Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A bérleti és a haszonkölcsönzési jog, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A bérleti és a haszonkölcsönzési jog, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogok

Az irányelv összehangolja a bérleti és a haszonkölcsönzési jogra, valamint bizonyos szomszédos jogokra vonatkozó jogi helyzetet annak érdekében, hogy nagyobb fokú védelmet nyújtson az irodalmi és a művészeti alkotások tekintetében. Az irányelv előírja az uniós tagállamok számára, hogy jogszabályaikban biztosítják a jogot a szerzői jogi védelemben részesülő művek eredeti vagy többszörözött példányai bérletének és haszonkölcsönének engedélyezésére, illetve megtiltására. Meghatározza, hogy kik ezen jogok jogosultjai, valamint bizonyos eljárásokat állapít meg gyakorlásuk szempontjából.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról (kodifikált változat).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az uniós tagállamoknak olyan jogszabályokat kell bevezetniük, amelyek biztosítják a jogot a szerzői jogi védelemben részesülő művek eredeti vagy többszörözött példányai bérletének és haszonkölcsönének engedélyezésére, illetve megtiltására.

  • A bérlet határozott időre történő használatba adás közvetlen vagy közvetett gazdasági vagy kereskedelmi előny érdekében.
  • A haszonkölcsönzés a nyilvánosság számára nyitva álló intézmény útján határozott időre történő használatba adás, amely sem közvetlenül, sem közvetetten nem irányul gazdasági vagy kereskedelmi előny szerzésére.

A jogok jogosultjai

A bérleti és a haszonkölcsönzési jog jogosultjai a szerzők, beleértve a filmalkotások főrendezőit, az előadóművészeket, a hangfelvétel-előállítókat és a filmek előállítóit. A filmekben szereplő előadóművészek jogainak átruházására különleges szabályok vonatkoznak.

A jogok megszűnése vagy átruházása

Ha egy szerző vagy előadóművész hangfelvételre vagy egy film eredeti vagy többszörözött példányára vonatkozó bérleti jogát átruházta vagy átengedte, a szerző vagy előadóművész a bérlet ellenében továbbra is méltányos díjazást követelhet. A méltányos díjazáshoz való jogról nem lehet lemondani, azonban érvényesítésével meg lehet bízni a szerzői jogok vagy az előadóművészi teljesítmények közös jogkezelését végző szervezetet.

Kivételek a haszonkölcsönzés joga alól

A tagállamok a haszonkölcsönzés tekintetében kivételeket határozhatnak meg a haszonkölcsönzés kizárólagos joga alól, amennyiben legalább a szerzők díjazásban részesülnek e haszonkölcsönzés ellenében. A tagállamok szabadon, kultúrpolitikai célkitűzéseiknek megfelelően határozhatják meg e díjazás mértékét.

A szerzői jogokkal szomszédos jogok

A szerzői jogokkal szomszédos jogok tekintetében a tagállamok biztosítják az előadóművészek és műsorsugárzó szervezetek számára a kizárólagos jogot előadásaik illetve sugárzott műsoraik rögzítésének engedélyezésére. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az előadóművészek kizárólagos joggal rendelkeznek élő előadásaik sugárzására és nyilvánossághoz történő közvetítésére vonatkozóan. Egy kereskedelmi célú hangfelvétel sugárzása vagy a nyilvánossághoz történő közvetítése esetén a hangfelvétel előadói és előállítói díjazásra jogosultak. A műsorsugárzó szervezetek kizárólagos joggal rendelkeznek sugárzott műsoraik újbóli sugárzásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére, illetve megtiltására, amennyiben e közvetítés olyan helyiségben történik, amely belépti díj ellenében hozzáférhető a nyilvánosság számára.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell az előadói hangfelvételek előállítóinak, a filmek első rögzítése előállítóinak és a műsorsugárzó szervezeteknek a kizárólagos jogot arra, hogy előadásaikat, hangfelvételeiket, filmjeik eredeti és többszörözött példányait, valamint rögzített műsoraikat adásvétel útján vagy egyéb módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék. A terjesztési jog az EU-n belül a védett teljesítménynek a jogosult által vagy az ő hozzájárulásával más által végzett első eladása által merül ki.

A tagállamok korlátozhatják a szomszédos jogokat a magáncélú felhasználás, rövid részletek felhasználása vagy bizonyos más felhasználások vonatkozásában.

A szomszédos jogok ebben az irányelvben foglalt védelme semmilyen tekintetben nem érinti a szerzői jogok védelmét.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/115/EK irányelv

2007.1.16.

1994.7.1. a 92/100/EGK (hatályon kívül helyezve) rendelkezéseire, 1995.6.30. a 93/98/EGK (hatályon kívül helyezve) rendelkezéseire, 2002.12.21. a 2001/29/EK (hatályon kívül helyezve) rendelkezéseire

HL L 376.,2006.12.27.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/26/EU irányelve a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről [Hivatalos Lap L 84., 2014.3.20.].

Ezen irányelv célja, hogy az online szolgáltatók felhasználási engedélyeket szerezhessenek közös jogkezelő szervezetektől határokon átnyúló zeneszolgáltatásokra. Célja továbbá, hogy növelje a közös szerzőijog-kezelő szervezetek működésének átláthatóságát és hatékonyságát.

Utolsó frissítés: 16.06.2014

Top