Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nem készpénzes fizetőeszközök – a csalás és hamisítás elleni küzdelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nem készpénzes fizetőeszközök – a csalás és hamisítás elleni küzdelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2001/413/IB kerethatározat – a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről

MIRŐL SZÓL EZ A KERETHATÁROZAT?

A kerethatározat a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás elleni küzdelemre irányuló egyéb uniós szabályokat egészíti ki. Meghatározza különösen azokat a jogellenes viselkedésformákat, amelyek minden uniós országban büntetendő bűncselekménynek minősülnek.

FŐBB PONTOK

A kerethatározat értelmében a nem készpénzes fizetőeszközök bármely formáját (pl. a kreditátvitelt, közvetlen beszedést, fizetőkártyát) érintő csalás bűncselekménynek minősül, amelyet hatásos, arányos és visszatartó erejű szankciókkal kell sújtani minden uniós országban.

Bűncselekmények

A kerethatározat nem említ az uniós országok hatályos nemzeti büntetőjoga szerinti konkrét bűncselekményeket, mivel eltérések lehetnek e tekintetben az egyes országok között.

A különböző cselekménytípusok meghatározására annak alapján kerül sor, hogy a következőkre irányulnak-e:

  • magára a fizetőeszközre, pl. egy hitelkártya vagy utazási csekk ellopására;
  • a fizetőeszközökkel végzett folyamatokra, pl. jogosulatlan banki átutalások végzésére;
  • a fizetési tranzakciók elrendelésének, beszedésének, feldolgozásának, elszámolásának és kiegyenlítésének rendszerére, pl. olyan számítógépes program készítésére vagy beszerzésére, amely jogosulatlan banki átutalásokat tesz lehetővé.

Szankciók

  • A kerethatározat értelmében mindenfajta fent említett magatartás bűncselekményként sorolandó be az összes uniós országban.
  • Az uniós országoknak szankciókat kell meghatározniuk ezekre a bűncselekményekre vonatkozóan, annak függvényében, hogy emberek vagy szervezetek követik-e el őket.
  • Az ilyen szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Az uniós országoknak van némi mérlegelési lehetőségük a bűncselekmény súlyosságának, illetve az alkalmazandó büntetések természetének és mértékének meghatározásában.

Együttműködés és információcsere

A kerethatározat az e bűncselekményekkel összefüggő igazságügyi eljárásokban történő kölcsönös segítségnyújtást is előírja az uniós országok számára. Ezenkívül kapcsolattartó pontokat is létre kell hozniuk vagy a hatályos mechanizmusokat kell alkalmazniuk annak biztosítása érdekében, hogy az e bűncselekményekkel kapcsolatos információkat meg lehessen osztani.

A csalással és hamisítással kapcsolatos uniós szintű együttműködés számos intézkedés, mechanizmus, ügynökség és intézmény, többek között a következők révén valósul meg:

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A rendelet 2001. június 2-től alkalmazandó. Az uniós országoknak 2003. június 2 -ig kellett átültetniük azt nemzeti jogukba.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2001/413/IB kerethatározata (2001. május 28.) a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről (HL L 149., 2001.6.2., 1–4. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112–142. o.)

Jelentések

A Bizottság jelentése a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló 2001. május 28-i tanácsi kerethatározat 14. cikke alapján (COM(2004) 346 végleges, 2004.4.30.)

A Bizottság jelentése – Második jelentés a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló 2001. május 28-i tanácsi kerethatározat 14. cikke alapján (COM(2006) 65 végleges, 2006.2.20.)

utolsó frissítés 01.08.2016

Top