Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobiltelefon-hálózatok közötti barangolás (roaming)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mobiltelefon-hálózatok közötti barangolás (roaming)

E rendelet célja, hogy a mobiltelefon-használók EU-n belüli utazásaik során ne fizessenek túlzottan magas árat az Európai Unión belüli barangolási szolgáltatások (hívások, SMS és mobilinternet) igénybevételéért.

JOGI AKTUS

Az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, 2012. június 13-i 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás).

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet legfőbb célja, hogy fokozza a piaci versenyt azon mobiltelefon-használók érdekében, akik az EU-n belüli külföldi utazásaik során mobiltelefonjaikat hívásokra, SMS-ek kezelésére, valamint mobilinternetezésre, vagyis barangolásra használják.

A rendelet két fő módosítást vezet be.

Az új uniós barangolási szabályok szerint, amelyek 2012. július 1-jén léptek életbe a felhasználók által az EU-n belüli utazásaik során a barangolási szolgáltatásokért fizetett felső árkorlátok további csökkentése várható. Az új árkorlátok eredményeképpen a térképekhez, fényképekhez, közösségi hálózatokhoz és e-mail fiókokhoz való hozzáférés céljából használt mobilinternet, valamint a beszédhívások és szöveges üzenetek kezdeményezése és fogadása egyre inkább megfizethető egy másik uniós tagállamba történő utazás során.

Ezen túlmenően 2012. július 1-jétől az EU-n kívül utazók figyelmeztetést kapnak SMS, e-mail vagy a mobilkészüléken felugró ablak formájában, amennyiben megközelítik az 50 eurós vagy az előzetesen megállapodott értékű adatletöltési szintet. Ez kibővíti az EU-n belül jelenleg működő figyelmeztető rendszert.

2014. július 1-jétől tehát a fogyasztók utazásaikat megelőzően választhatnak különálló barangolásos szerződést, vagy - ahol elérhető - közvetlenül valamely látogatott hálózaton elérhető mobil barangolásos adatátviteli szolgáltatást nyújtó szolgáltatót. A fogyasztók ennélfogva könnyen összehasonlíthatják a barangolási ajánlatokat (függetlenül az egyéb mobilszolgáltatásoktól), és alacsonyabb árakat élvezhetnek.

2014. július 1-jétől a barangolást igénybe vevő fogyasztók külföldi utazásaik során legfeljebb 0,19 eurós percdíjat fizetnek hívásindítás esetén, hívásfogadáskor pedig legfeljebb 0,05 eurót, SMS-küldés esetén 0,06 eurót, valamint megabájtonként legfeljebb 0,2 eurót adatletöltés vagy internetböngészés esetén (a felhasznált kilobájtonkénti díjszámítással).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

531/2012/EU rendelet

2012.7.1.

-

HL L 172., 2012.6.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming), valamint a 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2007. június 27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) [Hivatalos Lap L 108., 2002.4.24.].

JAVASLAT

Az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2013) 627 final 2013.9.11. - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Célja az elektronikus hírközlés egységes európai piacának megteremtése, amelyben a polgárok és a vállalkozások az Unió bármely részén nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz hozzáférhetnek (anélkül, hogy a határok átlépésekor korlátozásokkal vagy indokolatlan többletköltségekkel szembesülnének), valamint amelyben az elektronikus hírközlő hálózatokat üzemeltető és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó társaságok az EU-ban bárhol üzemeltethetnek efféle hálózatokat, illetve nyújthatnak ilyen szolgáltatásokat, függetlenül székhelyüktől vagy attól, hogy ügyfeleik hol találhatók az EU-ban.

A barangolást tekintve a javaslat olyan megoldásokat keres, mint például az Unió-szerte magas színvonalú fogyasztóvédelem és közös üzleti feltételek biztosítása, többek között a mobilhálózatokon történő barangolásért felszámított többletdíjak fokozatos megszüntetésére és a nyitott internethez történő hozzáférés megóvására irányuló intézkedések.

utolsó frissítés 05.02.2014

Top