Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közlekedésbiztonság: a tehergépjárművek és buszok megengedett legnagyobb méretei és maximális össztömege

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Közlekedésbiztonság: a tehergépjárművek és buszok megengedett legnagyobb méretei és maximális össztömege

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

96/53/EK irányelv – a haszongépjárművek méretei és tömege

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Rögzít bizonyos határértékeket az EU-n belüli nemzetközi forgalomban levő nehéz tehergépjárművekre és buszokra vonatkozóan.

Előírja a nemzeti szállítási társaságok részére a nemzetközi forgalomra vonatkozóan előírt szabványok betartását.

FŐBB PONTOK

Az irányelv határértékeket állapít meg a nemzetközi és nemzeti forgalomra vonatkozóan az alábbiak méreteit illetően:

a 3,5 tonnát meghaladó tömegű tehergépjárművek;

a 9-nél több üléses személyszállító járművek.

A nemzetközi forgalomban rögzíti továbbá az irányelv mellékletében meghatározott, a járművek össztömegére és más jellemzőire vonatkozó határértékeket.

Mi engedélyezett?

A nemzetközi forgalomban bármely olyan jármű, amely meghaladja a megállapított határértékeket, csak különleges engedélyekkel használhatja egy uniós ország útjait.

A nemzeti forgalomban a méretekre vonatkozó határértékeket meghaladó járművek szintén nem használhatják valamely uniós ország útjait. Van azonban számos engedélyezett eltérés ezen határértékek alól, többek között az alábbiak tekintetében:

az energiahatékonyság növelését szolgáló aerodinamikai elemekkel ellátott járművek hossza;

bizonyos áruk, mint például faanyag szállítására tervezett járművek hossza;

kombinált szállításban* használt konténereket szállító járművek tömege.

Valamely uniós országban a határértékeket nem túllépő járművek számára engedélyezni kell más uniós országok útjainak használatát is azzal a kivétellel, hogy bizonyos útszakaszokon, mint például kisebb falvakban vagy különleges érdeklődésre számot tartó helyeken a hatóságok alacsonyabb határértékeket is megállapíthatnak. Az uniós országok jogosultak a tömegre vonatkozóan magasabb határértékeket is meghatározni a területükön folyó nemzeti forgalomra vonatkozóan, valamint új technológiák tesztelésére a meghatározott határértéket korlátozott időtartamra túllépő gépjárművek vonatkozásában.

Megfelelés

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a járművek igazolni tudják a szabályoknak való megfelelést az alábbiak valamelyike útján:

a gyártó táblája kiegészítve egy további, a méreteket mutató táblával;

egyetlen tábla, amely a fent említett mindkét táblán szereplő adatokat tartalmazza;

a jármű nyilvántartása szerinti uniós ország által kiadott dokumentum, amely ugyanezen adatokat tartalmazza.

A szabályok betartatása

A nemzeti kormányok döntenek arról, hogy miként kerülnek a szabályok betartatásra, és milyen büntetéseket szabnak ki a határértékek megszegése esetén. Kétévente jelentést kell küldeni az Európai Bizottság részére, amelyben az alábbiakat kell megadni:

az elmúlt 2 naptári évben végzett ellenőrzések száma;

azon túlterhelt járművek vagy járműkombinációk száma, amelyeket azonosítottak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1996. szeptember 17. napján lépett hatályba. Az uniós országoknak 1997. szeptember 16 -ig kellett átültetniük azt nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Tömeg és méret a közúti közlekedésben

KULCSFOGALMAK

* Kombinált szállítás: áruk olyan szállítása, amelynek során a közúti szállítást alternatív vasúti és/vagy vízi úton történő szállítással kombinálják. Ezen alternatív szállítási módoknak kell kitenniük az út nagyobb részét, míg a közúti szállítás csak kisebb távolságra korlátozódik az út elején és/vagy végén.

JOGI AKTUS

A Tanács 96/53/EK irányelve (1996. július 25.) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról (HL L 235., 1996.9.17., 59–75. o.)

A 96/53/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 10.11.2015

Top