Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tengerhajózás biztonsága: a tengeri közlekedés biztonságával foglalkozó bizottság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tengerhajózás biztonsága: a tengeri közlekedés biztonságával foglalkozó bizottság

A rendelet a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottságot (COSS) hozza létre. A bizottság az Európai Bizottságnak nyújt támogatást és tanácsadást a tengeri közlekedés biztonságáról, a szennyezés megelőzéséről, valamint a legénység fedélzeti életéről és munkakörülményeiről szóló uniós jogszabályok végrehajtásában.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról származó szennyezés megelőzésével foglakozó bizottságot, amely az uniós országok képviselőiből áll, elnöke pedig a Bizottság. A bizottság szerepe, hogy segítse a tengeri közlekedésről szóló uniós jogszabályok időben történő frissítését és módosítását. Az e területen különböző uniós jogszabályok által létrehozott jó néhány bizottság által a korábbiakban elvégzett munkát központosítja.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról származó szennyezés megelőzésével foglakozó bizottság a tengeri közlekedéssel kapcsolatos uniós jogszabályok által lefedett területek széles skálájával foglalkozik, többek között az alábbiakkal:

  • fogadó kikötői létesítmények: (ahol a hajók lerakhatják a rajtuk keletkező hulladékokat vagy rakománymaradványaikat) a tengerbe történő kibocsátások csökkentése és - ennek megfelelően - a tengeri szennyezések megakadályozása érdekében;
  • tengerészeti felszerelések: a (tengerjáró és belvízi) hajók és az olajfúró platformokhoz hasonló tengerészeti szerkezetek építéséhez, átalakításához és fenntartásához használt termékek - és szolgáltatások - biztonságossága;
  • személyhajók: a komphajók és a körutazást végző hajók biztonságossága és a fedélzeti életkörülmények;
  • a tengerészek képzésének minimumszintje.

Nemzetközi szabályok

A tengeri közlekedésről szóló uniós jogszabályok számos fejlesztésének a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez hasonló nemzetközi szervezetekben kezdeményezett változtatások a mozgatórugói.

Megfelelőség-ellenőrzési eljárás

Az uniós országok és a Bizottság együttműködnek és tevékenységeiket összehangolják a közös uniós álláspont meghatározása céljából annak biztosítása érdekében, hogy az uniós tengerészeti jogszabályok és a nemzetközi szinten létrejött megállapodások között ne legyen összeférhetetlenség.

Az ún. megfelelőség-ellenőrzési eljárás révén a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról származó szennyezés megelőzésével foglakozó bizottság a nemzetközi szinten elfogadott egyezményeket vagy határozatokat érintő bármely olyan módosítást meg tud vizsgálni, amely csökkentené a biztonság uniós szintjét. Az Európai Bizottság kezdeményezésére vagy valamely uniós ország kérelmére rendkívüli bizottsági ülés hívható össze az érintett módosítások megvizsgálására és a megfelelő uniós intézkedésekről szóló vélemény kibocsátása céljából.

Óvintézkedés jelleggel a Bizottság - adott esetben - kérheti az uniós országoktól, hogy függesszék fel vagy halasszák el az érintett nemzetközi módosítás elfogadására vagy alkalmazására irányuló terveiket.

A COSS hatásköre

A COSS munkája felgyorsítja és leegyszerűsíti a nemzetközi szabályok uniós jogszabályokba való beépítését, mégpedig annak révén, hogy - előzetes megfelelőség-ellenőrzés alapján - lehetővé teszi e szabályok közvetlen alkalmazását.

A 182/2011/EU rendelet az Európai Bizottság végrehajtói jogkörével kapcsolatos szabályokat és elveket határozza meg (komitológiai eljárás). A COSS munkája révén az uniós országok felügyelik azt, hogy a Bizottság hogyan gyakorolja az uniós tengerészeti jog területén elfogadott különböző irányelvek és rendeletek által ráruházott végrehajtási hatásköröket.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2002. december 19-től.

További információkért lásd az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának a honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2099/2002/EK rendelet

2002.12.19.

2002.12.19.

HL L 324., 2002.11.29., 1-5. o.

utolsó frissítés 15.03.2015

Top