Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nemzetközi számviteli standardok (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nemzetközi számviteli standardok (IAS)

A társasági beszámolók átláthatóságát és összehasonlíthatóságát növeli az a követelmény, amely szerint valamennyi EU-ban bejegyzett társaságnak a nemzetközi számviteli standardokkal (IAS)*/nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal (IFRS)* összhangban kell elkészítenie beszámolóit. Ennek következtében növekszik a piaci hatékonyság, csökken a tőkeszerzés költsége a társaságok számára, ezáltal pedig javul a versenyképesség és fokozódik a növekedés az EU-ban.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A társasági beszámolók átláthatóságát és összehasonlíthatóságát növeli az a követelmény, amely szerint valamennyi EU-ban bejegyzett társaságnak a nemzetközi számviteli standardokkal (IAS)*/nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal (IFRS)* összhangban kell elkészítenie beszámolóit. Ennek következtében növekszik a piaci hatékonyság, csökken a tőkeszerzés költsége a társaságok számára, ezáltal pedig javul a versenyképesség és fokozódik a növekedés az EU-ban.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet valamennyi EU-ban bejegyzett társaságot - köztük a bankokat és biztosítótársaságokat is - arra kötelezi, hogy 2005-től kezdődően a nemzetközi számviteli standardokkal összhangban készítsék el összevont (konszolidált) beszámolóikat.

FŐBB PONTOK

Az éves beszámolókra vonatkozólag az uniós országok engedélyezhetik a nyilvánosan működő társaságoknak, vagy megkövetelhetik azoktól, hogy a rendeletben meghatározott eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően készítések el beszámolóikat. Kiterjeszthetik továbbá ezen engedélyt vagy kötelességet egyéb társaságokra is az összevont vagy éves beszámolóik elkészítésére vonatkozóan.

A rendelet a megfelelő politikai felügyelet biztosítása céljából a londoni székhelyű Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által elfogadott nemzetközi számviteli standardok - EU-n belüli jogi bevezetése (jóváhagyása) érdekében történő - értékelésére irányuló új uniós mechanizmust hoz létre.

A rendelet az eljárás lebonyolításának támogatása céljából két szerv létrehozásáról rendelkezik:

A Bizottság elnöklete alatt álló és az uniós országok képviselői alkotta számviteli szabályozó bizottság dönt a nemzetközi számviteli standardok jóváhagyásáról a Bizottság javaslatai alapján.

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) biztosítja a támogatást és a szakértelmet a Bizottság számára a nemzetközi számviteli standardok értékelése során. Számos uniós ország magánszektorból származó számviteli szakértői alkotják.

A bevezetési mechanizmus kétszintű eljárást foglal magában:

A szabályozási eljárás során a számviteli szabályozó bizottság határoz a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok elfogadásáról a Bizottság javaslata alapján.

A műszaki eljárás során az EFRAG a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok értékeléséhez szükséges támogatást és szakértelmet biztosítja, valamint tanácsot ad a Bizottságnak a szóban forgó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok elfogadása tekintetében.

Az 1126/2008/EK rendelet határozza meg a nemzetközi számviteli standardokat és a kapcsolódó értelmezéseket. Ezt a rendeletet számos alkalommal módosították azzal a céllal, hogy az IASB által 2008 óta bemutatott valamennyi standardot belefoglalják, beleértve az összevont (konszolidált) pénzügyi beszámolókról, partnerségekről és egyéb gazdálkodó egységekben birtokolt érdekeltségekkel kapcsolatban biztosítandó információkról szóló 2012. évi módosításokat.

A Bizottság honlapján közzétették és rendszeres időközönként naprakésszé teszik az 1126/2008/EK rendelet valamennyi módosítását felsoroló táblázatot.

2015 júniusában az Európai Bizottság elfogadta a rendelet működésének értékeléséről szóló jelentést. A jelentés általánosságban megállapította, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok eredményesen javították az uniós tőkepiacok hatékonyságát a pénzügyi beszámolók átláthatóságának és összehasonlíthatóságának ösztönzése révén. Azonosítottak néhány javításra szoruló területet, többek között a bevezetési eljárás szereplői közötti együttműködést.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2002. szeptember 14-től hatályos.

KULCSFOGALMAK

Nemzetközi számviteli standardok: A nemzetközi számviteli standardok (IAS), a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) és a kapcsolódó értelmezések (SIC-IFRIC értelmezések), továbbá a standardok későbbi módosításai és kapcsolódó értelmezések, a jövőbeni standardok és kapcsolódó értelmezések, amelyeket a Nemzetközi Számviteli Standardok Testülete (IASB) kiadott vagy elfogadott.

SIC-IFRIC: az Értelmezési Állandó Bizottság (SIC) a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) elődje volt.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának az IAS/IFRS standardokkal és értelmezésekkel foglalkozó oldalát.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1606/2002/EK rendelet

2002.9.14.

-

HL L 243., 2002.9.11., 1-4. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

297/2008/EK rendelet

2008.4.10.

-

HL L 97., 2008.4.9., 62-63. o.

Az 1606/2002/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (Hivatalos Lap L 320., 2008.11.29., 1-481. o.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK rendeletre vonatkozóan végzett értékelés (COM(2015) 301 final, 2015. június 18.).

Utolsó frissítés: 10.06.2015

Top