Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások

A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások műszaki harmonizációja egyike az Európai Unió (EU) által a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében tett fellépéseknek.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve (2006. május 17.) a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 161., 2006.6.14.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az éghajlatváltozásért felelős szén-dioxid-kibocsátások csökkentésére vonatkozó, a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt célkitűzést követve az irányelv célja a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből * eredő fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Így elhárítja a belső piacon esetleg jelentkező mindazon akadályokat, amelyek abból adódhatnak, hogy a tagállamok eltérő műszaki előírásokat fogadnak el ezen a területen.

Az irányelv ezért előírja az olyan légkondicionáló rendszerek fokozatos betiltását, amelyeket úgy terveztek, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal * rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazzanak.

Technikai jellegű rendelkezések

Az irányelv az első időszakban előírja azon légkondicionáló rendszerek szivárgásának vizsgálatát, amelyeket úgy terveztek, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazzanak. Egy átmeneti intézkedés betiltja az ilyen légkondicionáló rendszerek használatát, amennyiben azok szivárgási vesztesége meghaladja a maximálisan megengedhető határértékeket. Az intézkedés 2008. június 21-től minden új járműtípusra, 2009. június 21-től pedig minden új járműre alkalmazandó.

Második lépésben az irányelv teljes tilalmat ír elő azokra a légkondicionáló rendszerekre, amelyeket úgy terveztek meg, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazzanak. A tilalom 2011. január 1-jétől az új járműtípusokra, 2017. január 1-jétől pedig minden új járműre alkalmazandó.

Az irányelv ezenkívül rendelkezéseket ír elő a légkondicionáló rendszerek utólagos beszerelésére és újratöltésére vonatkozóan is.

Hatály

Az irányelv a személygépkocsikra (az M1 kategóriába tartozó járművekre) és a könnyű- haszonjárművekre (az N1 járműkategórián belül az I. osztályba tartozó gépjárművekre) alkalmazandó.

A 2006/40/EK irányelv az első lépést jelenti egy, a légkondicionáló rendszerekre vonatkozó jogszabálycsomag létrehozásában. További jogalkotási aktusok rendelkeznek majd az EK-típusjóváhagyásról, valamint a szivárgási veszteség egységes vizsgálatáról a 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázok szivárgási veszteségének mérése érdekében.

Háttér

Miután az Európai Unió (EU) (a 2002/358/EK határozattal) jóváhagyta a Kiotói Jegyzőkönyvet, és ennélfogva kötelezettséget vállalt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, több tagállam is tervezte a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások szabályozását. Mivel a különféle szabályozások akadályozhatják a gépjárművek Közösségen belüli szabad mozgását, érdemes harmonizálni a légkondicionáló rendszerekre vonatkozó műszaki előírásokat. Az irányelv az EK-típusjóváhagyási eljárás szabályozási keretének is részét képezi.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Légkondicionáló rendszer: minden olyan rendszer, amelynek fő rendeltetése az, hogy csökkentse a léghőmérsékletet és páratartalmat a jármű utasterében.
  • Globális felmelegedési potenciál (GWP): a fluortartalmú üvegházhatású gázok éghajlat-melegedést okozó, szén-dioxidhoz viszonyított potenciálja. Kiszámításához a gáz egy kilogrammjának 100 éves időszakra vonatkozó felmelegedési potenciálját viszonyítani kell egy kilogramm szén-dioxid ugyanezen potenciáljához. A vonatkozó GWP-értékek az Éghajlat-változási Kormányközi Testület által elfogadott harmadik értékelő jelentésből származnak („2001-es IPCC GWP értékek”).

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2006/40/EK irányelv

2006.7.4.

2008.1.4.

HL L 161., 2006.6.14.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 706/2007/EK rendelete (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló rendszerek szivárgásainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatoknak az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve értelmében történő megállapításáról [Hivatalos Lap L 161., 2007.6.22.]

A Bizottság 2007/37/EK irányelve (2007. június 21.) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv I. és III. mellékletének módosításáról [Hivatalos Lap L 161., 2007.6.22.]

Az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete (2006. május 17.) egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról [Hivatalos Lap L 161., 2006.6.14.] Az EU szabályokat állapít meg bizonyos fluortartalmú üvegházhatású gázok tározásával, felhasználásával, visszanyerésével és ártalmatlanításával, az e gázokat tartalmazó termékek és berendezések címkézésével, az e gázokkal kapcsolatos információk jelentésével, az ilyen gázokat tartalmazó termékek és berendezések forgalomba hozatalának tilalmával, valamint az e gázzal érintkező személyzet képzésével és képesítési rendjével kapcsolatban.

Utolsó frissítés: 04.07.2011

Top