Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai repülőterekre irányuló cselekvési terv: a „repülőtéri csomag”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az európai repülőterekre irányuló cselekvési terv: a „repülőtéri csomag”

Ez a közlemény beszámol az európai repülőterek irányítása terén jelenleg tapasztalható helyzetről és hangsúlyozza a repülőterek légi közlekedési hálózatban betöltött jelentős szerepét. A szöveg ennélfogva meghatározza a repülőterek kapacitáshiányának orvosolása érdekében követendő irányt.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2007. január 24.) – Az európai repülőterek kapacitására, hatékonyságára és biztonságára irányuló cselekvési terv [COM(2006) 819 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A légi forgalom növekedésének jelenlegi üteme mellett, ha nem teszünk semmit, Európának infrastruktúrahiánnyal kell majd szembenéznie. 2025-re több mint 60 repülőtér lesz túlterhelt, és a húsz legfontosabb esetében napi 8–10 órában várható túltelítettség. Ez a gyenge láncszem a légi közlekedési lánc egészének hatékonyságát fenyegeti. A túlterheltség ezenkívül kedvezőtlen környezeti és biztonsági következményekkel is jár.

E közleményében a Bizottság öt kulcslépést irányoz elő:

 • a jelenlegi repülőtér-kapacitás jobb kihasználása;
 • a repülőterek biztonsági műveleteinek egységes megközelítése;
 • a „módközi szállítás” előmozdítása – közlekedési módok összekapcsolása és együttes működtetése;
 • a repülőterek környezeti kapacitásának és az új repülőtér-infrastruktúra tervezési keretének javítása;
 • költséghatékony technológiai megoldások kifejlesztése és alkalmazása.

A jelenlegi kapacitás jobb kihasználását lehetővé tevő átszervezés szükségessége

A Bizottság az Eurocontrol (EN) segítségével pontos jegyzéket kíván készíteni a repülőtéri teljesítményről, hogy a kapacitásfelmérést célzó közös elemzési eszközöket dolgozhasson ki. A tagállamok közreműködésével megfigyelőközpontot állítanának fel, amelynek feladata a meglévő és tervezett kapacitások felügyelete lenne.

Az Eurocontrolt továbbá meg kell bízni olyan eszközök kidolgozásával, amelyek biztosítják a repülőtéri résidők és a repülési tervek összetartását, illetve szükségesnek ítélt módosításokat ajánlanak az alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatosan.

A Bizottság további javaslata értelmében a légi közlekedés különböző szereplői közötti, együttműködésen alapuló döntéshozatal ösztönzése révén törekedni kell az ágazati változások előreláthatóságának javítására.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség felelősségi körét ki kell terjeszteni a légikikötők biztonságának szabályozására, mivel a légiközlekedési láncban a légikikötőké a legkevésbé szabályozott terület. A Bizottság a tervek szerint 2008 elején fogadja el az e kérdéssel kapcsolatos jogalkotási javaslatot.

A Bizottság javasolja továbbá a globális navigációs műholdas rendszerek (GNSS) kiaknázását a nagyobb repülőtér-biztonság érdekében. A GNSS ezenkívül nagyobb rugalmasságot tenne lehetővé a megközelítési és a felszállási útvonal megtervezésében, miáltal csökkenthető a zajhatás, illetve lehetséges az egymás közelében fekvő repülőterek vagy kifutópályák biztonságos üzemeltetése. A SESAR programnak köszönhetően a GNSS teljes körűen beilleszthető a légiforgalom-irányítás üzemeltetési folyamataiba.

A közlekedési módok összekapcsolásának és az új infrastruktúrák létrehozásának előmozdítása

A Bizottság úgy véli, hogy a légi és a vasúti szállításnak ki kellene egészítenie egymást: a különböző közlekedési módok közötti kapcsolatok javítása számos előnnyel jár. A Bizottság ezért az alábbiakat javasolja:

 • vasúti összeköttetés a városok és a repülőterek között a közúti forgalom csökkentése érdekében;
 • regionális összeköttetés kialakítása a repülőterek gyűjtőterületének növelése érdekében;
 • a repülőterek és a főbb nagyvárosi területek közötti gyorsvasúttal megteremtett összeköttetés.

A Bizottság felhívja a figyelmet az összekapcsolási projektek finanszírozásához igénybe vehető TEN-T forrásokra, és felkéri a tagállamokat, hogy a repülőtereken támogassák módközi platformok, például vasúti összeköttetések vagy a repülőtereken elhelyezett vasútállomások kialakítását.

Ezzel egyidejűleg a Bizottság az új infrastruktúrák iránti szükségletekre is megoldást kíván nyújtani. Ezért azt javasolja, hogy a környezeti kényszereket, például a zajhatásokat fokozottban figyelembe véve javítsák a repülőtér-infrastruktúra tervezési keretét. A Bizottság ezenkívül az eljárások egyszerűsítésére törekszik, és a repülőtértervek és a teljesebb területfelhasználási tervek jobb összehangolása érdekében igyekszik ajánlásokat megfogalmazni a bevált gyakorlatokat célzó iránymutatásokra vonatkozóan.

Új technológiák kifejlesztése és alkalmazása

A Bizottság a kutatási keretprogramjain keresztül számos, a földi mozgást felderítő és ellenőrző összetett rendszerekkel összefüggő projektet finanszírozott, amellyel a légi és a földi járművek ellenőrzése céljából útvonalat, irányítást és felügyeletet kívánt biztosítani. Új technológiák kidolgozására kerül sor a SESAR program keretein belül is, amelyek célja a repülőtéri műveletek biztonságának és hatékonyságénak fokozása.

A Bizottság e repülőtéri csomaggal egy időben jelentést tett közzé a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról szóló irányelv alkalmazásáról.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Repülőtér-üzemeltető: ez a kifejezés azt a szervezetet jelöli, amelynek önálló vagy más tevékenységekkel együtt végzett feladata a repülőtéri infrastruktúra igazgatása és kezelése, valamint egy adott repülőtéren a műveletekben részt vevők tevékenységének összehangolása és ellenőrzése.
 • Repülőtéri illeték: a repülőtér használója és/vagy a légi utasok által a repülőtér-irányító szerv javára fizetett járulék a kizárólag a repülőtér-irányító szerv által szolgáltatott létesítményekre és szolgáltatásokra, valamint a légi jármű leszállására, felszállására, világítására és parkolására, illetve az utasok és a rakomány kezelésére fordított költségek egészének vagy részének fedezésére.
 • Biztonsági illeték: járulék, amelynek különleges célja a polgári repülés ellen végrehajtott jogellenes beavatkozások elleni védelmet célzó biztonsági intézkedések teljes vagy részköltségének fedezése.

Utolsó frissítés: 27.10.2011

Top