Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A belvízi szállítás előmozdítása: NAIADES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A belvízi szállítás előmozdítása: „NAIADES”

A belvízi hajózási útvonalak jelentős mértékben hozzájárulhatnak az Európai Unió (EU) fenntartható közlekedési rendszeréhez azáltal, hogy csökkentik a zsúfoltságot és a környezetszennyezést Európa útjain. Az ebben rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához azonban nemzeti és uniós szintű kezdeményezések is szükségesek.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a belvízi szállítás előmozdításáról „NAIADES” - Integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (COM/2006/0006 végleges, 2006. január 17.).

ÖSSZEFOGLALÓ

A belvízi hajózási útvonalak jelentős mértékben hozzájárulhatnak az Európai Unió (EU) fenntartható közlekedési rendszeréhez azáltal, hogy csökkentik a zsúfoltságot és a környezetszennyezést Európa útjain. Az ebben rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához azonban nemzeti és uniós szintű kezdeményezések is szükségesek.

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény egy integrált stratégiát mutat be arra vonatkozóan, hogy miként tehető vonzóbbá és megvalósíthatóbbá a belvízi hajózás. A NAIADES nevű integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás érdekében 5 stratégiai területre összpontosít.

FŐBB PONTOK

  • Piacok: kiaknázandók a lehetőségek, különösen az olyan piaci rések tekintetében, mint a hulladékok, a veszélyes áruk, a nagyon nagy méretű rakományok szállítása, valamint a folyami-tengeri szállítás.
  • Flotta: folyamatos korszerűsítési és újítási célú befektetésekre van szükség a hajók kialakítását, az üzemanyag-fogyasztás csökkentését és a biztonsági technológia javítását illetően.
  • Munkahelyteremtés és szakképzés: jobb munka- és életkörülmények az oktatási és képzési létesítmények támogatásával az ágazatba vonzzák a munkavállalókat.
  • Arculat: szükséges fejleszteni és modernizálni a belvízi hajózás idejétmúlt arculatát, hogy az pontosan tükrözze a mára elért műszaki színvonalat.
  • Infrastruktúra: egy európai fejlesztési terv révén megszüntethetők lennének az olyan szűk keresztmetszetek, mint az alacsony hídmagasságok és a keskeny zsilipméretek. Ezeket az átfogó szervezeti struktúra korszerűsítésének kell kísérnie az adminisztratív akadályok megszüntetése érdekében.

A Bizottság 2013-ban frissítette a NAIADES programot (NAIADES II), rögzítve a 2020-ig elérendő célkitűzéseket. Ennek célja, hogy megteremtse a belvízi hajózás feltételeit annak érdekében, hogy az minőségi szállítási formává váljon.

Az EU 2014-ben jogszabályt alkotott annak érdekében, hogy lehetővé tegye a kormányzatoknak intézkedések megtételét az ágazat versenyképességének növelésére korengedményes nyugdíjazás, az innováció szélesebb körű használata, valamint képzési és biztonsági programok révén.

HÁTTÉR

Európa legfontosabb ipari területeit több mint 37 000 kilométernyi víziút és több száz belvízi kikötő kapcsolja össze. A teherszállítás volumenének folyamatos növekedésével ez a hálózat fontos fenntartható szerepet tölthet be.

További információkért lásd az Európai Bizottság Belvízi hajózási útvonalak honlapját.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 546/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 163., 2014.5.29., 15-17. o.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A minőségi belvízi hajózás megvalósítása - NAIADES II (COM(2013) 623 final, 2013.9.10.).

A Tanács 718/1999/EK rendelete (1999. március 29.) a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról (HL L 90., 1999.4.2., 1-5. o.).

utolsó frissítés 30.04.2015

Top