Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Határokon átnyúló szolgáltatásokat végző vonatszemélyzet – alkalmazási feltételek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Határokon átnyúló szolgáltatásokat végző vonatszemélyzet – alkalmazási feltételek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2005/47/EK irányelv a határokon átnyúló interoperábilis vasúti szolgáltatásokat ellátó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

  • A megállapodás a következők közötti egyensúly megteremtésére törekszik:
    • a határokon átnyúló interoperábilis vasúti szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók egészsége és biztonsága megfelelő védelmének biztosítása; továbbá
    • rugalmasság a vasúti szállítással foglalkozó vállalatok munkaszervezése tekintetében egy integrált európai uniós (EU-s) vasúti hálózaton belül.
  • A megállapodás megszakítás nélkül minimum 12 órás napi pihenőidőt és 30–45 perces szünetet biztosít a munkavállalóknak. A napi vezetési idő hossza nappali műszak esetében nem haladhatja meg a 9 órát, éjjeli műszak esetében pedig a 8 órát.
  • A megállapodás ezen túlmenően fokozottabb rugalmasságot biztosít a munkáltatóknak, mivel kivételes körülmények között a napi pihenőidőt a munkaidő-szervezésről szóló 2003/88/EK irányelvben előírt 11 óra helyett 9 órára csökkenthetik.
  • Az uniós országok az ezen irányelvben szereplő szabályoknál kedvezőbb szabályokat is megtarthatnak vagy bevezethetnek.
  • Amennyiben a hatályos nemzeti jogszabályok fokozottabb védelmet biztosítanak, az irányelv nem használható a munkavállalók védelmi szintje csökkentésének indokolására.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2005. július 27-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2008. július 27 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Ez az irányelv az uniós vasúti rendszerek közötti interoperabilitásra vonatkozó átfogó keret része. Az integráltabb vasúti hálózat a jövőben lehetővé teszi majd az EU számára, hogy csökkenthesse a közúti fuvarozást és annak káros mellékhatásait. A szociális partnerek bevonásával arra törekszik, hogy kielégítő munkafeltételeket biztosítson az interoperábilis vasúti szolgáltatásokat ellátó munkavállalók számára.

* KULCSFOGALMAK

Határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatások: egy adott országhoz tartozó, valamely másik ország útvonalán működő vasúti szolgáltatás.

Utazó munkavállaló: a vonatszemélyzet bármely tagja, aki a napi munkaidőn belül egy óránál hosszabb időre határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat lát el.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2005/47/EK irányelve (2005. július 18.) az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról (HL L 195., 2005.7.27., 15–17. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye – A Tanácsnak a 2005/47/EK irányelvhez csatolt, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló, 2004. január 27-én megkötött megállapodás gazdasági és szociális hatásairól (COM(2008), 855 végleges, 2008.12.15.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9–19. o.)

utolsó frissítés 06.09.2016

Top