Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek kötelező ellenőrzései

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek kötelező ellenőrzései

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1999/35/EK irányelv - a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett kötelező szemlék rendszere

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Kötelező szemlékről rendelkezik az EU kikötőit használó menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók* és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek vonatkozásában, annak biztosítására, hogy azok teljesítsék a vonatkozó biztonsági követelményeket.

FŐBB PONTOK

 • A jogszabály az európai kikötőket használó valamennyi ro-ro komphajóra és gyorsjáratú személyszállító vízi járműre vonatkozik, függetlenül attól, hogy azok milyen lobogó alatt futnak, akár nemzetközi, akár belföldi utakon.
 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a komphajók és vízi járművek üzemeltetésük megkezdése előtt:
  • rendelkezzenek érvényes bizonyítványokkal, amelyeket igazoltak;
  • megfeleljenek a vonatkozó osztályozási követelményeknek;
  • fel legyenek szerelve fedélzeti hajóút-adatrögzítővel (VDR);
  • megfeleljenek a különös stabilitási követelményeknek.
 • A járatokat üzemeltető vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a vízi járművek fedélzetén elérhetők legyenek az olyan szolgáltatások, mint a hajózást támogató parti rendszer.
 • Az uniós országoknak:
  • a menetrendszerű üzemeltetés előtti szemlét kell végezniük annak biztosítására, hogy a szükséges biztonsági követelmények teljesülnek;
  • ezt követően szemlét kell végezniük évente kétszer, valamint javítások után és azután is, ha változik a vállalkozás vezetése, amely évi két szemle közül az egyiknek egy menetrend szerinti üzem során végrehajtott szemlének kell lennie;
  • meg kell akadályozniuk a vízi jármű üzemeltetését, amennyiben az nem felel meg a biztonsági követelményeknek;
  • a jelen irányelv hatálya alá tartozó vízi járművet érintő baleset vagy emberi élet elvesztésével járó más esemény bekövetkezte esetén együtt kell működniük a vizsgálat során bármely ténylegesen érintett országgal.

A kikötő szerinti állam hatósága általi ellenőrzésekre vonatkozó kapcsolódó jogszabály célja, hogy jogellenessé tegye a követelményeket nem teljesítő hajózást az EU-ban. Ez előírja, hogy minden vízi járműnek meg kell felelnie az uniós és a nemzetközi biztonsági előírásoknak, amelyek például az „Életbiztonság a tengeren”tárgyú nemzetközi egyezményben (SOLAS) szerepelnek.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1999. június 1-jétől alkalmazandó. Az uniós országoknak 2000. december 1 -jéig kellett átültetni nemzeti jogukba.

KULCSFOGALOM

* Ro-ro komphajó: közúti és vasúti járműveknek a hajóra történő fel- és legördülését lehetővé tevő kialakítással rendelkező és 12-nél több utast szállító tengeri személyszállító vízi jármű.

JOGI AKTUS

A Tanács 1999/35/EK irányelve (1999. április 29.) a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett kötelező szemlék rendszeréről (HL L 138. 1999.6.1, 1–19. o.)

Az 1999/35/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/16/EK irányelve (2009. április 23.) a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről (HL L 131., 2009.5.28., 57–100. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 19.04.2016

Top