Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai teherszállítási logisztika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Európai teherszállítási logisztika

A Bizottság ezen közleményének az a célja, hogy a logisztika révén javítsa az európai szállítási rendszert. Támogatja továbbá a multimodalitást mint annak módját, melynek révén környezetbarátabbá, biztonságosabbá és hatékonyabbá tehető a teherszállítás. A közleményt 2007-ben cselekvési terv fogja követni.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az európai teherszállítási logisztikáról: a fenntartható mobilitás kulcsa [COM(2006) 336 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A globalizáció és az Európai Unió keleti bővítése új kihívásokat állít az európai szállítás elé. Az áruszállítás gyors növekedése szerepet játszik a gazdaságban, ugyanakkor forgalmi torlódást, zajt, környezetszennyezést és baleseteket is okoz. A szállítás ugyanakkor növekvő mértékben függ a fosszilis tüzelőanyagoktól. A Bizottság közleményében megállapítja, hogy megfelelő intézkedések hiányában a helyzet tovább fog romlani, és még rombolóbb hatással lesz Európa versenyképességére és a környezetünkre.

A Bizottság ezért a logisztika modernizálását javasolja, hogy annak révén növekedjen az egyes szállítási módok és azok kombinációinak hatékonysága. Különösen javasolja a forgalom jobb eloszlását és a környezetbarátabb, biztonságosabb és energiahatékonyabb szállítási módok felé terelését. A Bizottság azt tervezi, hogy 2007-ben cselekvési tervet terjeszt elő ebben a tárgyban.

Az európai logisztikai piacok helyzete

A globális logisztikai piac a becslések szerint durván 5 400 milliárd euró értéket képvisel, ami a világ GDP-jének 13,8%-ának felel meg. A végtermék összköltségének átlagosan 10–15%-át teszik ki logisztikai költségek. Habár egyre fontosabbá válik a logisztika, annak helyzetéről nem állnak rendelkezésre megbízható adatok. Az uniós vállalkozások mindazonáltal egyre inkább felismerik, hogy a közúti teherszállításnak vannak versenyképes alternatívái.

A logisztika és a közlekedéspolitika szorosabb összekapcsolása

A Bizottság közleményében ismételten hangsúlyozza a biztonság (lásd [COM(2006) 79]) és a fuvarozás szabadsága közötti egyensúly szükségességét. Támogatja a logisztika közlekedéspolitikába való beépítését, hogy a logisztika a döntéshozatal alapvető tényezőjévé váljon.

A Bizottság a következő területeken javasol fellépést:

  • a szűk keresztmetszetek meghatározása: a Bizottság meg akarja határozni a szűk keresztmetszeteket, hogy kezelni tudja a szabad szállítási forgalom akadályait és a logisztikát;
  • az információs és kommunikációs hálózatok értékeinek hasznosítása: a Bizottság azt javasolja, hogy az olyan rendszereket, mint a GALILEO kapcsolják össze a logisztikával, a rakományok nyomon követése céljából. A vállalkozások számára továbbá egyszerű és olcsó hozzáférést kellene biztosítani ehhez a technológiához. A logisztikát tehát továbbra is kiemelten kellene kezelni a hetedik kutatási keretprogramban;
  • európai tanúsítás létrehozása: a közlekedésre vonatkozó oktatás és képzés nagy eltéréseket mutat Európában. A Bizottság ennélfogva támogatja a logisztikai szakemberek tanúsítási rendszerének létrehozását. E területen már megkezdődött a munka a Leonardo Da Vinci szakképzési program keretében;
  • statisztikai mutatók kidolgozása: a Bizottság mindenképpen megbízható képet szeretne alkotni az európai szállítási piac logisztikai teljesítményéről. E célból megfelelő módszerek és mutatókat kíván kidolgozni;
  • az infrastruktúra jobb kihasználása: bizonyos helyzetek szűk keresztmetszetet hoznak létre és veszélyeztetik a szabad forgalmat. A problémára azonban nem az új infrastruktúra kiépítése adja az egyetlen megoldást. A Bizottság úgy véli, hogy az átrakodásra szolgáló létesítményekben – beleérve a tengeri kikötőket és a repülőtereket – a legfejlettebb informatikát képviselő, modern technológiai megoldásokat kellene alkalmazniuk. A szabályoknak kellene megszabniuk a keretet e szemlélet terjedésének;
  • a minőség elismerése: a szállítási ágazat a szolgáltatásminőség értékelése és ellenőrzése céljából már alkalmaz teljesítménymutatókat illetve referenciaértékeket (különösen a légi szállításra vonatkozóan). Minőségjelző címkét lehetne létrehozni és kiterjeszteni az alternatív szállítási módokat alkalmazó logisztikai láncokra;
  • a multimodális láncok egyszerűsítése: a folyamatokat egyszerűsíteni lehetne, és egyablakos adminisztrációs kapcsolódási ponttal lehetne támogatni, ahol összehangolt módon tesznek eleget a vámalakiságoknak;
  • szabályozási struktúra vagy globális multimodalitás. A nemzetközi szállítás területén egyezmények határozzák meg a felelősséget. Gyakran eltérő szabályokat állapítanak meg a különböző szállítási módokra, ami akadályozza a kombinált szállítási módok alkalmazását. A Bizottság ennélfogva egy, az egész világra kiterjedő szabályozási struktúra létrehozását támogatja. A felelősségi rendszerek széttagoltságát is enyhíteni lehetne egy átfogó szállítási okmány alkalmazása révén;
  • európai rakodási szabványok kialakítása: a járművek és rakományegységek méreteire vonatkozó szabályoknak összhangban kell állniuk a fejlett logisztika és a fenntartható mobilitás igényeivel. A Bizottság közös európai szabványokat javasolt az intermodális rakományegységekre vonatkozóan. Jelenleg számos különböző konfiguráció létezik, ami növeli az Európai Unión belüli szállítás költségeit.

Háttér

A Bizottság 1997-ben az intermodalitásról szóló közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, mennyire fontos szerepet tölt be az intermodalitás az európai teherszállítás hatékonyabbá és környezetbarátabbá tételében. A szöveg több stratégiát terjesztett elő a „fenntartható mobilitás” támogatására, beleértve a logisztikai rendszerek modernizálását is. Bejelentette továbbá, hogy a PACT programot a Marco Polo program fogja felváltani. 2001-ben a Fehér könyv félidei felülvizsgálata [COM(2006) 314 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé] rámutatott a logisztika jelentőségére. Ezen közlemény a „fenntartható mobilitás” középpontjába állítja a logisztikát.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 92/106/EGK irányelve (1992. december 7.) a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó általános szabályok megállapításáról (Hivatalos Lap L 368., 1992.12.17.).

Utolsó frissítés: 25.04.2008

Top