Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A visszautasított beszállás és késés uniós kártalanítási rendszere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A visszautasított beszállás és késés uniós kártalanítási rendszere

A légi közlekedés terén megvalósuló uniós fellépés célja többek között az utasok magas szintű védelmének biztosítása. A rendelet megállapítja a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás közös szabályait.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

 • az olyan uniós ország területén található repülőtérről induló utasokra, amely uniós országra a Szerződéseket alkalmazni kell;
 • azokra az utasokra, akik egy nem uniós országban található repülőtérről egy olyan uniós ország területén található repülőtérre indulnak, amelyre a Szerződéseket alkalmazni kell.

A fentieket azzal a feltétellel lehet alkalmazni, hogy az utasok megerősített helyfoglalással rendelkeznek az érintett légi járaton és – járattörlés kivételével – az előre megjelölt időpontban, vagy ennek hiányában legalább 45 perccel a közzétett indulási időpont előtt utasfelvételre jelentkeznek.

A rendelet megállapítja az utasokat megillető jogokat, amikor:

 • akaratuk ellenére beszállásukat visszautasítják;
 • légi járatukat törlik;
 • légi járatuk késik.

Ez a rendelet nem alkalmazható a térítésmentesen, vagy a nyilvánosság számára közvetlenül vagy közvetetten nem elérhető csökkentett viteldíjjal utazó utasokra.

Beszállás visszautasítása

Amennyiben egy üzemeltető légi fuvarozó indokoltan arra számít, hogy el fogja utasítani a beszállást egy légi járatra, köteles először önként jelentkezőket keresni, akik előnyökért cserében lemondanak helyfoglalásukról. Amennyiben az önként jelentkező utasok száma nem teszi lehetővé a beszállítást, akkor az üzemeltető légi fuvarozó az utasok beszállását – kártalanítás ellenében – akaratuk ellenére visszautasíthatja.

Az üzemeltető légi fuvarozók elsőbbséget adnak a csökkent mozgásképességű személyek, valamint az őket kísérő személyek szállításának.

Légi járat törlésekor vagy a beszállás visszautasításakor az utasokat a következő jogok illetik meg:

 • a jegy árának visszatérítése hét napon belül, elhelyezés az első indulási pontra visszatérő légi járaton vagy átfoglalás a végső célállomásuk felé;
 • ellátás (étkezési lehetőség és frissítők biztosítása, szállodai elhelyezés, szállítás a repülőtér és a szálláshely között, két díjmentes telefonhívás vagy két telex, faxüzenet vagy e-mail küldése díjmentesen);
 • rögzített összegű kártalanítás az alábbiak szerint:
  • 250 EUR minden 1 500 kilométeres vagy rövidebb repülőútra;
  • 400 EUR minden 1 500 kilométernél hosszabb EU-n belüli repülőútra és minden egyéb, 1 500 és 3 500 kilométer közötti repülőútra;
  • 600 EUR minden, az előző két pontba nem sorolható repülőútra.

Késés

A rendelet háromszintű szankciórendszert vezet be, a következők szerint:

 • hosszú késés (két óra vagy annál több, a repülési távolságtól függően) – az utasoknak minden esetben étkezést és frissítőket, valamint két díjmentes telefonhívást, két faxüzenet, telex vagy e-mail díjmentes küldését kell felajánlani;
 • az indulás időpontja várhatóan a következő nap – ekkor az utasoknak az előbbieken felül szállodai elhelyezést, valamint a repülőtér és a szálláshely közötti szállítást is fel kell ajánlani;
 • legalább ötórás késés – az utasok választhatják a teljes jegyár visszafizetését, vagy adott esetben az első indulási pontra visszatérő légi járaton történő elhelyezést.

Magasabb vagy alacsonyabb osztályon történő elhelyezés

Amennyiben egy üzemeltető légi fuvarozó egy utast alacsonyabb osztályon helyez el, mint amelyre a jegyet váltotta, akkor hét napon belül visszatéríti:

 • az összes, 1 500 kilométernél nem hosszabb repülőútra váltott jegy árának 30%-át; vagy
 • az uniós országok és Franciaország tengerentúli megyéi közötti légi járatok kivételével minden EU-n belüli, 1 500 kilométernél hosszabb repülőútra és minden egyéb, 1 500 és 3 500 kilométer közötti repülőútra váltott jegy árának 50%-át; vagy
 • az előző két pontba nem sorolható összes repülőútra váltott jegy árának 75%-át, beleértve az uniós országok és Franciaország tengerentúli megyéi közötti légi járatokat is.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2005. február 17 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

A légi utasok jogai

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 46., 2004.2.17., 1–8. o.)

utolsó frissítés 13.12.2015

Top