Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A .eu felső szintű domain

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A „.eu” felső szintű domain

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

733/2002/EK rendelet a .eu felső szintű domain bevezetéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Meghatározza a „.eu” internetcím felső szintű domainjének (TLD, más néven az internetcím utolsó tagjának) használatát. A rendelet előírja egy nyilvántartó kijelölését, valamint létrehozza azt az általános keretet, amelyben a nyilvántartó működni fog.

FŐBB PONTOK

A „.eu” felső szintű domain saját internetes identitást biztosít az Európai Uniónak. Célja az EU láthatóbbá tétele az interneten, a felhasználók rendelkezésére álló választék növelése a domainnevek tekintetében, valamint az elektronikus kereskedelem elősegítése és fejlesztése a belső piacon.

A „.eu” felső szintű domain létrehozása az eEurope 2002 cselekvési tervben megfogalmazott célkitűzések egyike az elektronikus kereskedelem felgyorsítása és az internethasználat ösztönzése érdekében.

A „.eu” domain az EU-ban már meglévő domainek kiegészítése, és nem helyettesíti azokat. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy páneurópai internetes identitással rendelkezzenek (elsősorban honlapra vagy e-mail címekre vonatkozóan).

Célkitűzések

A „.eu” felső szintű domainnevek bevezetése több célkitűzést szolgál:

 • az internetes hálózatok használatának elősegítése és a felhasználók rendelkezésére álló választék növelése azáltal, hogy a meglévő, országkód szerinti felső szintű domainekhez (pl. „.fr” Franciaország vagy „.it” Olaszország esetében) vagy az általános felső szintű domainekhez (pl. „.com”, „.net”) kiegészítő regisztrációs domaint biztosít;
 • a transzeurópai szerverek együttműködési képességének javítása a .eu névszerverek EU-n belüli rendelkezésre állásának biztosítása révén;
 • az EU belső piacának láthatóbbá tétele a világhálón, valamint az Európai Unió arculatának népszerűsítése a globális információs hálózatokon.

Nyilvántartó

A nyilvántartó egy nonprofit szervezet, amely az Európai Bizottsággal köt szerződést.

A nyilvántartó feladatai a következők:

 • akkreditált .eu regisztrátorok útján bejegyzi a .eu felső szintű domainen a kívánt domainnevet az Európai Unióban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek vagy természetes személyek számára;
 • a Bizottsággal és az egyéb érdekelt felekkel egyeztetve elfogadja a .eu felső szintű domainre vonatkozó bejegyzési politikát az általános szabályoknak megfelelően;
 • a felmerült költségekhez közvetlenül kapcsolódó díjakat szed/állapít meg;
 • végrehajtja a viták peren kívüli rendezésére vonatkozó politikát a domainnevek vagy a nyilvántartó döntéseivel kapcsolatban felmerülő jogviták tekintetében;
 • elfogadja a .eu regisztrátorok akkreditálására vonatkozó eljárásokat, és végzi az akkreditációt;
 • biztosítja a domainnevek adatbázisainak integritását.

Szabályozási keret

A Bizottság felelős a .eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek elfogadásáért. Ide tartoznak többek között a következők:

 • a viták peren kívüli rendezésére vonatkozó politika;
 • a domainnevek spekulatív és visszaélésszerű bejegyzésére vonatkozó politika;
 • a domainnevek esetleges visszavonására vonatkozó politika;
 • nyelvi kérdések és földrajzi fogalmak;
 • a szellemi tulajdonjogok és egyéb jogok kezelése.

Jogfenntartás

Az Európai Unió fenntart minden, a „.eu” TLD-hez kapcsolódó jogot, beleértve különösen a szellemi tulajdonjogokat és a nyilvántartói adatbázisokhoz fűződő egyéb jogokat.

Végrehajtás

A Bizottság kétévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a .eu TLD bevezetéséről, hatékonyságáról és működéséről.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 2002. április 30 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának a .eu felső szintű domainről szóló oldalát.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 733/2002/EK rendelete (2002. április 22.) az a.eu felső szintű domain bevezetéséről (HL L 113., 2002.4.30., 1–5. o.)

A 733/2002/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a .eu felső szintű domain bevezetéséről, működéséről és eredményességéről (COM(2015) 680 final, 2015.12.18.)

A Bizottság 874/2004/EK rendelete (2004. április 28.) a.eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról (HL L 162., 2004.4.30., 40–50. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 07.04.2016

Top