Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
E-készségek a XXI. századra: a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

E-készségek a XXI. századra: a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzése

E közleményével az Európai Bizottság célja az információs és kommunikációs technológiákat (ikt) támogató hosszú távú intézkedések előmozdítása. Az ikt a globalizáció korában rendkívüli kihívást jelent az Európai Unió versenyképessége szempontjából, ezért nélkülözhetetlenek a kutatást és beruházást célzó erőfeszítések.

JOGI AKTUS

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2007. szeptember 7.) – E-készségek a 21. századra: a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzése [COM(2007) 496 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az információs és kommunikációs technológiák (ikt) komoly kihívást jelentenek a termelékenység, a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából. Az Uniónak és tagállamainak mielőbb fel kell venniük az ikt rohamos fejlődésének ütemét, hogy megszüntethessék az e-készségek terén mutatkozó hiányt és ténylegesen tudásalapú gazdaságot hozhassanak létre.

A Bizottság az alábbi megállapításokat teszi:

 • az e-készségeket valójában nem ismerik el jelentős politikai kihívásként;
 • az Unióban nem létezik az e-készségekkel kapcsolatos átfogó stratégia, és az egyes tagállamok szabályozási rendszerei továbbra is eltérők;
 • orvosolni kell az imázsproblémát és a magasan képzett ikt-szakemberek fogyatkozó számát, amelynek következtében ez a terület munkaerőhiánnyal küzd;
 • bizonyos e-készségek esetében egyre nagyobb szakadék alakul ki a kereslet és a kínálat között, miközben makacsul tartja magát a digitális analfabetizmus.

A Bizottság ezenfelül ragaszkodik ahhoz, hogy az e-készségekre vonatkozó hosszú távú stratégiát kell kidolgozni. Ezen intézkedések megvalósítása a tagállamok feladata, ugyanakkor uniós szinten valódi értéktöbbletet teremthetnek.

A Bizottság felajánlja, hogy a stratégia központi elemeinek meghatározása és az uniós szintű intézkedési területek ismertetése révén támogatni fogja a kezdeményezéseket.

A stratégia központi elemei a következők:

 • az egyes szereplők (hatóságok, a magánszektor, egyetemek, szövetségek stb.) közötti hosszú távú együttműködés létrehozása;
 • beruházás az emberi erőforrásokba;
 • a természettudományok, a matematika, az e-készségek és az ikt népszerűsítése, valamint a kapcsolódó pályalehetőségek vonzerejének növelése elsősorban a fiatalok és a lányok körében;
 • a digitális eszköztudás fejlesztése a foglalkoztathatóság és elektronikus integráció előmozdítása érdekében többek között a lakosság olyan csoportjai körében, mint a munkanélküliek, az idősek vagy a kevésbé képzettek;
 • az e-készségek egész életen át tartó elsajátításának biztosítása többek között az ismeretek rendszeres bővítése és az e-tanulás fejlesztése révén.

Európai szintű teendők

A Bizottság öt területen javasol lépéseket, ahol a tevékenységek megkezdésére 2007-ben kerül sor, és a végrehajtásnak 2010-ig be kell fejeződnie. A megvalósítás olyan uniós programok révén történik, mint az egész életen át tartó tanulást ösztönző program, a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram, a versenyképességi és innovációs program, valamint a foglalkoztatás és a regionális kohézió elősegítését célzó strukturális alapok.

A teendők az alábbiakat foglalják magukban:

 • a hosszú távú együttműködés elősegítése és a megvalósulás figyelemmel kísérése: A Bizottság ösztönözni fogja az érdekelt felek (tagállamok, vállalkozások, szövetségek stb.) közötti rendszeres párbeszédet. Ezenfelül évente jelentést készít az e-készségek elsajátításáról;
 • támogató intézkedések és eszközök fejlesztése. Ezek a következők: egy e-jártassági rendszer kidolgozásának támogatása, az Europass-kezdeményezés további támogatása, európai kézikönyv készítése a több érdekelt fél részvételével létrejött partnerségi kapcsolatokról, gyorsított engedélyezés bevezetése a harmadik országokból az EU-ba érkező ikt-szakemberek számára, a nők ösztönzése ikt-pályák választására (IT girls (EN) kezdeményezés) az e-képzés támogatása a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén;
 • tájékoztatás, többek között a tagállamok közötti információcsere és a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása, valamint az európai és nemzeti szintű tájékoztató és információs kampányok támogatása révén;
 • a foglalkoztathatóság és a társadalmi befogadás elősegítése: a Bizottság az e-integrációval (EN) kapcsolatos kezdeményezéssel összefüggésben támogatni kívánja a képzéseket kínálók és a célközönség közötti kezdeményezéseket és partnerségeket, valamint meg szeretné vizsgálni, hogyan támogathatják a köz- és magánszféra finanszírozási eszközei a több érdekelt fél részvételével létrejött kezdeményezéseket;
 • az e-tanulás jobb és nagyobb arányú kihasználásának támogatása: a Bizottság 2008-ban jelentést tesz közzé, amelyben ajánlásokat fogalmaz meg a célirányos e-tanulási kezdeményezések tekintetében. Hasonlóképpen elő fogja segíteni e-tanfolyamok és egy olyan mechanizmus 2009-ig történő kidolgozását, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára rendelkezésre álló tananyagok egymás közötti cseréjét. Végül támogatni fogja a képzési központok és a jövőben jelentkező e-készségigények vizsgálatával foglalkozó kutatók közötti kapcsolatot.

Utolsó frissítés: 29.02.2008

Top