Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Légi közlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások az uniós és az EU-n kívüli országok között

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Légi közlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások az uniós és az EU-n kívüli országok között

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

847/2004/EK rendelet – az uniós országok és az EU-n kívüli országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet az Európai Unió (EU) országai és az EU-n kívüli országok között a kétoldalú légi közlekedési megállapodásokról szóló tárgyalásokkal kapcsolatos értesítési és engedélyezési eljárást hozza létre.
 • Célja annak biztosítása, hogy a hatályban lévő megállapodások megfeleljenek az uniós jognak.

FŐBB PONTOK

Uniós hatáskör

 • 2002 novemberében az Európai Unió Bírósága megerősítette az EU azon kizárólagos jogát, hogy EU-n kívüli országokkal légi közlekedési megállapodásokról tárgyaljon, azokat megkösse, illetve aláírja, amikor az EU kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak.
 • A Bíróság döntéshozatalakor számos olyan légi közlekedési megállapodás volt hatályban, amelyek nem feleltek meg az uniós jognak. Azóta ezek közül jó néhány ma már összhangban van az uniós joggal.

Célkitűzés

Az uniós jognak nem megfelelő légi közlekedési megállapodásokat a következők érdekében kell módosítani:

 • a jogbiztonság biztosítása e megállapodásoknál mindkét fél számára;
 • biztosítani valamennyi uniós légitársaság számára az EU-n belüli letelepedéshez való jogot, ideértve a megkülönböztetésmentes piaci hozzáférést valamennyi olyan uniós és EU-n kívüli ország közötti útvonalakhoz, amelyek esetében légi közlekedési megállapodások vannak hatályban.

A légi közlekedési megállapodások módosítása

Kétféleképpen lehet módosítani a légi közlekedési megállapodásokat:

 • Horizontális megállapodások – az Európai Bizottság, azon érintett uniós országok nevében eljárva, amelyek kétoldalú légi közlekedési megállapodást kötöttek valamely EU-n kívüli országgal, egyetlen megállapodásról tárgyal az adott EU-n kívüli országgal.
 • Kétoldalú tárgyalások – a légi közlekedési megállapodások külön-külön történő módosítása vagy hatályon kívül helyezése.

A kétoldalú tárgyalásokkal kapcsolatos szabályok és eljárások

 • Egy uniós ország kétoldalú tárgyalásokba kezdhet valamely olyan légi közlekedési megállapodás módosítása vagy hatályon kívül helyezése érdekében, amely részben az EU hatáskörébe tartozik, ha a rendeletben meghatározott szabályok és eljárás szerint jár el:
  • a tárgyalásoknak ki kell térniük minden, az uniós országok és a Bizottság által közösen kidolgozott vonatkozó záradékra, és az értesítési eljárást be kell tartani;
  • az adott uniós ország írásbanértesíti a Bizottságot szándékáról.
 • Amennyiben a Bizottság az értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megállapítja, hogy a tárgyalások valószínűleg keresztezik az EU-n kívüli országgal folyamatban lévő uniós tárgyalások céljait, és/vagy az uniós joggal összeegyeztethetetlen megállapodáshoz vezetnek, arról tájékoztatja az uniós országot.
 • Az uniós országok nem köthetnek olyan új megállapodást EU-n kívüli országgal, amely csökkenti azon uniós légifuvarozók számát, amelyek az Unió területe és az adott ország között szolgáltatást nyújthatnak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 2004. május 30. napján lépett hatályba.

HÁTTÉR

Nemzetközi légi közlekedési politika – Horizontális megállapodások

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 847/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról (HL L 157., 2004.4.30., 7–17. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2408/92/EGK rendelete (1992. július 23.) a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról (HL L 240., 1992.8.24., 8–14. o.)

A 2408/92/EGK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 13.10.2016

Top