Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közös adóztatási rendszer: az európai részvénytársaságok és európai szövetkezetek egyesülése, szétválása, eszközátruházása, részesedéscseréje vagy székhelyének áthelyezése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Közös adóztatási rendszer: az európai részvénytársaságok és európai szövetkezetek egyesülése, szétválása, eszközátruházása, részesedéscseréje vagy székhelyének áthelyezése

Az irányelv a határokon átnyúló átszervezésekre vonatkozó közös adóztatási rendszert vezet be.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/133/EK irányelve a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv a következőkre alkalmazandó:

  • két vagy több uniós ország társaságainak egyesülése, szétválása, eszközátruházása és részesedéscseréje;
  • az európai részvénytársaságok (Societas Europaea, SE) vagy az európai szövetkezetek (Societas Cooperativa Europaea, SCE) létesítő okirat szerinti székhelyének az uniós országok közötti áthelyezése.

Az egyesülésre, szétválásra, részleges szétválásra, eszközátruházásra és részesedéscserére vonatkozó szabályok

Az egyesülés, a szétválás és a részleges szétválás nem vonja maga után a tőkenyereség megadóztatását – amelyet az átadott eszközök és források valódi értéke és adózási célra szolgáló értéke közötti különbségre vonatkoztatva számítottak ki – az érintett ügylet időpontjában, csak amikor az ilyen nyereség végül ténylegesen realizálódik.

Az uniós országok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a részben vagy teljes mértékben adómentes céltartalékot és tartalékot az átadó társaság szerint illetékes uniós országban lévő átvevő társaság állandó telephelye ugyanazzal az adómentességgel vehesse át.

Az átvevő vagy a megszerző társaság tőkéjét megtestesítő értékpapírok átadó társaság tagjára (részvényesére) történő átruházása önmagában nem eredményezheti az említett tag (részvényes) jövedelmének, nyereségének vagy tőkenyereségének megadóztatását.

Az SE vagy az SCE létesítő okirat szerinti székhelyének áthelyezésére alkalmazandó szabályok

Amennyiben valamely SE vagy SCE létesítő okirat szerinti székhelyét egyik uniós országból a másikba helyezik át, vagy egy másik uniós országban rendelkezik illetőséggel, ez önmagában nem eredményezheti a tagok (részvényesek) jövedelmének, nyereségének vagy tőkenyereségének megadóztatását. Az uniós országok megadóztathatják a létesítő okirat szerinti székhelyét áthelyező SE vagy SCE tőkéjét megtestesítő értékpapírok későbbi átruházásából származó nyereséget.

Ugyanígy az uniós országoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy amennyiben az SE vagy SCE által a létesítő okirat szerinti székhely áthelyezését megelőzően képzett céltartalék és tartalék részben vagy teljes mértékben mentes az adó alól, és nem külföldi állandó telephelytől származik, az SE-nek vagy SCE-nek az azon uniós országban elhelyezkedő állandó telephelye, amelyből a létesítő okirat szerinti székhelyet áthelyezték, az ilyen céltartalékot vagy tartalékot ugyanazzal az adómentességgel vihesse át.

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 90/434/EK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2009/133/EK irányelv

2009.12.15.

HL L 310., 2009.11.25.

2013/13/EU irányelv

2013.7.1.

-

HL L 141., 2013.5.28.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

2012/772/EU : A Bizottság ajánlása (2012. december 6.) az agresszív adótervezésről [Hivatalos Lap L 338., 2012.12.12.].

Az agresszív adótervezés az adófizetési kötelezettség csökkentése céljából az adórendszer jogi alakiságaiból fakadó előnyöket, illetve a két vagy több adórendszer közötti eltéréseket használja ki. Ezen ajánlás célja, hogy ösztönözze az uniós országokat annak biztosítására, hogy a kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezmények ne eredményezzék az adóztatás elmaradását, valamint a mesterséges ügyletekhez hasonló gyakorlatok megakadályozása érdekében egy közös, visszaélés elleni általános szabály elfogadására.

Utolsó frissítés: 21.04.2014

Top