Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uniós támogatás a kereskedelmi deficittel küzdő, nem euróövezeti országok számára

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uniós támogatás a kereskedelmi deficittel küzdő, nem euróövezeti országok számára

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

332/2002/EK rendelet – uniós támogatás a kereskedelmi deficittel küzdő, nem euróövezeti országok számára

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Pénzügyi támogatást nyújt a kereskedelmi deficittel* küzdő nem euróövezeti uniós országoknak.

FŐBB PONTOK

A rendelet megszabja azoknak a legfeljebb 50 milliárd euró értékű középtávú hiteleknek a követelményeit, amelyek a fizetési mérlegükkel kapcsolatban nehézségekkel küzdő, nem euróövezeti uniós országoknak nyújthatók.

A hitelnyújtás folyamata többek között a következő lépéseket tartalmazza:

  • az Európai Bizottság vagy az illető nem euróövezeti uniós ország elindítja a hitelnyújtási folyamatot;
  • az uniós ország tárgyalásokat folytat a Bizottsággal az ország pénzügyi szükségleteiről, valamint egy kiigazítási programtervezet benyújtásáról;
  • a kiigazítási program alapján a Miniszterek Tanácsa dönt a kölcsön nyújtásáról, az összegéről és a futamidejéről;
  • a Bizottság és az érintett uniós ország egyetértési megállapodást kötnek egymással, amelyben részletesen rögzítik a Tanács által megállapított feltételeket.

A kölcsön egyik jellemzője, hogy a kölcsönfelvételi és hitelnyújtási műveleteket euróban kell végrehajtani, a Bizottság számára minimális kockázattal. A hitelt az Unió nevében az Európai Központi Bank (EKB) kezeli. A hitel költségeit az adós uniós ország viseli, valamint külön számlát kell nyitnia nemzeti központi bankjánál a pénzügyi támogatás kezelésére.

Az Európai Számvevőszék jogosult pénzügyi ellenőrzést lefolytatni az érintett uniós országban, amennyiben ezt szükségesnek ítéli meg a hitel megfelelő kezelése érdekében.

A Tanácsnak a Bizottság jelentése alapján háromévenként meg kell vizsgálnia, hogy a hitel változatlanul megfelel-e a létrehozásához vezető szükségletnek.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2002. február 24 -én lépett hatályba.

KULCSFOGALMAK

* Kereskedelmi deficit: akkor áll fenn, ha egy ország által importált áruk értéke nagyobb, mint a kivitt hazai áruk értéke.

JOGI AKTUS

A Tanács 332/2002/EK rendelete (2002. február 18.) a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról (HL L 53., 2002.2.23., 1–3. o.).

A 332/2002/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Központi Bank 2003/797/EK határozata (2003. november 7.) az Európai Közösség által a középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus keretében végzett hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletek kezeléséről (EKB/2003/14), (HL L 297., 2003.11.15., 35–36. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 27.01.2016

Top