Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A XXI. századi versenyképes autóipari szabályozási keret

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A XXI. századi versenyképes autóipari szabályozási keret

Az Európai Bizottság által a „CARS 21” magas szintű csoport eredményeire adott válaszként kidolgozott stratégia az autóipar fenntartható fejlődését tűzi ki célul. Az ágazat világszintű versenyképességének a szabályozási környezet javítása és a külföldi piacokhoz való fokozott hozzáférés révén történő ösztönzése így továbbra is szorosan összekapcsolódik a biztonság és a környezetvédelem terén elért haladással.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2007. február 7.) – A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret – A Bizottság álláspontja a CARS 21 magas szintű csoport zárójelentésével kapcsolatban [COM(2007) 22 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az autóipar fenntartható fejlődését célzó stratégia egyensúlyt teremt az európai autóipar világszintű versenyképességének ösztönzése, illetve a biztonság és a környezetvédelem folyamatos erősítése között.

Az autóipar előtt álló kihívások

Az autóiparból származik az európai GDP 3%-a és a gyártási ágazatban dolgozók 7%-át foglalkoztatja, ezáltal az európai gazdaság kulcsfontosságú ágazata.

A kiélesedő nemzetközi verseny, a magas rögzített árak, a rendkívül magas nyersanyag- és energiaárak, a strukturális túlkínálat és az ebből származó szerkezetátalakítások és a gyártás áthelyezése aggodalmat kelt a gyártókban, a munkavállalókban és a fogyasztókban.

Elengedhetetlen a versenyképes európai autóipar számára kedvező keret kialakítása, amelynek köszönhetően az ágazat korán felismerheti és megragadhatja a verseny jelentette kihívásokat, és azokra a társadalmi felelősséget szem előtt tartva, innovatív módon reagálhat.

Az autóipar fenntartható fejlődését célzó stratégia

A Bizottság által az autóipar számára megfogalmazott jövőbeli irány a „CARS 21” magas szintű csoport jelentésében meghatározott kulcsterületek köré épül.

  • Belső piac: egységes EK-típusjóváhagyási rendszer valamennyi gépjármű számára

Az EK teljes jármű típus-jóváhagyási rendszer (WVTA – Whole Vehicle Type-Approval) szellemében a gépjárműgyártók egy adott ország hatóságaitól valamely járműtípus egészére vonatkozó engedélyt kérnek, amely tanúsítja, hogy az megfelel a közösségi műszaki követelményeknek, ezért a megfelelőségi igazolás alapján valamennyi ilyen típusú jármű az Unió egész területén forgalmazható.

Ez a személygépkocsikra, a motorkerékpárokra és a traktorokra vonatkozó rendszer eredményesnek bizonyult, ezért nem csupán fenn kell tartani, de a belső piac zökkenőmentes működését elősegítendő valamennyi járműkategóriára (könnyű haszongépjárművek, tehergépkocsik, kisbuszok és buszok) ki kell terjeszteni.

  • Szabályozási környezet: egyszerűsítés és nemzetközivé tétel

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) által elfogadott megfelelő nemzetközi előírások 38 közösségi irányelv helyébe lépnek. Az autóipari szereplőkre vonatkozó egyetlen, egységes szabályrendszer elősegítené a jogszabályi előírások által a versenyképességre gyakorolt, a járművek árát indokolatlanul megnövelő magas költségek megszüntetését anélkül, hogy kedvezőtlenül befolyásolná a biztonsági és környezetvédelmi követelményeket.

Számos közösségi irányelv és ENSZ-EGB előírás saját és virtuális vizsgálatot vezet be, ezáltal kevésbé költségessé és időigényessé teszik a jogszabályi megfelelőséget célzó eljárásokat.

Az Európai Unió ennek ellenére fenntartja a jogot az ENSZ-EGB rendszerétől független jogalkotásra.

  • Környezetvédelem: fenntartható közúti közlekedés

Az Európai Unió szennyező kibocsátásainak jelentős részéért a gépjárművek felelősek. Ezért elengedhetetlen, hogy az autóipar betartsa a levegőszennyezésről szóló tematikus stratégia iránymutatásait. A gépjárművekből származó szennyező kibocsátások csökkentését célzó főbb intézkedések jelenleg az Euro-5 és Euro-6 kibocsátási határértékek, valamint a tiszta közúti járművek használatának közbeszerzés általi előmozdítása révén valósul meg.

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló egységes megközelítés hozzájárul a kilométerenkénti 120 g szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó közösségi célkitűzés 2012-ig történő eléréséhez. Ahhoz, hogy a gépjármű-technológia tovább fejlődjön ebben az irányban, más technológiai újítások (légkondicionáló-rendszerek stb.) és a bioüzemanyagok nagyobb mértékű használata szintén elősegítheti a szén-dioxid-kibocsátás mérséklését.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az elhasználódott gépjárművek újrahasznosítására és a gépjárművek keltette zajra is.

Ezenfelül az energiaügyi megfontolások a költség és az ellátás tekintetében egyaránt befolyásolhatják a jövő járműveinek alakjára és működésére vonatkozó döntéseket.

A tagállamok a hatékonyabb forgalomirányítás, a járművezetők magatartásának javítása vagy akár pénzügyi ösztönzők révén hozzájárulnak majd a fenntartható közúti közlekedés biztosítására irányuló erőfeszítésekhez.

  • Közlekedésbiztonság: a közös erőfeszítésben való részvétel

A közlekedésbiztonságot célzó hatékony stratégiának a gépjármű-technológia fejlesztései, az utak infrastruktúrája, a járművezetési magatartás és a rendelet végrehajtása közötti szinergián kell alapulnia.

Az olyan intézkedések, mint a nehéz tehergépjárművek láthatóságának fokozása vagy a fejlett biztonsági technológiák (intelligens gépjárművek) elterjesztése már jelenleg is elősegítik a Bizottság azon célkitűzésének megvalósítását, hogy 2010-ig felére csökkenjen a közlekedési balesetek halálos áldozatainak száma.

Új intézkedéseket kell bevezetni az elektronikus stabilizáló programmal, a biztonsági öv bekötésére figyelmeztető jelzőrendszerekkel, a nappali menetjelző lámpa kötelező használatával és a vészfékrendszerekkel kapcsolatban.

  • Kereskedelem és tengerentúli piacok: részvétel a tisztességes globális versenyben

Az európai autóipar számára lehetővé kell tenni, hogy tisztességes feltételeket kínáló globális működési környezetben fejlődhessen.

Noha ezt már a gépjármű-szabályozásnak az 1958. és 1998. számú ENSZ-EGB megállapodások keretében előírt nemzetközi szintű műszaki harmonizációja is elősegíti, kiemelt figyelmet kell fordítani a piaci hozzáférés javítására is, amelyre kétoldalú vagy regionális kereskedelmi megállapodások – különösen délkelet-ázsiai országokkal történő – aláírásával és a szellemi tulajdonjog nemzetközi érvényesítésével érhető el.

  • Kutatás és fejlesztés: a versenyképesség kulcsa

A hagyományosan gyártási alapú autóipar egyre inkább tudásalapú ágazat lesz, és ma a kutatás és fejlesztés területén a legnagyobb befektetőnek számít (az iparág forgalmának kb. 5%-a).

Mind az ágazat versenyképessége, mind pedig a biztonság és a környezetvédelem szempontjából létfontosságú a stratégiai területeken (intelligens járművek, tiszta járművek, második generációs bioüzemanyagok, hidrogéncellák és üzemanyagcellák stb.) folyó ipari kutatás, technológiai fejlesztés és demonstráció ösztönzése.

A kutatás-fejlesztési támogatás mindenekelőtt a hetedik keretprogramon alapszik, de közreműködnek benne az európai pénzügyi intézmények, valamint a köz-magán társulások is.

  • Belső piac: adózás és verseny

Előrelépésre van szükség pénzügyi kérdésekben is, különös tekintettel a személygépjármű-adókra és a pénzügyi ösztönzőkre, valamint a forgalomba hozatalt követően annak érdekében, hogy a független gépjárműjavítók hozzáférjenek a megfelelő műszaki javítási és karbantartási információkhoz.

Háttér

Az autóiparra vonatkozó bizottsági stratégia a „CARS 21” magas szintű csoport eredményein alapul, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy kidolgozza a 21. századi versenyképes autóipar szabályozási keretét. Ez a magas szintű csoport összehívta a legfőbb érdekelt feleket (az autóipar képviselői, tagállamok, európai parlamenti képviselők, nem kormányzati szervezetek, Bizottság), hogy az ágazat jövője szempontjából lényegbevágó kérdéseket vitassanak meg, és ajánlásait 2005 végén egy ütemtervben ismertette.

A Bizottság bízik benne, hogy az autóipart érintő meghozott intézkedések, valamint a 2009-ben várható félidős értékelés hozzájárul majd többek között az iparági politikák kidolgozásának módszertanához.

See also

  • További információkért keresse fel az Európai Bizottságnak a 21. századi versenyképes autóipari szabályozási kerettel foglalkozó oldalát (CARS 21 (EN))

Utolsó frissítés: 28.02.2007

Top