Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ingatlanvásárlás egy másik uniós országban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ingatlanvásárlás egy másik uniós országban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

4. fejezet Tőke- és fizetési műveletek (63., 64., 65. és 66. cikk) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, Ingatlanvásárlás egy másik uniós országban

MI EZEN CIKKEK CÉLJA?

Ezek a cikkek szabályozzák az Európai Unióban történő szabad tőkemozgást*, ideértve egy másik uniós országban történő ingatlanvásárlás jogát, valamint az általános alapelv alóli kivételeket.

FŐBB PONTOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) meghatározza az európai uniós országok közötti, valamint az Európai Unió és harmadik országok közötti szabad tőkeáramlás általános alapelvét. Ez tartalmazza az állampolgárok ingatlanvásárlási (például nyaralók vagy másodlagos lakóhelyek vásárlásának) jogát.

Bár a szabad mozgás minden uniós országra vonatkozik, az új uniós országok csatlakozásakor bizonyos átmeneti időszakokat és kivételeket fogadtak el a szabad tőkeáramlásra vonatkoztatva, amelyek bizonyos országokban kiterjednek az ingatlanok, valamint a mezőgazdasági és erdőterületek vásárlására is. Ezeket a kivételeket Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek és az uniós országok csatlakozási szerződései tartalmazzák.

Konkrétan:

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

A tőke szabad mozgása: az Európai Unió egységes piacának legfontosabb része, és a „négy alapszabadság” egyike (kiegészítve a személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgását). Lehetővé teszi az állampolgárok és a vállalatok számára a többi uniós országban történő befektetést.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész: Az Unió belső politikái és tevékenységei – IV. cím: A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása – 4. fejezet: Tőke- és fizetési műveletek – 63. cikk (korábban: az EKSz. 56. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 71. o.)

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész: Az Unió belső politikái és tevékenységei – IV. cím: A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása – 4. fejezet: Tőke- és fizetési műveletek – 64. cikk (korábban: az EKSz. 57. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 72. o.)

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész: Az Unió belső politikái és tevékenységei – IV. cím: A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása – 4. fejezet: Tőke- és fizetési műveletek – 65. cikk (korábban: az EKSz. 58. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 72–73. o.)

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész: Az Unió belső politikái és tevékenységei – IV. cím: A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása – 4. fejezet: Tőke- és fizetési műveletek – 66. cikk (korábban: az EKSz. 59. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 73. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Szerződés a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról (HL L 112., 2012.4.24., 6–110. o.)

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány – (6.) jegyzőkönyv a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlanok szerzéséről Máltán (HL L 236., 2003.9.23., 947. o.)

A Norvég Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány – (2.) jegyzőkönyv az Åland-szigetekről (HL C 241., 1994.8.29., 352. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – (32.) jegyzőkönyv – a Dániában történő ingatlanszerzésről (HL C 202., 2016.6.7., 317. o.)

utolsó frissítés 16.03.2017

Top