Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közösségi formatervezési minta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Közösségi formatervezési minta

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

6/2002/EK rendelet a közösségi formatervezési minták oltalmáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet megteremti az azonos oltalomban részesülő közösségi formatervezésiminta-oltalom megszerzésének egységes uniós rendszerét. Meghatározza a formatervezésiminta-oltalomnak a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (BPHH) történő bejegyzésére vonatkozó eljárást.

Az uniós rendszer a nemzeti oltalmi rendszerekkel párhuzamosan létezik. Minden olyan kérdés, amelyről e rendelet nem rendelkezik, az uniós országok nemzeti jogának hatálya alá tartozik.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

 • A formatervezési minta akkor részesülhet oltalomban, ha új és egyéni jellegű (azaz különböznie kell a már meglévő termékektől).
 • A rendszer nem vonatkozik az összetett termékek olyan alkotóelemeire, amelyek megjelenése meghatározza az adott formatervezési mintát (például a gépjárművek látható cserealkatrészeire).
 • Ezzel szemben más termékek alkotóelemei, amelyek a termékbe történt beillesztést követően is láthatók maradnak annak rendeltetésszerű használata során, részesülhetnek oltalomban.

Közösségi formatervezésiminta-oltalom joga

A közösségi formatervezésiminta-oltalom joga a szerzőt vagy jogutódját illeti. A rendelet kétféle formatervezésiminta-oltalomról rendelkezik, amelyek valamennyi uniós országban közvetlenül alkalmazandók.

 • 1.

  Lajstromozás nélküli közösségi formatervezésiminta-oltalom:

  • alakszerűségi követelmények nélküli,
  • rövid távú oltalom attól a naptól számított legfeljebb 3 éves időtartamra, amelyen az Európai Unióban először jutott nyilvánosságra, vagyis amikor a terméket marketingintézkedések vagy előzetes közzététel útján értékesítésre kínálták.
 • 2.

  Lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom:

  • bejegyezték a BPHH-nál,
  • legalább 5 és legfeljebb 25 évre szóló védelmet nyújt.

A lajstromozott formatervezési minta az utánzással és a hasonló formatervezési minták önálló előállításával szemben is oltalmat élvez, míg a lajstromozás nélküli formatervezési minták oltalma kizárólag az utánzásra vonatkozik.

Az oltalomból eredő jogok korlátai

Az oltalomból eredő jogok nem terjednek ki:

 • a magánhasználat céljából végzett, illetve a gazdasági tevékenység körén kívül eső cselekményekre,
 • a kísérleti célú cselekményekre,
 • a (például iskolai oktatás céljából végzett) sokszorosításra.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a valamely EU-n kívüli országban lajstromozott és időlegesen az Unió területén tartózkodó hajók és légi járművek felszerelése.

A közösségi formatervezési minta lajstromozása

 • A közösségi formatervezési minták lajstromozására irányuló bejelentést a BPHH-hoz vagy a nemzeti iparjogvédelmi hivatalhoz lehet benyújtani.
 • A bejelentéseket továbbítják a BPHH-hoz, amely hivatalos vizsgálatot folytat, és a közösségi formatervezési mintát adott esetben a közösségi formatervezési minták lajstromába a bejelentő nevére bejegyzi.
 • Ezt követően a hivatal a lajstromozás tényét nyilvánosan hozzáférhető közlönyben közzéteszi.
 • A bejelentő az érzékeny információk védelme érdekében kérheti a közzétételnek a bejelentés benyújtásától számított 30 hónapos időtartamra történő elhalasztását.

Hasznosítási engedély

A közösségi formatervezési minta hasznosítási engedély tárgya lehet az EU egésze vagy egy része tekintetében. A hasznosítási engedély kizárólagos vagy nem kizárólagos lehet. Minden esetben szükség van a jogosult hozzájárulására.

Megsemmisítés

Egy lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom az alábbi esetekben semmisíthető meg:

 • a formatervezési minta nem felel meg a közösségi formatervezési mintákra vonatkozó feltételeknek;
 • a közösségi formatervezésiminta-oltalmat nem adták meg annak, akit megillet;
 • a formatervezési minta valamely uniós ország szerzői joga alapján oltalom alatt álló művet jogosulatlanul használ.

Jogkövetkezmények

A rendelet meghatározza az oltalom bitorlásának megállapításakor alkalmazható intézkedéseket. Ezek közé tartozik egyebek mellett a bitorlással előállított termékek gyártásának megtiltása vagy azok lefoglalása. Az uniós országok bíróságai egyéb szankciókat is kiszabhatnak.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2002. március 6 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

JOGI AKTUS

A Tanács 6/2002/EK rendelete (2001. december 12.) a közösségi formatervezési mintáról (HL L 3., 2002.1.5., 1–24. o.)

A 6/2002/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 29.02.2016

Top