Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Idősödés jólétben az információs társadalomban: az információs és kommunikációs technológiákra és az öregedésre vonatkozó cselekvési terv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Idősödés jólétben az információs társadalomban: az információs és kommunikációs technológiákra és az öregedésre vonatkozó cselekvési terv

Az Európai Bizottság az i2010 kezdeményezés keretében új cselekvési tervet indít: egyrészt azzal a céllal, hogy az idősek számára biztonságosabb és önállóbb időskort biztosítson, másrészt azzal a céllal, hogy a személyi szolgáltatások területén előmozdítsa az információs és kommunikációs technológiák (ikt) fejlesztését.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2007. június 14.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Idősödés jólétben az információs társadalomban – i2010-kezdeményezés – Az információs és kommunikációs technológiákra és az öregedésre vonatkozó cselekvési terv [COM(2007) 332 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai népesség elöregedése kihívást jelent az európai munkaerőpiac, a szociális és az egészségügyi ellátási rendszerek számára. Ez azonban gazdasági és társadalmi lehetőség is. Az információs és kommunikációs technológiák (ikt) ugyanis elérhetőbb és az idősek igényeinek megfelelő új termékek és szolgáltatások megjelenését eredményezik.

A cselekvési terv célja, hogy előmozdítsa és összehangolja az Európai Unión belül az idősek számára nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó ikt-k fejlesztését, hogy az idősek:

 • hosszabb ideig gyakorolják hivatásukat, ugyanakkor biztosított legyen számukra az aktív élet és a hivatás közötti egyensúly;
 • az online kommunikáció, valamint a nyilvános és kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés révén megőrizhessék cselekvő és alkotó társadalmi tevékenységüket. Ezáltal csökkenne az idősek elszigeteltsége, különösen a vidéki térségekben;
 • időskor jólétben otthon: az ikt-knak lehetővé kell tenniük az életminőség javítását és a nagyobb függetlenséget.

Európának meg kell ragadnia a jólétben töltött időskor szolgálatába állított ikt-k * adta lehetőséget. Ezek a technológiák ugyanis a munkahelyteremtés és a növekedés ösztönzőivé és sikeres húzóágazattá válhatnak.

Jelenleg az időskorhoz kapcsolódó szolgáltatások piaca még felaprózódott. Ráadásul egyetlen érintett szereplőnek (időseknek, iparágaknak, hatóságoknak stb.) sincs rálátása a problémákra és azok megoldására. A piac fejlődését fékezi a tapasztalatok és a helyes gyakorlatok megosztásának hiánya. A fogyatékossághoz kapcsolódó követelmények, eljárások, költségtérítési rendszerek és rendelkezések tagállamonként eltérőek. Végezetül továbbra is fennállnak műszaki akadályok: az idősek nem feltétlenül rendelkeznek a szükséges technológiai eszközökkel és ismeretekkel.

E rendszer ésszerűsítése érdekében a Bizottság arra ösztönzi az érdekelt feleket, hogy a felhasználót középpontba állító gondolatmenetet alakítsanak ki.

A bizottsági cselekvési terv célkitűzései ennélfogva ugyanúgy vonatkoznak a lakosságra, mint a vállalatokra és a hatóságokra. E célkitűzések a következők:

 • a lakosság számára a jobb életminőség és egészség;
 • a vállalatok számára nagyobb részesedés és több piaci lehetőség az időseket kiszolgáló ikt-k belső piacán, magasabban képzett és hatékonyabb munkaerő és szilárdabb helyzet a világ bővülő piacain;
 • a hatóságok számára költségcsökkentés, ugyanakkor hatékonyabb és összességében színvonalasabb egészségügyi és szociális ellátások.

A cselekvési terv négy téma köré épül:

 • a piac fejlődését gátló műszaki és szabályozási akadályok leküzdése, a piacok felmérésével és a helyes gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének megkönnyítésével. A Bizottság a technológiai lehetőségek értékelését, valamint útmutatások és célidőpontok meghatározását javasolja, mégpedig az önálló életvitelt szolgáló ikt-k elterjedése előtti jogi és műszaki akadályok leküzdése érdekében. A tagállamoknak ezzel párhuzamosan hatékonyabbá kell tenniük az elektronikus hozzáférhetőséggel kapcsolatos jelenlegi jogszabályi követelmények végrehajtását;
 • a téma iránti figyelem felkeltése, valamint egyetértés megteremtése a különböző szereplők együttműködésének és partnerségeik kialakításának köszönhetően. A jólétben töltött időskort szolgáló ikt-k határozottan hozzájárulnak az elektronikus társadalmi integrációról szóló, 2008-ban előirányzott európai kezdeményezéshez. Az ikt-kkal és az idősödéssel foglalkozó internetes portál elindítása szintén szerepel a programban;
 • a technológiák elterjedésének felgyorsítása, például számos kísérleti projekttel és az intelligens otthonok és az önálló életvitelt segítő alkalmazások európai díjazási rendszerével;
 • a kutatás és az innováció ösztönzése, késedelem nélkül támogatva a köz- és a magánszféra közötti, az „önálló életvitelt segítő alkalmazások” égisze alatti közös kutatási programot. E program azt tűzi ki célul, hogy segítse az idősödő európai népességet szolgáló ikt-alapú innovatív termékek, szolgáltatások és rendszerek megjelenését.

A Bizottság a hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramban (hetedik KTF-keretprogram) ragaszkodik az idősek érdekében folytatott ikt-alapú kutatás javításához. A versenyképességi és innovációs keretprogram más kezdeményezéseket is indít. Ezeket egy új, közös európai kutatási program kíséri majd. A programok összességében az ikt-kra irányuló kutatási és innovációs beruházásokra több mint 1 milliárd eurót szánnak.

Az e terület piaca felé orientált kutatás ösztönzéséhez a jövőben jobb koordinációra van szükség a tagállamok között. E célkitűzések megvalósítása érdekében létrejön egy „Idősödés jólétben az információs társadalomban” című közös kutatási kezdeményezés. Ezenkívül a vállalkozások, az iparágak, a szolgáltatók stb. ösztönzést kapnak arra, hogy az innovatív termékek, szolgáltatások és rendszerek mielőbbi megjelenésének lehetővé tétele érdekében alakítsanak ki párbeszédet, különösen technológiai platformok segítségével.

Háttér

Ez a cselekvési terv az „i2010: Európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” című uniós kezdeményezés szerves része. A Bizottság 2005-ben már elfogadott egy, a termékek és szolgáltatások online hozzáférhetőségéről szóló stratégiát, míg 2006-ban a tagállamok megállapodtak Rigában az integráción alapuló, elérhető információs társadalomról szóló politikai menetrendről (DE) (EN) (FR).

Európában az idősödés lényeges gazdasági és társadalmi kihívás: 2020-ban az európai népesség egynegyede 65 év feletti lesz, míg 2050-re a nyugdíj- és egészségügyi ellátási kiadások megháromszorozódnak. Az idősek azonban nem elhanyagolható fogyasztók is, vagyonuk összességében meghaladja a 3000 milliárd eurót.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • A jólétben töltött időskor szolgálatába állított ikt-k: a személyi szolgáltatásokra irányuló információs és kommunikációs technológiák, amelyek ezeket a szolgáltatásokat – különösen az egészségügy területén – hozzáférhetőbbé és hatékonyabbá kívánják tenni az idősödő népesség számára.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2005. június 1.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „i2010: Európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” [COM(2005) 229 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2007. november 8.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az e-integrációra vonatkozó európai i2010 kezdeményezés – „Részvétel az információs társadalomban” [COM(2007) 694 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 03.12.2007

Top