Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gépjárművek és pótkocsijaik: haszongépjárművek országúti műszaki ellenőrzése (2018-ig)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A gépjárművek és pótkocsijaik: haszongépjárművek országúti műszaki ellenőrzése (2018-ig)

A forgalom növekedése az Európai Unió (EU) területén hasonló jellegű biztonsági és környezeti problémákat vet fel valamennyi uniós országban. Az utak biztonsága, a környezetvédelem és az igazságos verseny érdekében az EU harmonizálja a haszongépjárművek és pótkocsijaik az EU területén történő országúti műszaki ellenőrzését. A szabályok a személy- vagy áruszállításra használt haszongépjárművekre vonatkoznak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/30/EC irányelve (2000. június 6.) a Közösség területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre alkalmasságának országúti műszaki ellenőrzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv jogi keretet képez, és kiegészíti a vizsgálóállomásokon a haszongépjárműveken végrehajtott kötelező éves ellenőrzésekre vonatkozó, a 2009/40/EK irányelvben (mely 2009-ben hatályon kívül helyezte a 96/96/EK irányelvet, és amelyet hatályon kívül helyezett a 2018. május 20-án hatályba lépő 2014/45/EU irányelv) foglalt szabályokat.

Az országúti ellenőrzések az Európai Unió (EU) országai területén közlekedő haszongépjárművek előre be nem jelentett ellenőrzéseit jelentik. Ezeket a hatóságok végzik az országutakon, kikötőkben vagy bármilyen erre alkalmas helyen.

Az irányelv előírja, hogy az országúti műszaki ellenőrzések a következő szempontok közül egyet, kettőt vagy akár mindet magukba kell, hogy foglalják:

a közúthálózatban közlekedő haszongépjármű karbantartási állapotának szemmel történő felbecsülése;

a jármű közlekedési alkalmasságát bizonyító iratok ellenőrzése, és amennyiben a gépjárművezető bemutatja, egy közelmúltban felvett országúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyv;

a nem megfelelő karbantartás kiszűrésére irányuló ellenőrzés (puha autógumik, hibás fékrendszer stb.). Ilyen esetben az ellenőrnek a legfrissebb okmányokat vagy bármilyen egyéb, a jármű biztonságos üzemelését igazoló okiratot kell figyelembe vennie.

Az irányelv az EU-s országok számára előírja, hogy a közúti ellenőrzéseket rendszeresen, megfelelően és a járművezető nemzetisége vagy a bejegyző ország szerint történő bármilyen megkülönböztetés nélkül kell elvégezni. Ezeknek az ellenőrzéseknek minden évben valamennyi haszongépjármű-kategória jelentős, reprezentatív mintájára ki kell terjedniük.

Kétévente az EU-s országoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot az előző két évben ellenőrzött haszongépjárművek számát illetően.

Az irányelvben meghatározott országúti ellenőrzéseket egy ellenőrzési lista (I. melléklet) alapján kell végrehajtani. A helyszíni ellenőrzés eredményét tartalmazó igazolást át kell nyújtani a gépjármű vezetőjének. A későbbi ellenőrzések egyszerűsítése vagy elkerülése érdekében a gépjármű vezetőjének kérés esetén fel kell mutatnia azt.

Amennyiben a nem megfelelő karbantartású gépjármű részletesebb ellenőrzést követel meg, azt egy jóváhagyott, közlekedésre alkalmasságot vizsgáló állomáson kell végrehajtani.

Az illető haszongépjármű közúton való közlekedését azonnal betiltják:

amennyiben az országúti ellenőrzésből kiderül, hogy az nem felel meg az irányelvben meghatározott szabványoknak (II. melléklet: Fékrendszer és kipufogógáz-kibocsátás), vagy

egy jóváhagyott, közlekedési alkalmasságot vizsgáló állomáson végzett későbbi ellenőrzés során kiderül, hogy a gépjármű nem felel meg a 2009/40/EK irányelv előírásainak,

és ezért nagy kockázatot jelent az utasai vagy a többi közlekedő számára.

Külföldi illetőségű személy tulajdonában lévő gépjárműben észlelt súlyos hiányosságok esetén értesíteni kell annak az EU-s országnak az illetékes szerveit, amelyben a járművet nyilvántartásba vették. Ezt követően az az ország, amelyben a haszongépjármű hiányosságait észlelték, kérelmezheti, hogy hozzák meg a megfelelő intézkedéseket a vétkes személyre nézve. Ilyen esetben a gépjárművet nyilvántartásba vevő országnak értesítenie kell a vétkes személy elleni intézkedésekről azt az országot, amelyben a haszongépjármű hiányosságait észlelték.

A Bizottság hatásköréhez tartozik az ellenőrzésekre vonatkozó bizonyos minimumszabályok és módszerek meghatározása, valamint azoknak a technikai fejlődéshez történő igazítása.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2000/30/EK irányelv

2000.8.10.

2002.8.9.

HL L 203., 2000.8.10., 1-8. o.

A 2000/30/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

I. és II. melléklet

A Bizottság 2010/47/EU irányelve (HL L 173., 2010.7.8., 33-46. o.).

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/47/EK irányelve (2014. április 3.) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 127., 2014.4.29., 134-218. o.).

A Bizottság 2010/379/EK ajánlása (2010. július 5.) a 2000/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti országúti műszaki ellenőrzés során (a haszongépjárművek esetében) észlelt hiányosságok kockázatértékeléséről (Hivatalos Lap L 173., 2010.7.8., 97-105. o.).

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a Közösség területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre alkalmasságának országúti műszaki ellenőrzéséről szóló, 2000. június 6-i 2000/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tagállamok általi alkalmazásáról a 2009-2010. évi jelentéstételi időszak (COM(2013) 303 final, 2013.5.24.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Közösség területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre alkalmasságának országúti műszaki ellenőrzéséről szóló, 2000. június 6-i 2000/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv tagállamok általi alkalmazásáról Jelentéstételi időszak: 2011-2012. (COM(2014) 569 final, 2014.9.12.).

Utolsó frissítés: 13.08.2015

Top