Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kettős adóztatás megszüntetése (választottbírósági eljárás)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A kettős adóztatás megszüntetése (választottbírósági eljárás)

A tagállamok egyezményt fogadtak el a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről.

JOGI AKTUS

Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises (Egyezmény a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről).

ÖSSZEFOGLALÓ

A tagállamokat jelenleg hivatalosan nem kötelezi semmi sem a kettős adóztatás megszüntetésére (a kétoldalú megállapodások csupán azt követelik meg, hogy a felek tegyenek meg mindent ennek érdekében).

Kettős adóztatás estén az érintett vállalkozás előterjeszti az ügyét az illetékes adóhatóságnál. Amennyiben a hatóságok nem tudnak kielégítő megoldást találni a problémára, kétoldalú megállapodásra törekedhetnek azon tagállam hatóságaival, amely tagállamban a kapcsolat vállalkozás adózik.

Ha nem jutnak megállapodásra, a hatóságok egy tanácsadó bizottság elé terjesztik az esetet, amely javaslatot tesz a probléma megoldására.

Habár az adóhatóságok ezt követően, kölcsönös megállapodás révén a tanácsadó bizottság által javasolttól eltérő megoldást fogadhatnak el, megállapodás hiányában kötelesek elfogadni a bizottság tanácsát.

A bizottság egy elnökből, az érintett adóhatóságok két-két képviselőjéből és páros számú független tagból áll.

A Tanács 1995. december 21-én egyezményt fogadott el az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról. Az egyezmény Ausztria, Finnország és Svédország számára engedélyezi, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásukat követően csatlakozzanak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményhez Ez az egyezmény az azt ratifikáló államok között lép hatályba, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság és a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményt ratifikáló állam utolsó ratifikáló okiratának letétbe helyezésétől számított harmadik hónap első napján. Az egyezmény azt követően minden, azt ratifikáló államra vonatkozóan a vonatkozó ratifikáló okiratának letétbe helyezésétől számított harmadik hónap első napján lép hatályba.

A Tanács 1995. május 25-én a 90/436/EGK egyezményt módosító jegyzőkönyvet fogadott el, amely annak érvényét további öt évre meghosszabbítja. A jegyzőkönyv a fenti formalitásnak utoljára eleget tevő aláíró állam ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okiratának letétbe helyezésétől számított harmadik hónap első napján lép hatályba. A jegyzőkönyv 2000. január 1-jén lépett hatályba.

Mivel nem minden tagállam ratifikálta a választott bírósági egyezmény meghosszabbításáról szóló jegyzőkönyvet, az egyezmény 2000-ben hatályát vesztette. A vállalkozások következésképpen jelenleg csak a kettős adózásról szóló egyezmények azon vitarendezési rendelkezéseihez folyamodhatnak, amelyek a választott bírósági egyezménytől eltérően nem rónak semmilyen kötelezettséget a kettős adóztatás megszüntetésére vonatkozóan.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Convention 90/436/EEC (90/436/EGK egyezmény)

1995.1.1.

HL L 225., 1990.8.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az EU közös transzfer árképzési fórumának a viták elkerülése és rendezése területén végzett munkájáról és az EU-n belüli előzetes árképzési megállapodásokkal kapcsolatos iránymutatásokról [COM(2007) 71 végleges – a Hivatalos Lapban nem tették közzé].

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek állásfoglalása (2006. június 27.) az Európai Unióban található kapcsolt vállalkozások transzfer-árképzési dokumentációjára (EU TPD) vonatkozó magatartási kódexről [Hivatalos Lap C 176., 2006.7.28.]

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az EU közös transzfer-árképzési fórumának az EU-ban található kapcsolt vállalkozások transzfer-árképzési dokumentációra vonatkozó munkájáról [COM(2005) 543 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the field of business taxation from October 2002 to December 2003 and on a proposal for a Code of Conduct for the effective implementation of the Arbitration Convention [COM(2004) 297 - Not published in the Official Journal] (A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az EU közös transzfer-árképzési fórumának a vállalkozások adóztatására vonatkozóan 2002. október és 2003. december között végzett munkájáról és a választott bírósági egyezmény sikeres végrehajtását célzó magatartási kódexre vonatkozó javaslatról [COM(2004) 297 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

A Bizottság a magatartási kódex elfogadását javasolja, hogy annak révén a tagállamok hatékonyabb és egységesebb módon hajtsák végre az 1990. évi választottbírósági egyezményt, és ily módon megszűnjön a csoporton belüli tevékenységet folytató vállalkozások kettős adóztatása. A javasolt magatartási kódex az EU közös transzfer árképzési fóruma által végzett munka eredménye. A Bizottság továbbá eljárási szabályokat kíván elfogadni (ami a panaszkezelés kezdő időpontjait illeti, a tanácsadó bizottság eljárási szabályait a tagállamoknak kell megállapítaniuk, amennyiben a kettős adóztatásról és az adóbehajtás felfüggesztéséről szóló, folyamatban levő vitarendezési ügyről nem sikerül megállapodni két éven belül), és azt javasolja, hogy a tagállamok alkalmazzák ezeket a szabályokat a kettős adóztatásra vonatkozó, kétoldalú megállapodásaik vitarendezési rendelkezéseire.

Utolsó frissítés: 02.04.2007

Top