Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szabályok a belvízi hajózás fejlesztésére az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Szabályok a belvízi hajózás fejlesztésére az EU-ban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 718/1999/EK rendelete a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A módosító rendeletekkel együtt rögzíti az EU flottakapacitási politikájának szabályait.
 • Célja, hogy ösztönözze a fenntartható és versenyképes belvízi hajózás fejlesztését.

FŐBB PONTOK

 • Azok az uniós országok, amelyek flottájának tonnatartalma meghaladja a 100 000 tonnát és belvízi útjai összeköttetésben állnak más uniós országokéval, kötelesek belvízi hajózási alapot (és azon belül külön tartalékalapokat a szárazáru-fuvarozó hajókra*, a tartályhajókra* és a tolóhajókra*) létesíteni.
 • A rendelet a kereskedelmi fuvarozásra használt hajókra terjed ki. Számos kivétel van, köztük azon hajók, amelyek a Dunán közlekednek, vagy amelyeket kizárólag áruk tárolására vagy a meder kotrására használnak.
 • A 718/1999/EK rendelet alapján ezen alapokat a nemzeti hatóságok kezelik, és két helyzetben vehetők igénybe:
  • a belvízi hajózási piacot érintő súlyos piaci zavarok esetében (a 96/75/EK irányelv által meghatározottak szerint), valamint
  • amennyiben ezt a belvízi hajózást képviselő szervezetek kérik, anonim módon. 2014 elejéig a tartalékalapokat egyszer sem kellett igénybe venni.
 • A 718/1999/EK rendelet tartalmazott egy „régit újért” szabályt. Ez azt jelentette, hogy amennyiben bármely tulajdonos új hajót akart a flottába bevenni, akkor köteles volt régi tonnakapacitást leselejtezni, vagy befizetni az alapba. Ez a szabály megszűnt a 411/2003/EK rendelet alapján, és csak a 96/75/EK irányelv által hivatkozott súlyos piaci zavar esetén lehet – akár szerkezetjavítási intézkedések alkalmazása mellett vagy azok nélkül – ismét igénybe venni.

Az intézkedések kiterjesztett köre

Az 546/2014/EU rendelet módosította és kiterjesztette a 718/1999/EK rendelet alapján rendelkezésre álló intézkedések körét. Az intézkedések az alábbiak lehetnek:

 • az ágazatot elhagyó belvízi fuvarozók részére a korengedményes nyugdíjazás, illetve a más gazdasági tevékenységre történő átképzés megkönnyítése (például tájékoztatás);
 • a hajószemélyzet ágazatot elhagyó tagjai részére szakképzési és átképzési tanfolyamok szervezése;
 • a belvízi hajózással kapcsolatos készségek és a logisztikai ismeretek fejlesztése a szakma fejlődésének és jövőjének biztosítása érdekében;
 • a tulajdonos-üzemeltetők belvízi hajózási szakmai egyesületekhez történő csatlakozásának ösztönzése, és a belvízi hajózást uniós szinten képviselő szervezetek megerősítése;
 • a hajók műszaki korszerűsítésének ösztönzése a munkakörülmények és a biztonság javítása érdekében;
 • a hajókhoz kapcsolódó innováció és a jobb környezetvédelmi teljesítményük ösztönzése;
 • a takarékalapok más pénzügyi eszközökkel – így például a Horizont 2020 keretprogrammal és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel való együttes felhasználásának ösztönzése.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN RENDELET?

A 718/1999/EK rendelet 1999.4.29. óta hatályos. Az 546/2014/EU rendelet 2014.6.18. óta hatályos.

KULCSFOGALMAK

* Szárazáru-fuvarozó hajók: olyan hajók, amelyek szárazárukat (pl. gabonaféléket) szállítanak.

* Tartályhajók: olyan hajók, amelyek folyadékokat/nedves rakományt (pl. olajat) szállítanak.

* Tolóhajók: olyan hajók, amelyek más hajókat – például uszályokat – tolnak, de maguk nem szállítanak rakományt.

JOGI AKTUS

A Tanács 718/1999/EK rendelete (1999. március 29) a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról (HL L 90., 1999.4.2., 1–5. o.)

Az 718/1999/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 96/75/EK irányelve (1996. november 19.) a Közösségen belüli nemzeti és nemzetközi belvízi szállításra vonatkozó hajóbérleti szerződések és árképzések rendszeréről (HL L 304., 1996.11.27., 12–14. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 181/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a belvízi közlekedés fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról (kodifikált változat) (HL L 56., 2008.2.29., 8–12. o.)

utolsó frissítés 09.02.2016

Top