Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biztonságos és hatékony belvízi közlekedés: folyami információs szolgáltatások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biztonságos és hatékony belvízi közlekedés: folyami információs szolgáltatások

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2005/44/EK irányelv az uniós belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS)

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza a harmonizált folyami információs szolgáltatások (RIS)* használatának szabályait. E szabályok célja, hogy biztosítsák az EU belvízi hálózatának biztonságát, hatékonyságát és környezetbarát jellegét. Alkalmazási körük az 1000–1500 tonna űrtartalmú hajók közlekedését lehetővé tévő csatornákra, folyókra, tavakra és kikötőkre terjed ki.

FŐBB PONTOK

 • A folyami információs szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban:
  • a vízi utakkal kapcsolatos földrajzi, hidrológiai és igazgatási adatok („hajóutakra vonatkozó információk”);
  • a rövid, közép- és hosszú távú navigáció számára releváns adatok („taktikai és stratégiai forgalmi információk”);
  • baleset esetén foganatosított intézkedések („kárenyhítési támogatás”);
  • statisztikai és vámügyi szolgáltatások, hajóútdíjak és kikötői illetékek.
 • Az uniós országok:
  • biztosítják folyami információs szolgáltatásaik hatékonyságát, bővíthetőségét és más rendszerekkel való összekapcsolhatóságát;
  • megadják a RIS-felhasználók számára a belvízi hajózásra és az útiterv kialakítására vonatkozó adatokat;
  • regionális szükségletek szerint RIS-központokat hoznak létre;
  • kijelölik a RIS-alkalmazásokért és a nemzetközi adatcseréért felelős hatóságokat.
 • Az Európai Bizottság felelős azért, hogy a megállapodott határidőkön belül meghatározza a folyami információs szolgáltatások tervezésére, megvalósítására és működtetésére vonatkozó műszaki iránymutatásokat. Ezen iránymutatások az alábbi területeket érintik:
  • elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszer;
  • elektronikus hajózási adatszolgáltatás;
  • hajósoknak szóló hirdetmények;
  • helymegállapító és nyomon követő rendszerek;
  • a RIS igénybevételéhez szükséges berendezések kompatibilitása.
 • Az Európai Bizottság egy nemzeti szakértőkből álló bizottság segítségével meghatározta a folyami információs szolgáltatásokra vonatkozó műszaki előírásokat.

Cselekvési program

2006-ban a Bizottság közleményt adott ki Integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás érdekében címmel. A Naiades (európai hajózási és belvízi szállítási fellépés és fejlesztés) elnevezésű program 2013-as, átdolgozott változata (Naiades II) 2020-ig megvalósítandó konkrét célkitűzéseket határozott meg. A Bizottság Naiades II közleménye igyekszik megteremteni azokat a feltételeket, amelyeknek köszönhetően a belvízi hajózás minőségi szállítási móddá válhat.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2005. október 20-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2007. október 20 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

 • Az Európai Unió területén több mint 37 ezer kilométernyi csatorna és folyó található. Ez a hálózat jelentős városokat és gazdasági térségeket köt össze. Az uniós közutak zsúfoltságának és környezetterhelésének csökkentése révén e belvízi hálózat jelentősen hozzájárul a közlekedési rendszer fenntarthatóságához.
 • Folyami információs szolgáltatások portál

KULCSFOGALMAK

* Folyami információs szolgáltatások (RIS): olyan szolgáltatások, amelyek támogatják a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását és – amennyiben megvalósítható – a más közlekedési módokhoz való kapcsolódást.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) (HL L 255., 2005.9.30., 152–159. o.)

A 2005/44/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 25.07.2016

Top