Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala

Az Európai Bizottság létrehozza a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalát (TEN-TEA), amelynek célja, hogy irányítsa és optimalizálja a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) megvalósítását.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2007/60/EK határozata (2006. október 26.) a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának az 58/2003/EK tanácsi rendelet értelmében való létrehozásáról. [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) keretében folytatott közösségi tevékenységek irányítására egy végrehajtó hivatalt hoztak létre. Ennek jogállására az 58/2003/EK rendelet irányadó. A hivatal az igazgatótanács és az igazgató irányítása alatt áll, amelyeket a Bizottság jelöl ki.

A végrehajtó hivatal létesítése a szakképzett személyzet alkalmazásának köszönhetően magas szintű szaktudás mozgósítását teszi lehetővé. Lehetőséget kell teremtenie a TEN-T-n belül folytatott közösségi tevékenységek rugalmasságának növelésére, és biztosítania kell a finanszírozások más közösségi eszközökkel való összehangolásának javítását.

A transzeurópai közlekedési hálózattal kapcsolatban folytatott közösségi tevékenység keretében a hivatal felelős azon feladatok elvégzéséért, amelyek a közösségi pénzügyi támogatás nyújtására a 2236/95/EK és a 680/2007/EK rendelet értelmében felmerülnek, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a politikai döntések átültetése során szabad belátás szerinti eljárást igényelnek (az ütemterv meghatározása, a prioritások megállapítása, a terv értékelése stb.).

A hivatal konkrét feladatai a következők:

  • támogatja a Bizottságot a kiválasztás és az ütemterv meghatározásának szakaszában, irányítja a TEN-T költségvetéséből a közös érdekű projektek javára nyújtott közösségi pénzügyi támogatás nyomon követését, valamint folytatja az e célból szükséges ellenőrzéseket;
  • javítja a pénzügyi támogatások odaítélésének koordinációját annak érdekében, hogy előmozdítsa a közös érdekű projekteket, amelyek a strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Beruházási Bank (EBB) támogatásában is részesülnek;
  • technikai segítségnyújtást biztosít a projektek kezdeményezői számára a projektek pénzügyi tervezéséhez és a közös értékelési módszerek véglegesítéséhez;
  • elfogadja a költségvetési bevételek és kiadások végrehajtására irányuló eszközöket, és végrehajtja a 2236/95/EK és a 680/2007/EK rendeletek értelmében a TEN-T-n belüli közösségi tevékenységek irányításához szükséges műveleteket;
  • összegyűjti, elemzi és a Bizottság számára továbbítja a TEN-T végrehajtásához szükséges információkat;
  • kiegészítő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy javítsa a TEN-T program hatékonyságát, illetve különösen, hogy népszerűsítse a programot minden érdekelt fél körében, valamint hogy ismertebbé tegye azt a polgárok számára;
  • biztosítja a Bizottság által kért bárminemű igazgatási és technikai támogatást.

A Bizottság ezenkívül megbízhatja a hivatalt más közösségi programok és cselekvések keretében hasonló jellegű feladatok elvégzésével, feltéve, hogy ezek a programok és cselekvések a TEN-T-n belül történnek.

Támogatás és ellenőrzés

A hivatal az Európai Közösségek általános költségvetésében szereplő támogatásban részesül. Ez a támogatás a TEN-T területét érintő közösségi cselekvésekre előirányozott általános pénzügyi forrásból származik.

A hivatal a Bizottság ellenőrzése alatt áll. A rábízott területen végzendő közösségi cselekvés végrehajtásáról jelentést kell tennie a felhatalmazó határozat által meghatározott módozatok és gyakoriság szerint.

A hivatal költségvetésének végrehajtása az 1653/2004/EK bizottsági rendelet rendelkezései szerint történik.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Bizottság 2007/60/EK határozata

2006.10.26.

HL L 32., 2007.2.6.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Bizottság 2008/593/EK határozata

2008.7.11.

HL L 190., 2008.7.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 651/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 1653/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 181., 2008.7.10.].

A Bizottság 1821/2005/EK rendelete (2005. november 8.) az 1653/2004/EK rendeletnek a végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztja tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 293., 2005.11.9.].

A Tanács 58/2003/EK rendelete (2002. december 19.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról [Hivatalos Lap L 11., 2003.1.16.].

A Bizottság 1653/2004/EK rendelete (2004. szeptember 21.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról [Hivatalos Lap L 297., 2004.9.22.].

Utolsó frissítés: 24.09.2008

Top