Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Unió jelzáloghitel-piacainak integrálásáról szóló fehér könyv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az Európai Unió jelzáloghitel-piacainak integrálásáról szóló fehér könyv

Az Európai Unió jelzáloghitel-piacainak integrálása rendkívül fontos az Unió gazdasága és belső piaca számára. A jogi és gazdasági akadályok elhárítása megnyitja az utat a jelzáloghitel-piac hatékonyságának és versenyképességének megerősítése előtt. A Bizottság e kihívások leküzdésére szólít fel, hogy európai szinten javítani lehessen az ágazat működésén.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2007. december 18-i fehér könyve az Európai Unió jelzáloghitel-piacainak integrálásáról [COM(2007) 807 végleges – a Hivatalos Lapban még nem jelent meg].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió jelzáloghitel-piacainak integrálása rendkívül fontos az Unió gazdasága és a belső piac jó működése számára. A Bizottság meghatározza azokat a kihívásokat, amelyekre megfelelő választ kell adni a piac integrációja előtt álló akadályok elhárítása érdekében.

Célkitűzések

Az integrált piac akadályainak alapos vizsgálata négy célkitűzést eredményezett, amelyek segítségével erősíteni lehet a piacok versenyképességét és hatékonyságát. Ezek:

 • a határokon átnyúló jelzáloghitel-kínálat és -finanszírozás elősegítése. Az akadályokat (jogszabályi keretek, infrastruktúrák stb.) el kell hárítani. Ez lehetővé teszi a jelzáloghitel-finanszírozási eszközök diverzifikálását, egyúttal biztosítva a fogyasztók védelmét és a piac stabilitását;
 • a termékkínálat bővítése. A fogyasztói igényeknek való megfelelés érdekében az akadályok elhárítása elősegíti a jelzáloghitel-termékek diverzifikációját az új és innovatív termékek előnyére;
 • a fogyasztói bizalom serkentése. A fogyasztóknak világos és összehasonlítható információk alapján kell tájékozott döntést hozniuk. A hitelezőknek szigorúbban meg kell vizsgálniuk a hitelfelvevők pénzügyi képességeit. Ezenfelül megfelelő tanácsokkal is el kell látniuk őket;
 • az ügyfelek mobilitásának elősegítése. A hitelezőt váltani kívánó fogyasztók szabadsága az árak és a termékek jellemzőinek átláthatóságát kívánja meg.

A célkitűzések megvalósítása

Ami a szabályozást illeti, a szabályozás javítására vonatkozó elvvel összhangban új hatásvizsgálat segítségével mérik fel a jogszabály-alkotási lehetőségeket a költségek és a haszon tekintetében. Ezenfelül a Bizottság három fontos kezelendő területet emelt ki:

 • előtörlesztés: ezen az érzékeny területen a különféle lehetőségek vizsgálata határozza meg az előtörlesztés európai rendszerének fejlesztési lehetőségeit;
 • az információk minőségének és összehasonlíthatóságának javítása: az információknak strukturáltnak, teljesnek, konkrétnak és egyszerűnek kell lenniük. Ilyen tekintetben véglegesítik az európai szabványosított információs adatlapot (ESIS), majd teszteltetik a fogyasztókkal, hogy biztosítsák az egységes alkalmazást az Európai Unió területén. A jelzáloghitelekkel kapcsolatos fogyasztói hitelről szóló irányelvre irányuló javaslatban tárgyalt éves, százalékban kifejezett hiteldíjak kiterjesztése ugyancsak vizsgálat tárgya lehet;
 • felelős hitelfolyósítás és hitelfelvétel: a hitelezők ismereteit bővíteni kell, valamint lehetővé kell tenni számukra a többi tagállambeli hitelnyilvántartáshoz való hozzáférést, hogy így megfelelően felmérhessék a hitelfelvevők hitelképességét. A fogyasztóknak nyújtott objektív és megfelelő válaszok ugyancsak rendkívül fontosak. A megalapozott döntéshozatal biztosítása érdekében ezen a területen jogi normák kidolgozására van szükség.

A fenti területek kezelése érdekében a fenti kérdések alkalmazási kereteit az adósminősítésekkel foglalkozó munkacsoport létrehozása, a pénzügyi képzés támogatása és a jelzáloghitel-szerződésekben foglalt szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog (a Róma I. rendeletre irányuló javaslat) képezi.

Az értékbecslés, az ingatlan-nyilvántartások és a végrehajtási eljárások terén a tagállamoknak javítaniuk kell a kényszereladási és ingatlanbejegyzési eljárásaik hatékonyságán. A Bizottság rendszeresen frissített „eredményösszesítőket” fog közzétenni, amelyek az ingatlanbejegyzési és kényszereladási eljárások költségeire és időigényére vonatkozó adatokat tartalmazzák.

Ami a jogsértési politikát illeti, a Bizottság ügyel a közösségi normák betartására a következő területeken:

 • az adatok forgalmáról és a hitelezési szolgáltatásokról szóló nemzeti jogszabályok;
 • az EU más tagállamaiból származó jelzáloghiteleknek a fedezett kötvényekre létrehozott fedezeti alapokba való felvételére vonatkozó tilalma.

Ami a jelzáloghitel-finanszírozást illeti, a szakértők jelentéseit és az amerikai másodrendű jelzálogpiac válságát figyelembe kell venni a következő kérdések elemzése során:

 • a likviditási meg nem felelés kockázatának kezelése;
 • az a gyakorlat, hogy a jelzáloghitel-nyújtók a kockázatot a mérlegükön kívülre helyezik;
 • a bankok transzparenciája az értékpapírosítási műveletek során;
 • átláthatósági intézkedések a végső befektetők érdekében.

A lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló zöld könyvben foglaltaknak megfelelően a Bizottság más vizsgálatokat is lefolytatott, különösen a nem hitelintézeteknek a jelzálogpiacokon betöltött szerepével, a jelzálogalapú hiteltermékek forgalmazásával (equity release), a tisztességtelen gyakorlatokkal (pl. termékkapcsolás), valamint a kamatlábakra vonatkozó megkötésekkel kapcsolatban.

Háttér

Ez a fehér könyv az amerikai másodlagos jelzálogpiac (subprime-piac) válságával összefüggésben kiterjeszti a Bizottság „Egységes piac a 21. századi Európa számára” című közleményét.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2005. július 19-i fehér könyve az Európai Unió jelzáloghiteleiről [COM(2007) 327 végleges – a Hivatalos Lapban még nem jelent meg]. A tagállamok jelzálogpiacai közötti különbség miatt a Bizottság több javaslatot fogalmaz meg egy európai jelzáloghitel-piac kialakítása érdekében.

Utolsó frissítés: 31.01.2008

Top