Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az amszterdami Európai Tanács állásfoglalása a Stabilitási és Növekedési Paktumról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az amszterdami Európai Tanács állásfoglalása a Stabilitási és Növekedési Paktumról

Ez az állásfoglalás határozott politikai iránymutatással szolgál a tagállamok, a Tanács és a Bizottság számára a Stabilitási és Növekedési Paktum szigorú és határidőre történő végrehajtására vonatkozóan. A tagállamokat arra ösztönzi, hogy a gazdasági és monetáris unió (GMU) harmadik szakaszába lépve rendezett költségvetési politikát folytassanak.

JOGI AKTUS

Az Európai Tanács állásfoglalása a Stabilitási és Növekedési Paktumról – Amszterdam, 1997. június 17. [Hivatalos Lap C 236., 1997.8.2.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Tanács állásfoglalása lefekteti a Stabilitási és Növekedési Paktum politikai alapjait. Határozott politikai iránymutatásokat fogalmaz meg a tagállamok, a Bizottság és a Tanács számára a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtására vonatkozóan.

A tagállamok vállalják, hogy tiszteletben tartják a költségvetési egyenleg egyensúlyközeli vagy többletet tartalmazó helyzetére vonatkozó középtávú célkitűzést. Ezenfelül a tagállamok:

 • saját kezdeményezésre közzéteszik a Tanács által hozzájuk intézett ajánlásokat;
 • vállalják, hogy meghozzák a stabilitási és konvergenciaprogramjuk célkitűzéseinek eléréséhez szükséges korrekciós költségvetési intézkedéseket;
 • amennyiben túlzott hiány kockázatára utaló tájékoztatást kapnak, haladéktalanul megteszik azokat a korrekciós költségvetési kiigazításokat, amelyeket szükségesnek tartanak;
 • a túlzott hiányt az annak kialakulását követő legrövidebb határidőn belül kiigazítják;
 • vállalják, hogy az éves GDP 2%-nál alacsonyabb visszaeséséből eredő hiány esetében nem hivatkoznak kivételes körülményre, kivéve, ha súlyos válságról van szó (legalább évi 0,75%-os GDP-csökkenés).

A Bizottság:

 • a Stabilitási és Növekedési Paktum szigorú, kellő időben történő és hatékony végrehajtásának előmozdítása érdekében gyakorolja a Szerződés által ráruházott kezdeményezés jogát;
 • késlekedés nélkül elkészíti az időszerű tanácsi határozathozatalhoz szükséges jelentéseket, véleményeket és ajánlásokat;
 • vállalja, hogy ha túlzott hiány kockázata áll fenn, illetve ha a várt vagy tényleges államháztartási hiány meghaladja a GDP 3%-ában meghatározott referenciaértéket, jelentést készít;
 • vállalja, hogy amennyiben úgy ítéli meg, hogy egy 3%-ot meghaladó hiány nem túlzott mértékű, és ha ez a véleménye nem egyezik a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményével, álláspontját a Tanácsnak írásban megindokolja;
 • a Tanács kérésére általános szabályként vállalja, hogy ajánlást fogalmaz meg, amelynek alapján a Tanács a túlzott hiányról határoz.

A Tanács vállalja, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum saját hatáskörébe tartozó elemeit szigorúan és határidőre végrehajtja. A Tanácsot továbbá:

 • felszólítják, hogy a túlzott hiányra vonatkozó eljárás alkalmazására előírt határidőket végső határidőnek tekintse;
 • felkérik, hogy következetesen határozzon szankciók kivetéséről, ha egy részt vevő tagállam nem hozza meg a túlzott hiány megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, és a szankciók teljes körét szigorúan alkalmazza;
 • felkérik, hogy minden esetben írásban indokolja, ha úgy határoz, hogy nem intézkedik.

E megállapítások fényében és a Stabilitási és Növekedési Paktumról folytatott vitára is figyelemmel a Bizottság 2004 szeptemberében közleményt fogad el a gazdasági kormányzás erősítéséről és a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának pontosításáról. Ez a közlemény a paktum tökéletesítését célzó lehetséges javításokat javasol. A Bizottság elsősorban a tagállamokban megfigyelhető gazdasági tendenciákra és az államháztartások hosszú távú fenntarthatóságára összpontosít.

A 2005. március 22–23-i Európai Tanácson a pénzügyminiszterek politikai megállapodásra jutottak a Stabilitási és Növekedési Paktum hatékonyabb irányításáról.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1467/97/EK rendelete (1997. július 7.) a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról [Hivatalos Lap L 209., 1997.8.2.]

Ez a rendelet pontosítja és felgyorsítja a túlzott hiány esetén követendő eljárást, hogy annak kellőképpen elrettentő hatása legyen.

A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. július 7.) a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról [Hivatalos Lap L 209., 1997.8.2.]

E rendelet célja a tagállamok költségvetési egyenlegének felügyelete és gazdaságpolitikáik összehangolása.

See also

Utolsó frissítés: 04.11.2005

Top