Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos be- és kirakodása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos be- és kirakodása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2001/96/EK irányelv – az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó uniós követelmények és eljárások

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Növeli az ömlesztettáru-szállító hajók szilárd ömlesztett rakományának uniós kikötőkben történő be- és kirakodására vonatkozó biztonsági eljárásokat.
 • Célja a be- és kirakodás során a hajókban bekövetkezett károk kockázatának csökkentése.
 • Összehangolja a hajók és a terminálok szabványait, valamint megerősíti az együttműködésüket és a kapcsolattartásukat.

FŐBB PONTOK

 • A jogszabály minden ömlesztettáru-szállító hajóra vonatkozik, függetlenül attól, hogy milyen lobogó alatt hajózik, valamint az EU minden termináljára*, amelyet az ilyen hajók szilárdömlesztettáru-rakományuk be- vagy kirakodása céljából használnak.
 • Az uniós országok kötelesek biztosítani az alábbiakat:
  • a terminálok üzemeltetői biztosítják, hogy a befutó hajók és a saját termináljaik megfelelnek a jogszabálynak;
  • a hajó kapitánya és a terminál képviselője a be- vagy kirakodás megkezdése előtt megegyeznek a be- és kirakodás menetéről az 1974-es SOLAS-egyezménynek megfelelően;
  • az illetékes hatóságok megakadályoznak vagy leállítanak minden olyan műveletet, amelyről úgy vélik, hogy veszélyt jelentenek a hajó vagy a legénység biztonságára;
  • az országok rendszeresen ellenőrzik – ideértve a be- vagy kirakodás során elvégzendő bejelentés nélküli szemléket –, hogy a terminálok megfelelnek-e a követelményeknek. Az ellenőrzések eredményét háromévente megküldik az Európai Bizottságnak.
 • A hajó kapitánya mindenkor felelős a parancsnoksága alatt lévő hajó biztonságos be- és kirakodásáért.
 • A terminál képviselőinek a hajó befutása előtt többek között a következő szükséges információkkal kell ellátnia a hajó kapitányát: a horgonyzóhely neve, illetve a művelet helyszínén elérhető felszerelés.
 • Amennyiben be- vagy kirakodás során kár éri a hajó szerkezetét vagy felszerelését, a terminál képviselőjének kötelessége ezt jelenteni a hajó kapitányának. Ha szükséges, el kell végezni a javítást.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2002. február 5-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2003. augusztus 5-ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

KULCSFOGALOM

* Terminál: bármilyen rögzített, úszó vagy mozgó létesítmény, amelyet száraz ömlesztett áru ömlesztettáru-szállító hajóba, illetve hajóból történő be-, illetve kirakodásra szereltek fel, és arra használnak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/96/EK irányelve (2001. december 4.) az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó harmonizált követelmények és eljárások megállapításáról (HL L 13., 2002.1.16., 9–20. o.)

A 2001/96/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 14.03.2016

Top