Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fenntartható faalapú iparágak felé

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A fenntartható faalapú iparágak felé

A Bizottság a faalapú iparágak versenyképességének és fenntarthatóságának megerősítésére irányuló cselekvési tervet mutat be, amellyel célja, hogy választ adjon az Európai Unió előtt álló jövőbeli gazdasági és környezeti kihívásokra, legyen szó akár az éghajlatváltozásról, az innovációról, a világverseny kiéleződéséről vagy a fa- és energiaellátásról.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2008. február 27.) az Európai Unió innovatív és fenntartható faalapú iparágairól – Hozzájárulás az EU növekedési és foglalkoztatási stratégiájához [COM(2008) 113 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai uniós faalapú iparágak versenyképesek. Termelési értékük 365 milliárd euró, és 120 milliárd euró hozzáadott értéket hoznak létre. Ezek az iparágak 344 000 vállalkozásban több mint három millió főt foglalkoztatnak, közülük sokakat vidéki területeken. A famegmunkáló és a nyomdaipari ágazatban kulcsszerepet játszanak a kis- és középvállalkozások (kkv-k).

Az alacsony szénfelhasználású gazdaságra történő átállásban közreműködő faalapú iparágaknak egyúttal meg kell őrizniük versenyképességüket. Az ágazatnak tovább kell fejlődnie, miközben választ kell adnia az éghajlatváltozás, az innováció, az Európán kívüli piacokhoz való hozzáférés és a növekvő energiaárak jelentette kihívásokra.

A Bizottság több intézkedést javasol, amelyek célja az uniós faalapú iparágak versenyképességének javítása az alábbi cselekvési területek szerint:

  • a nyersanyagokhoz való hozzájutás;
  • az éghajlatváltozás elleni küzdelem;
  • innováció, kutatás és technológiai fejlesztés;
  • harmadik országokkal folytatott kereskedelem és együttműködés;
  • kommunikáció és tájékoztatás.

A nyersanyagokhoz való hozzájutás

A megújuló energiához szükséges fanyersanyagok iránti kereslet növekedése, a biológiai sokféleség által támasztott igények, valamint a szabadidős tevékenységek a verseny fokozódását eredményezik. A kereslet és kínálat közötti eltérés mindeközben az árak emelkedéséhez vezet. Ezért nagyon fontos előmozdítani a hazai ellátást, ezáltal szavatolva a fanyersanyagok rendelkezésre állását. A faalapú iparágak legtöbbje számára a fa mint nyersanyag képviseli a legnagyobb költséget: a papírgyártás összköltségének több mint 30%-át, a fűrészüzemekének pedig közel 70%-át.

A Bizottság fenntartható erdőgazdálkodást szorgalmaz. Arra ösztönzi a tagállamokat, az iparágat és az erdőtulajdonosokat, hogy:

  • mozdítsák elő az erdőtelepítést és az újraerdősítést;
  • a biomasszát kiegyensúlyozott módon, ne csak megújuló energia előállítására használják annak érdekében, hogy a faalapú iparágak fenntartható nyersanyagkínálattal rendelkezzenek, és ezáltal lehetővé váljon a kereslet és a kínálat jobb összehangolása;
  • a visszanyert papír és fa felhasználásának növelése érdekében támogassák a visszanyert papír és fa piacának további fejlődését, ideértve az ipar részvételének további bővítését is;
  • tegyenek erőfeszítéseket az illegális fakitermelés és az ahhoz kapcsolódó illegális fatermék-kereskedelem ellen.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem

Az erdők és a fatermékek elnyelik a szén-dioxidot. A szén-dioxid tárolásával ez az iparág hozzájárul az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. A papír és a fa nagyobb mértékű újrahasznosítása a hulladéklerakással szemben meghosszabbítja a fatermékek szénmegkötő kapacitását. A Bizottság meg fogja vizsgálni, milyen előnyökkel és milyen kihívásokkal járna az a javaslat, hogy a szén fatermékekben történő tárolását beillessze politikájába.

A gáz- és energiaárak növekedése próbára teszi a faalapú iparágak versenyképességét. Noha az ágazaton belül egyes iparágak (a papírpépet gyártó vegyi üzemek) nettó energiatermelők, mások (a papírgyárak) nagy energiafogyasztók. A Bizottság kiemelt szerepet szán az „Európa energiapolitikája” című, a 2007–2009 közötti időszakra vonatkozó cselekvési tervnek, amellyel célja egy valóban versenyképes belső gáz- és energiapiac megteremtése.

A Bizottság fontosnak tartja az éghajlatváltozással szembeni jövőbeli fellépést, és a közösségi kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében tovább vizsgálja majd az energiaigényes iparágak sajátos helyzetét, illetve annak kockázatát, hogy a termelés a jövőben olyan országokba kerülhet át, ahol kevésbé szigorú kibocsátási határértékek érvényesülnek („kibocsátásáthelyezés”).

Innováció

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, milyen jelentős szerepet játszik az innováció, a kutatás és a technológiai fejlesztés a faalapú iparágak versenyképességének erősítésében és a fenntartható gazdálkodás biztosításában. A hetedik kutatási keretprogram biztosítja a bioüzemanyagok és a fából nyert, biotechnológiai alapú vegyszerek gyártási módszereinek tanulmányozási keretét. Az erdészeti értékláncon belüli versenyképesség erősítése érdekében egy innovációhoz kapcsolódó, klaszteralapú megközelítés elfogadására kerül sor.

Harmadik országokkal folytatott kereskedelem és együttműködés

A Bizottság további erőfeszítéseket fog tenni a nyersanyagokhoz való nemzetközi hozzáférés biztosítására és a vámjellegű akadályok kiküszöbölésére. Ennek érdekében párbeszédet kezd harmadik országokkal.

Kommunikáció és tájékoztatás

Emelni kell a faipari termékekre és a faalapú iparágakra vonatkozó ismeretek szintjét. A tagállamokat, a regionális hatóságokat, a felsőoktatási és közoktatási intézményeket felkérik arra, hogy multinacionális hálózatok keretében működjenek együtt a faalapú iparágakban várható hosszú távú változások elemzése és az ezekkel kapcsolatos jelentéstétel biztosítása érdekében.

Háttér

Valamennyi javasolt intézkedésről nyilvános konzultációt tartottak. Ez a közlemény újabb lépés az integrált uniós iparpolitika végrehajtása felé. Ezenfelül kiegészíti az erdészeti cselekvési tervet.

Utolsó frissítés: 10.06.2008

Top