Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Alpesi Egyezmény közlekedési jegyzőkönyve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az Alpesi Egyezmény közlekedési jegyzőkönyve

Az Alpesi Egyezmény az alpesi régió védelmét és fenntartható fejlődését szolgáló megállapodás, amelynek célja a hegység megőrzése és védelme (környezeti, gazdasági és társadalmi tekintetben) a megelőzés elve és a szennyező fizet elv, valamint a tagok közötti együttműködés alkalmazásával. A szövegben kilenc jegyzőkönyv található, mindegyik más-más ágazattal foglalkozik. A szóban forgó határozat az Alpesi Egyezmény közlekedési jegyzőkönyvének uniós alkalmazását célozza meg.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/799/EK határozata (2006. október 12.) az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (közlekedési jegyzőkönyv) az Európai Közösség nevében történő aláírásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 96/191/EK tanácsi határozattal az Európai Unió (EU) megkötötte az Alpok védelméről szóló egyezményt. Ennek célja a természetes ökoszisztéma megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása az Alpokban, védve egyúttal az ott élők gazdasági és kulturális érdekeit. Az Alpesi Egyezmény állandó bizottsággal rendelkezik, amely az aláíró felek képviselőiből áll.

A jegyzőkönyv Európai Unió általi aláírásának ezenkívül az is célja, hogy politikai jelzést küldjenek minden félnek, felszólítva őket a jegyzőkönyv aláírására és ratifikálására.

Célkitűzések

A jegyzőkönyv célja:

 • az alpesi régió közlekedése által okozott tényleges és potenciális károk csökkentése;
 • hozzájárulás az élőhelyek és gazdasági terek fejlődéséhez az országok között harmonizált közlekedéspolitika segítségével, amely a különféle közlekedési módokban (utak, vasút stb.) jelenik meg;
 • az alpesi régió biodiverzitását és természeti és kulturális örökségét fenyegető veszélyek csökkentése;
 • a gazdaságilag megfizethető közlekedés biztosítása a közlekedési rendszerek hatékonyságának és fenntarthatóságának növelésével.

Az egyezmény aláíró felei vállalják, hogy az alpesi régió kezelése során figyelembe veszik a közlekedés által okozott tényleges és potenciális károkat, azaz a szennyezéseket (zajszennyezés, kémiai szennyezés), valamint a személyek és javak biztonságát. Ezzel párhuzamosan az aláírók kötelezik magukat arra, hogy:

 • növelik a közlekedési ágazat jövedelmezőségét;
 • optimalizálják a meglévő infrastruktúra kihasználását;
 • a többi szakpolitika értékelése és végrehajtása során figyelembe veszik a közlekedés kérdését;
 • a döntéshozatalba bevonják az önkormányzatokat.

Különleges intézkedések és stratégiák

Az Alpesi Egyezmény többek között egy sor különleges intézkedést és stratégiát is meghatároz. Ezek célja a közlekedés racionális és biztonságos kezelése a következő alapelvek mentén:

 • a különböző közlekedési módok megfelelő koordinációja;
 • az intermodalitás elősegítése;
 • a közlekedés környezettudatosabbá alakítása;
 • a kommunikációs csatornák védelme a természeti kockázatok ellen;
 • a személyek és a környezet védelme;
 • a károsanyag-kibocsátás és zajszennyezés fokozatos csökkentése;
 • felhasználóbarát és környezettudatos közlekedési eszközök létrehozása és fejlesztése;
 • hatástanulmányok készítése a tervezett projektek esetében, valamint az érintettekkel folytatandó konzultáció.

Az egyezmény meghatározza a különböző közlekedési módokra vonatkozó különleges alapelveket is:

 • biztosítani kell a vasúti közlekedés infrastrukturális megerősítését és jobb kihasználását, valamint az áruszállítás esetében az intermodalitás igénybevételét;
 • alaposabban ki kell használni a folyami és tengeri hajózási lehetőségeket;
 • a közúti fuvarozás terén az aláíró államoknak el kell kerülniük a nagy kapacitású új útvonalak építését. Amennyiben azonban minimalizálható a környezeti hatás, meg lehet valósítani az új projekteket;
 • a légi szállítás okozta károkat a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell. A szabadidős célú nem motoros légi tevékenységeket is korlátozni kell.

A szennyező fizet elv

Az aktus felszólítja az aláíró feleket a szennyező fizet elv alkalmazására, valamint egy olyan módszer létrehozására, amely lehetővé teszi a környezeti költségek beépítését az infrastruktúrák globális költségeibe.

Az aláíró országoknak rendszeresen jelentést kell tenniük az állandó bizottságnak a jegyzőkönyvben foglalt intézkedések végrehajtásáról. A bizottság jelentést tesz a jegyzőkönyvnek való megfelelőségről.

Háttér

1991. május 14-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy részt vegyen az alpesi egyezmény és annak jegyzőkönyvei tárgyalásán.

A közlekedési jegyzőkönyvet az Alpesi Egyezmény 2000. október 30–31-i luzerni miniszteri találkozóján nyitották meg aláírásra.

A Tanács az Alpesi Egyezmény közlekedési jegyzőkönyvét 2006. december 12-én írta alá. Ezt a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata kísérte, amely a közlekedési jegyzőkönyv értelmezését tartalmazta.

Az Európai Unión kívül az Alpesi Egyezmény aláíró országai közé tartozik Németország, Franciaország, Olaszország, Liechtenstein, Monaco, Ausztria, Svájc és Szlovénia.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2007/799/EK határozat

2007.1.12.

HL L 323., 2007.12.8.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács határozata (2013. június 10.) az 1991-es Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (Közlekedési jegyzőkönyv) az Európai Unió nevében történő megkötéséről [( 2013/332/EU ) Hivatalos Lap L177., 2013.6.28.].

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség jogait, és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a jegyzőkönyv szövegében az Európai Közösség-re vagy Közösség-re való hivatkozásokat Európai Unió-ként vagy Unió-ként kell értelmezni.

Utolsó frissítés: 28.02.2014

Top