Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Unióban nyilvántartott társasági fióktelepek által kötelezően közzéteendő információk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Unióban nyilvántartott társasági fióktelepek által kötelezően közzéteendő információk

Ezen irányelv meghatározza, hogy milyen közzétételi kötelezettségek vonatkoznak az olyan fióktelepekre, amelyeket egy másik tagállamban vagy egy EU-n kívüli országban bejegyzett tőkeegyesítő társaságok nyitnak egy adott tagállamban. Az irányelv célja a tulajdonosok és harmadik személyek védelme tekintetében fennálló megkülönböztetések felszámolása, valamint a letelepedési jog gyakorlásának védelme.

JOGI AKTUS

A Tanács tizenegyedik, 89/666/EGK irányelve a valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről (lásd a módosító jogszabály(oka)t).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv egy adott tagállamban egy másik tagállam jogának hatálya alá tartozó (a 2009/101/EK irányelvben felsoroltak szerinti) tőkeegyesítő társaságok vagy EU-n kívüli ország joga alapján működő, összevethető jogi formájú társaságok által létrehozott fióktelepekre vonatkozik.

Más tagállamban nyilvántartott társaságok fióktelepei

A kötelezően közzéteendő információk köre:

 • a fióktelep címe és tevékenysége;
 • a társaság nyilvántartásának helye és nyilvántartási száma;
 • a társaság cégneve és társasági formája, valamint a fióktelep cégneve (ha más, mint a társaságé);
 • a társaság képviseletére jogosult személyek kijelölése, hivatali ideje és személyi adatai;
 • a társaság megszűnése, a felszámolók kinevezése és személyi adatai;
 • a számviteli dokumentumok;
 • a fióktelep megszüntetése.

A kötelezően közzéteendő információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a 2012/17/EU irányelv alapján létrehozandó és 2017 közepétől hozzáférhető, a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül. A fióktelepeknek egyedi azonosító számmal kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi legalább az alábbiak azonosítását:

 • a nyilvántartás szerinti tagállam;
 • a származás helye szerinti nemzeti nyilvántartás;
 • a fióktelep azonosító száma.

A nyilvántartásban szerepelnie kell az azonosítási hibák elkerülésére szolgáló jellemzőknek is.

A fióktelep szerinti tagállam további információk - például a társaság képviselőinek aláírása vagy az alapító okiratok - közzétételét is előírhatja.

Amennyiben a társaságra és a fióktelepre vonatkozó közzétételi követelmények eltérnek, akkor a fióktelepre vonatkozó követelmények alkalmazandók a fiókteleppel bonyolított ügyletekre. Ha egy társaságnak egy adott tagállamban több fióktelepe van, akkor megválaszthatja, hogy melyik fióktelep nyilvántartásában teszi közzé a számviteli dokumentumokat és a létesítő okiratokat, és utalhat erre a többi fióktelep nyilvántartásában.

A társaság nyilvántartásában a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül haladéktalanul hozzáférhetővé kell tenni az adott társasággal szembeni esetleges felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás megindítására és lezárására vonatkozó információkat, valamint - amennyiben az a vállalat nyilvántartása szerinti tagállamban jogkövetkezményekkel jár - a társaság nyilvántartásból történő törlésére vonatkozó információkat. A fióktelep nyilvántartásának képesnek kell lennie a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül fogadni ezen információkat annak érdekében, hogy a fióktelep szintén törlésre kerülhessen a nyilvántartásból.

EU-n kívüli országbeli társaságok fióktelepei

Az EU-n kívüli országban nyilvántartott, az EU-beli tőkeegyesítő társaságokkal összevethető jogi formájú társaságok fióktelepeire vonatkozó kötelező közzétételi követelmények az alábbi további tételekre terjednek ki:

 • az állam, amely jogának hatálya alá a társaság tartozik;
 • a létesítő okirat és az alapszabály;
 • a társaság jogi formája.

Amennyiben a számviteli dokumentumok nem az EU jogszabályai alapján vagy ahhoz hasonló módon készültek, a tagállamok előírhatják, hogy ezen dokumentumokat a fióktelep tevékenységeire vonatkozóan készítsék el és tegyék közzé.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

89/666/EGK irányelv

1990.1.3.

1992.1.1.

HL L 395., 1989.12.30.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012/17/EU irányelv

2012.7.6.

2014.7.7.

HL L 156., 2012.6.16.

A 89/666/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 11.07.2014

Top