Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MEDIA 2007: az európai audiovizuális ágazatot támogató program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

MEDIA 2007: az európai audiovizuális ágazatot támogató program

A MEDIA 2007 az európai audiovizuális ágazatot támogató új program. Ez a program a MEDIA Plus és a MEDIA Formation program helyébe lép. A MEDIA 2007 egy egységes program, amely összefogja a két meglévő részprogramot (fejlesztés, forgalmazás, vásárlásösztönzés/képzés). Közel 755 millió EUR keretösszeggel a 2007–2013 közötti időtartamra vonatkozik.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1718/2006/EK határozata (2006. november 15.) az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az audiovizuális ágazat az európai kulturális értékek közvetítésének és fejlesztésének alapvető eszköze. Kulcsfontosságú szerepet játszik az európai kulturális identitás kialakításában és az európai polgárság kifejezésében. Az európai audiovizuális alkotások (filmek és televíziós műsorok) forgalma hozzájárul a kultúrák közötti párbeszéd előmozdításához, valamint az európai kultúrák kölcsönös megértéséhez és megismeréséhez. A közösségi támogatás további célja, hogy lehetővé tegye az audiovizuális ágazat számára, hogy betöltse az európai polgárság és kultúra integrálására irányuló szerepét.

A kulturális aspektuson túl az európai audiovizuális ágazat nagy társadalmi és gazdasági potenciállal is rendelkezik. Az audiovizuális ágazat közösségi támogatása összhangban van a lisszaboni stratégiával, amelynek célja, hogy az EU gazdasága a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb gazdaságává váljon.

A MEDIA 2007 program keretében a Bizottság a MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus és MEDIA Formation programban hozott közösségi intézkedéseket kívánja követni, amelyek 1991-től segítették az európai audiovizuális ipar fejlődését.

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK

A MEDIA 2007 programot a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra hozták létre, és az alábbi általános célokat követi:

 • az európai kulturális és nyelvi sokszínűség, valamint az európai filmművészeti és audiovizuális örökség megőrzése és bővítése, annak elérhetővé tétele a közönség számára, illetve a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása;
 • az európai audiovizuális alkotások forgalmának és közönségének bővítése az Európai Unión belül és kívül;
 • az európai audiovizuális ágazat versenyképességének javítása nyitott és a foglalkoztatásnak kedvező európai versenypiac keretében.

E célok megvalósítása érdekében a MEDIA 2007 közbenjár:

 • az audiovizuális gyártási folyamat kezdeti szakaszában az audiovizuális vonatkozású készségek megszerzése és fejlesztése, valamint európai audiovizuális alkotások létrehozása érdekében (gyártás-előkészítés);
 • az audiovizuális gyártási folyamat végső szakaszában az európai audiovizuális alkotások forgalmazása és vásárlásösztönzése érdekében (utómunkák);
 • kísérleti projektek támogatása érdekében. A kísérleti projektek támogatása biztosítja, hogy a program igazodik a piaci folyamatokhoz.

A programban szereplő beavatkozási területek prioritásai a következők:

 • a kreatív folyamatok erősítése az európai audiovizuális ágazatban, továbbá az európai filmművészeti és audiovizuális örökség megismertetésének és terjesztésének ösztönzése;
 • az európai audiovizuális ágazat szerkezetének megerősítése, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra);
 • az európai audiovizuális piacon az egyenlőtlenségek csökkentése a nagy audiovizuális gyártási kapacitású országok és azon országok vagy régiók között, amelyek kis audiovizuális gyártási kapacitással és/vagy korlátozott földrajzi és nyelvi területtel rendelkeznek. Ez a prioritás az európai kulturális sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd megőrzése és támogatása szükségességére irányul;
 • a digitalizálással kapcsolatos piaci folyamatok követése.

KERETÖSSZEG

A program végrehajtására szolgáló pénzügyi keretösszeg közel 755 millió EUR.

KÜLÖNÖS CÉLOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

Gyártás-előkészítés

Az audiovizuális gyártási folyamat kezdeti szakaszára vonatkozó különös célok:

 • az audiovizuális vonatkozású készségek megszerzése és fejlesztése: a program lehetővé teszi olyan projektek támogatását, amelyeknek a célja az európai audiovizuális szakemberek gyártási kapacitásának növelése és irányítási képességének fejlesztése, valamint műszaki ismereteik digitális technikák használatához szükséges bővítése. További cél az európai dimenzió erősítése az audiovizuális képzésben az érintett szereplők (európai filmművészeti iskolák, képzési intézetek, szakmát támogató partnerek) hálózatba szervezésének és mobilitásának támogatásával. Ösztöndíjakat hoznak létre azzal a céllal, hogy az új tagállamok szakemberei alkalmazkodhassanak a kibővült audiovizuális piac kihívásaihoz;
 • fejlesztés: a program célja a független produkciós vállalkozások által benyújtott gyártási projektek kidolgozásának támogatása. A program támogatja ezeket a vállalatokat megalapozott finanszírozási tervek kidolgozásában, beleértve a koprodukciók pénzügyi konstrukcióit is.

Utómunka

Az audiovizuális gyártási folyamat végső szakaszára vonatkozó különös célok:

 • forgalmazás és terjesztés: a forgalmazási és terjesztési fázis támogatása továbbra is prioritás az egységes európai piac megerősítése és az audiovizuális ipar versenyképességének növelése érdekében. Annak érdekében, hogy az európai audiovizuális alkotások felvehessék a versenyt a világ többi részén keletkező alkotásokkal, elengedhetetlen egy európai forgalmazási stratégia kialakítása. A közösségi intézkedés célja:
 • vásárlásösztönzés: a program célja ezen a területen az európai audiovizuális alkotások forgalmának javítása az európai és nemzetközi szakmai piacokhoz való hozzáférésének biztosításával. A program további célja az európai és nemzetközi közönség európai audiovizuális alkotásokhoz való hozzáférésének elősegítése. A program ösztönzi a filmek és audiovizuális programok vásárlásösztönzésével foglalkozó nemzeti szervezetek közös fellépéseit, valamint az európai filmművészeti és audiovizuális örökség vásárlásösztönzésére irányuló intézkedéseket.

Kísérleti projektek

A program ösztönzi a kísérleti projekten keresztül megvalósuló, különösen az információs és kommunikációs technológiák használatát érintő innovációt. A kísérleti projektek lehetővé teszik a program technológiai fejlődésekhez történő alkalmazkodását.

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Harmadik országokra vonatkozó rendelkezések

Amennyiben az előírt feltételeknek megfelelnek, és a kiegészítő előirányzatok rendelkezésre állnak, a következő országok vehetnek részt a programban:

 • az Európai Gazdasági Térségben (EGT-ben) tag EFTA-tagállamok;
 • az Európai Unió előcsatlakozási stratégiájában kedvezményezett csatlakozó országok;
 • a nyugat-balkáni országok (a közösségi programokban való részvételüket szabályozó keretmegállapodások megkötését követően megállapítandó szabályokkal összhangban);
 • azok az államok is részt vehetnek, amelyek az Európa Tanács határokat átlépő televíziózásról (EN) (FR) szóló egyezményének részesei;
 • olyan egyéb harmadik országok, amelyek az Európai Unióval az audiovizuális ágazatra vonatkozó záradékokat tartalmazó társulási vagy együttműködési megállapodásokat kötöttek.

Kedvezményezettek és pénzügyi rendelkezések

A program kedvezményezettjei jogi és természetes személyek lehetnek. A cselekvés típusától függően a pénzügyi támogatásra adomány vagy ösztöndíj formájában kerülhet sor.

A program feltételei szerinti pénzügyi támogatások nem haladhatják meg a támogatott cselekvés költségének 50%-át. Meghatározott esetekben a pénzügyi támogatások elérhetik az összköltség 75%-át.

Végrehajtás

A program végrehajtásáért a Bizottság felelős, amelyet munkájában egy bizottság segít.

A végrehajtó szervet a MEDIA-deskek (EN) (FR) európai hálózata képviseli. Ez biztosítja a programról szóló információk – különösen a határokon átnyúló projektek esetében történő – nemzeti szinten történő terjesztését.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1718/2006/EK határozat [elfogadás: COD/2004/0151 együttdöntési eljárás]

2006.11.25.

HL L 327., 2006.11.24.

See also

 • További információk a MEDIA programról (EN)

.

Utolsó frissítés: 04.01.2007

Top