Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Járművek átfogó műszaki harmonizációja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Járművek átfogó műszaki harmonizációja

A járművek műszaki harmonizációja világszerte két nemzetközi megállapodás alapján történik, amelyekben szerződő fél az Európai Unió is. Ezek a megállapodások globális szintű követelményeket állapítanak meg a magas szintű biztonság, a környezetvédelem, az energiahatékonyság és a lopás elleni védelem biztosításának érdekében.

JOGI AKTUSOK

A Tanács 97/836/EK határozata az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (1958. évi felülvizsgált megállapodás) való csatlakozásáról.

A Tanács 2000/125/EK határozata a kerekes járművek, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekről és felszerelésekről szóló globális műszaki előírások kidolgozására irányuló megállapodás megkötéséről (párhuzamos megállapodás).

ÖSSZEFOGLALÓ

Annak érdekében, hogy elősegítse a harmonizált műszaki rendelkezések alapján történő jármű-jóváhagyás kölcsönös elfogadását és ezáltal csökkentse a szabad kereskedelem akadályait, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (EGB) létrehozta a járművek műszaki harmonizációjáról szóló megállapodást, amelyet az 1958. évi megállapodásnak neveznek. Az Európai Közösség 1998. március 24-én lett a megállapodás részese.

Az EU aktív szerepet játszott egy második, az 1998. évipárhuzamos megállapodásként ismert nemzetközi megállapodásról szóló tárgyalásokban is, amely 2000. augusztus 25-én lépett hatályba. Ez a megállapodás bizonyos olyan országokra is kiterjed, amelyek nem tudják elfogadni az 1958. évi megállapodásban szereplő kölcsönös elismerésre vonatkozó kötelezettséget.

E két megállapodás megkötése hozzájárul a közös kereskedelempolitika célkitűzéseihez: a megállapodások hozzájárulnak a járműveknek, valamint azok berendezéseinek és felszereléseinek kereskedelméhez kötődő létező műszaki akadályok felszámolásához, illetve megelőzik az újabb akadályok létrejöttét. Az Európai Unió bekapcsolódása lehetővé teszi a már megkezdett harmonizációs munka folytatását és megkönnyíti a harmadik országok piacaira való bejutást.

Az 1958. évi megállapodás

Az 1958. évi megállapodás értelmében annak a szerződő félnek, amely a megállapodáshoz mellékelt ENSZ-előírások közül egyet vagy többet alkalmaz, joga van típusjóváhagyást adni az adott előírások hatálya alá tartozó járművek vagy azok berendezései és felszerelései számára, továbbá kölcsönösen el kell fogadnia bármely más - ezen előírásokat szintén alkalmazó - szerződő fél által kiadott típusjóváhagyást. Eddig több mint 130 előírást állapítottak meg ennek a megállapodásnak a keretein belül.

Az 1958. évi megállapodáshoz 54 fél csatlakozott. A megállapodásban megszabott feltételek értelmében új előírásoknak, illetve a már hatályban lévő előírások módosításának az elfogadásához a jelen lévő szerződő felek kétharmadának szavazata szükséges. Egy új előírás hatálya minden olyan szerződő félre kiterjed, amely hat hónapos határidőn belül nem jelzi azzal szembeni ellenvetését, kivéve abban az esetben, ha a szerződő felek több mint egyharmada ellenvetéssel él, ekkor ugyanis az előírás nem lép hatályba.

Annak köszönhetően, hogy az előírásokat alkalmazó szerződő felek kölcsönösen elismerik a típusjóváhagyásokat, egész Európában és a globális piacon is egyszerűbb lett a járművek kereskedelme.

Az 1998. évi párhuzamos megállapodás

Az 1958. évi megállapodástól eltérően a párhuzamos megállapodás nem rendelkezik a típusjóváhagyások kölcsönös elismeréséről, ami lehetőséget nyújt a kölcsönös elismeréssel járó kötelezettségek vállalására nem képes országok számára, hogy konkrét szerepet játszhassanak a globális műszaki előírások harmonizációjában.

Az 1998. évi megállapodáshoz 33 fél csatlakozott. Eddig 14 globális műszaki előírást állapítottak meg ennek a megállapodásnak a keretein belül.

Az új globális műszaki előírások előkészítésének a megállapodás két különböző módját kínálja. Az első a szerződő felek által alkalmazott, már létező előírások vagy szabványok harmonizációja, a második pedig új globális műszaki előírások alkotása azokon a területeken, ahol azelőtt egy előírás sem volt érvényben.

A megállapodás rendelkezik arról, hogy a szerződő felek által alkotott már létező és harmonizálható előírásokat vegyék fel a globális műszaki előírás-tervezetek gyűjteményébe annak érdekében, hogy könnyebben alakíthassák át azokat globális előírásokká. Egy előírás akkor kerülhet be a gyűjteménybe, ha azt a jelen lévő szerződő felek szavazataik legalább egyharmadával támogatják, és azok között van az Európai Unió, Japán és az Egyesült Államok szavazata is.

Egy globális műszaki előírás nyilvántartásba vétele nem kötelezi a szerződő feleket arra, hogy jogerőre emeljék azt a nemzeti jogszabályaikban. Másfelől a szerződő feleknek jelezniük kell, hogy elfogadnak-e egy adott globális műszaki előírást és a hatálybalépés dátumát. Továbbá minden szerződő félnek, amely egy műszaki előírás felvétele mellett szavaz, alá kell vetnie az előírást annak a folyamatnak, amelyet a hasonló előírások jogerőre emelését szolgáló folyamat során alkalmaz.

Az EU nevében az Európai Bizottság bonyolítja az összes szükséges eljárást, többek közt:

  • elfogadja a globális műszaki előírásokat, illetve értesítést ad róluk;
  • részt vesz a vitás kérdések rendezésben;
  • módosítja a megállapodást.

A 2013/454/EU és a 2013/456/EU tanácsi határozatok a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az EU és a nemzetközi szervezetek közötti megállapodások megkötése tekintetében követendő eljárásokat érintő változások figyelembevétele céljából módosítják a két megállapodásra irányadó határozatokat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

97/836/EK tanácsi határozat

-

-

HL L 346. 1997.12.17.

2000/125/EK tanácsi határozat

-

-

HL L 35. 2000.2.10.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2013/456/EU tanácsi határozat

2013.9.17.

-

HL L 245. 2013.9.14.

2013/454/EU tanácsi határozat

2013.9.17.

-

HL L 245. 2013.9.14.

Utolsó frissítés: 19.05.2014

Top