Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Unió erdészeti cselekvési terve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az Európai Unió erdészeti cselekvési terve

A cselekvési terv célja, hogy létrehozza az erdők védelmét célzó kezdeményezések egységes uniós szintű keretét. Ezzel egyidejűleg előmozdítja az európai kezdeményezések és a tagállami erdészeti politikák összehangolását. A cselekvési terv tizennyolc kulcstevékenységet javasol, amelyeket öt év alatt (2007–2011) hajtanak végre.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2006. június 15.) az EU erdészeti cselekvési tervéről [COM(2006) 302 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió számára fontos az erdők védelme: az Unió területe felszínének 37,8%-át erdő borítja, és az erdők 3,4 millió személy megélhetését biztosítják (erdészet és az erdőkre épülő iparágak). Ezenfelül az Unió az Egyesült Államok után a második legnagyobb fatermelő, és a világ parafatermelésének hozzávetőleg 80%-a innen származik. Az erdő az éghajlatváltozással összefüggésben is fontos szerepet tölt be, nem csupán a szénmegkötés, hanem a biomassza-termelés *, illetve a megújuló energiák terén benne rejlő lehetőségek szempontjából is. Végezetül az erdők társadalmi és kulturális szempontból is jelentősek: nagy vonzerővel bírnak a városi lakosok számára, mivel szabadidős és egészségmegőrző tevékenységek helyszínéül szolgálnak, emellett pedig számottevő kulturális örökséget képviselnek.

Az Európai Bizottság négy olyan fő megvalósítandó célkitűzést is meghatározott, amelyek révén optimalizálni kívánja az Unióban a fenntartható erdőgazdálkodást és az erdők multifunkcionális szerepét:

 • a versenyképesség hosszú távú javítása;
 • a környezet javítása és megóvása;
 • hozzájárulás az életminőség javításához;
 • az együttműködés és a kommunikáció erősítése a koherencia és a különböző szinteken folytatott együttműködés fokozása érdekében.

E célkitűzésekhez tizennyolc kulcstevékenység tartozik, amelyeket az Európai Bizottság és a tagállamok közösen hajtanak végre. A cselekvési terv olyan további tevékenységeket is meghatároz, amelyeket a tagállamok saját egyedi körülményeiknek megfelelően és prioritásaik szerint, bizonyos esetekben a meglévő közösségi eszközök támogatásával végezhetnek el.

A versenyképesség hosszú távú javítása

A versenyképes erdészeti ágazat nélkülözhetetlen. Ebben az ágazatban a megújuló nyersanyagforrásnak köszönhetően számos lehetőség kínálkozik minőségi és egyre növekvő igényeket kielégítő termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A Bizottság e célkitűzés elérése érdekében öt kulcstevékenységet javasol:

 • 1. kulcstevékenység: a Bizottság megvizsgálja a globalizáció által az EU erdészeti ágazatának versenyképességére gyakorolt hatásokat, hogy azonosítani tudja az európai uniós erdészeti ágazatban zajló folyamatokat befolyásoló fő tényezőket. Ez a dokumentum alapot szolgáltat az ágazat versenyképességének és gazdasági életképességének erősítését célzó további lépésekről folytatandó megbeszélésekhez;
 • 2. kulcstevékenység: a kutatás és a technológiafejlesztés ösztönzése az erdészeti ágazat versenyképességének növelése érdekében (elsősorban a hetedik kutatási keretprogram révén);
 • 3. kulcstevékenység: a nem faalapú erdei termékek és szolgáltatások értékelésére és forgalmazására vonatkozó tapasztalatok megosztása és elemzése: ennek célja, hogy számszerűsítsük az erdők teljes értékét és az általuk betöltött funkciókat, és ennek alapján a nem piaci termékek és szolgáltatások esetében kompenzációs eszközöket alakítsunk ki és alkalmazzunk;
 • 4. kulcstevékenység: az erdei biomassza felhasználásának támogatása az energiatermelésben;
 • 5. kulcstevékenység: az erdőtulajdonosok közötti együttműködés erősítése és az erdészeti oktatás és szakképzés javítása.

A környezet javítása és megóvása

Az általános cél az erdei ökológiai rendszerek biológiai sokféleségének, szénmegkötésének, integritásának, egészségességének és rugalmasságának fenntartása és megfelelő javítása különböző földrajzi szinteken. A Bizottság e tekintetben a következő kulcstevékenységeket javasolja:

Mindezek mellett a tagállamok – az EMVA és a Life+ eszköz segítségével – támogathatják az erdészeti intézkedéseket (Natura 2000), az agrárerdészeti rendszereket, a természeti katasztrófa vagy tűz következtében sérült erdők helyreállítását, az erdőtüzek okaira vonatkozó tanulmányok készítését és a figyelemfelkeltő kampányokat is.

Hozzájárulás az életminőség javításához

A Bizottság szerint fontos az erdők társadalmi és kulturális dimenziójának védelme és támogatása. Ennek szellemében az alábbi kulcstevékenységeket határozza meg:

 • 10. kulcstevékenység: a környezetvédelemi oktatás és tájékoztatás javítása;
 • 11. kulcstevékenység: az erdők védőfunkcióinak megtartása és erősítése;
 • 12. kulcstevékenység: a városi és a városkörnyéki erdőkben rejlő lehetőségek kiaknázása.

A tagállamok továbbá az ERFA támogatásával a természeti katasztrófák hatékonyabb megelőzése érdekében ösztönözhetik a beruházásokat és a fenntartható erdőgazdálkodást.

Az együttműködés és a kommunikáció erősítése

Bár az erdészeti politika a tagállamok hatáskörébe tartozik, számos erdőgazdálkodással kapcsolatos politikai kezdeményezést európai szinten dolgoznak ki. Ennélfogva a gazdasági, környezeti és társadalmi célok közötti egyensúly különböző szervezeti és intézményi szinteken történő megteremtése érdekében javítani kell a különböző ágazatok közötti koordinációt és együttműködést.

 • 13. kulcstevékenység: az Erdészeti Állandó Bizottság * szerepének erősítése;
 • 14. kulcstevékenység: az egyes szakpolitikai területek erősebb összehangolása az erdészettel kapcsolatos kérdésekben;
 • 15. kulcstevékenység: a koordináció nyílt módszerének alkalmazási lehetőségei a nemzeti erdészeti programokban;
 • 16. kulcstevékenység: az európai uniós fellépés erősítése az erdőkkel kapcsolatos nemzetközi folyamatokban;
 • 17. kulcstevékenység: a fenntartható erdőgazdálkodással érintett erdőkből származó faanyag és egyéb erdészeti termékek használatának ösztönzése;
 • 18. kulcstevékenység: az információcsere és a kommunikáció javítása. Az Európai Bizottság többek között egy erdészettel foglalkozó oldalt fog létrehozni az Europa internetes honlapon belül.

A tagállamokat továbbá olyan látványos rendezvények szervezésére ösztönzik (például „erdők hete” vagy „erdők napja”), amelyek révén felhívhatják a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodás előnyeire.

A Bizottság a cselekvési tervről 2009-ben félidei értékelést, 2012-ben pedig átfogó értékelést készít.

Háttér

Az Európai Tanács 1998 decemberében állásfoglalást fogadott el az Európai Unió erdészeti stratégiájáról. Ezt követően a Bizottság jelentést készített a stratégia ötéves végrehajtásáról, és többek között a fenntartható erdőgazdálkodásra irányuló európai uniós cselekvési terv létrehozását javasolta. 2005 májusában a Mezőgazdasági és Halászati Tanács felkérte a Bizottságot e cselekvési terv kidolgozására.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Biomassza: energetikai (vagy agronómiai) célra felhasznált, organikus növényi és állati termékek összessége.
 • Erdészeti Állandó Bizottság: az 1989-ben létrehozott bizottság az Európai Unió tagállamainak erdészeti hatóságait képviseli. 27 tagot számlál (akiket az európai uniós tagállamok kormányai jelölnek ki), elnöke az Európai Bizottság. A bizottság hármas szerepkört tölt be: az egyes erdészeti intézkedésekkel kapcsolatos konzultáció és azok irányítása; ad hoc konzultációs fórum, amely az egyes közösségi szakpolitikák keretében az erdészeti intézkedések kidolgozásához biztosít szakértelmet; valamint a tagállamok és a Bizottság között folyó információcsere helyszíne. Az Erdészeti Állandó Bizottság a cselekvési terv megvalósítása érdekében a Bizottság és a tagállamok közötti koordinációs szervként jár el.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNY

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2005. március 10.) – Jelentés az EU erdészeti stratégiája alkalmazásáról [COM(2005) 84 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

See also

 • A Környezetvédelmi Főigazgatóság webhelyének erdőkkel foglalkozó oldala (EN)

Utolsó frissítés: 27.10.2011

Top