Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Személyhajókon utazó személyek nyilvántartása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Személyhajókon utazó személyek nyilvántartása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/41/EK irányelv az uniós kikötőkbe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • A személyhajókon tartózkodó utasok és személyzet biztonságának és mentési lehetőségeinek növelése.
 • Annak biztosítása, hogy a fedélzeten tartózkodó személyek száma ne haladja meg a hajóra vonatkozóan engedélyezett létszámot, valamint egy esetleges balesetet követő felkutatási és mentési tevékenységek elősegítése.

FŐBB PONTOK

A fedélzeten tartózkodó személyek száma

 • Az EU-n belüli valamely kikötőt elhagyó személyhajókon tartózkodó valamennyi személyt számba vesznek a hajó elindulása előtt.
 • A hajó elindulása előtt a fedélzeten tartózkodó összes személy számát közlik a hajó parancsnokával és a társaság utasnyilvántartójával, vagy egy olyan parti társaság rendszerével, amely ugyanezt a feladatot látja el.
 • Mielőtt egy személyhajó elhagyja a kikötőt, a hajó parancsnoka meggyőződik arról, hogy a fedélzeten tartózkodó személyek száma nem haladja meg a hajóra engedélyezett utaslétszámot.

További információk a fedélzeten tartózkodó személyekről

Amennyiben egy személyhajó egy uniós ország kikötőjéből 20 tengeri mérföldnél (az uniós országok ennél kisebb távolságot is megszabhatnak) nagyobb távolságra indul, minden, a fedélzeten levő személyről össze kell gyűjteni és a hajó indulásától számított 30 percen belül közölni kell bizonyos információkat a társaság utasnyilvántartójával, vagy egy olyan parti társaság rendszerével, amely ugyanezt a feladatot látja el. Ezen információk közé tartozik:

 • vezetéknév és utónév;
 • nem;
 • életkor;
 • arra vonatkozó információ, hogy milyen különleges gondozást vagy segítséget igényel egy adott utas (amennyiben ezen információt az utas önként megadta).

A fedélzeten levő személyek megszámlálása és nyilvántartásba vétele kötelező olyan hajók esetében is, amelyek egy EU-n kívüli kikötőből indulnak, de úti céljuk egy uniós kikötő, függetlenül attól, hogy a hajó uniós vagy nem uniós ország lobogója alatt hajózik.

Az uniós országok mentességet nyújthatnak vagy eltéréseket engedélyezhetnek az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény (1974 SOLAS Egyezmény) alapján, de csak a jelen irányelvben meghatározott feltételekkel.

Minden személyhajót üzemeltető társaság köteles:

 • létrehozni egy rendszert a fedélzeten levő személyek nyilvántartására. E rendszernek az alábbi kritériumokat kell kielégítenie:
  • olvashatóság;
  • hozzáférhetőség;
  • jó használhatóság (a rendszer nem okozhat indokolatlan késedelmet az utasok be- és/vagy kiszállása során);
  • és biztonság (az adatok védelme megsemmisülés, elveszés vagy illetéktelen hozzáférés ellen);
 • kijelölni egy, az adatok megőrzéséért és továbbításáért felelős utasnyilvántartót.

A 2009/42/EK irányelv rögzíti, hogy az uniós országoknak miként kell statisztikákat összeállítaniuk az uniós kikötőket használó személyszállító hajók utasairól.

Mentességek és engedélyezett eltérések

Az uniós országok bizonyos mentességeket adhatnak vagy eltérések engedélyezését kérhetik az utasok megszámlálását és nyilvántartásba vételét illetően az alábbi esetekben:

 • kizárólag védett tengeri területeken közlekedő hajók;
 • egy órán belüli távolságban lévő felkeresett kikötők között menetrend szerint közlekedő személyhajók;
 • olyan menetrend szerinti közlekedés esetében, amelynek működési területén a kétméteres magasságot elérő hullámzás előfordulási valószínűsége 10% alatt van és a teljes út nem terjed az indulási ponttól harminc tengeri mérföldnél nagyobb távolságra, vagy a szolgáltatás célja a kieső távoli területeken élő közösségek közlekedési igényeinek a kielégítése.

Nyilvántartási rendszerek

Az ezen irányelv alapján létrehozott nyilvántartási rendszereket az uniós országoknak kell jóváhagyniuk, amelyek felelősséggel tartoznak a rendszerek megfelelő működéséért.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1998. július 22-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1999. január 1 -jéig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottságnak „Az utasszállító hajók biztonságáról” szóló honlapját.

JOGI AKTUS

A Tanács 98/41/EK irányelve (1998. június 18.) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról (HL L 188, 1998.7.2., 35–39. o.)

A 98/41/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 18.04.2016

Top