Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Postai szolgáltatások az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Postai szolgáltatások az EU-ban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/6/EK irányelv – az uniós postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket az uniós postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása érdekében az EU országainak alkalmazniuk kell.

FŐBB PONTOK

Egyetemes szolgáltatási kötelezettség

Az uniós országoknak:

 • biztosítaniuk kell, hogy a postai szolgáltatás folyamatosan, meghatározott minőségben és megfizethető áron rendelkezésre álljon a lakosság számára az ország egész területén, és ennek megfelelően;
 • biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartási és hozzáférési pontok képesek legyenek eleget tenni a felhasználók igényeinek, illetve, hogy az egyetemes szolgáltatás a hét legalább öt munkanapján rendelkezésre álljon (ez napi egyszeri gyűjtést és kézbesítést foglal magában).

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az egyetemes szolgáltatásnyújtás megfelel az alábbi feltételeknek:

 • biztosítja a szolgáltatás alapvető követelményeknek való megfelelését,
 • a hasonló feltételekkel rendelkező felhasználók azonos szolgáltatásnyújtásban részesülnek,
 • mentes a megkülönböztetés valamennyi formájától,
 • rendes körülmények közepette a szolgáltatásnyújtást nem függesztik fel és nem állítják le,
 • igazodik a technikai, gazdasági és társadalmi fejlődéshez, valamint a felhasználók szükségleteihez.

Piaci verseny

Az irányelv értelmében a nemzeti kormányok nem adhatnak vagy tarthatnak fenn a postai szolgáltatások bevezetésére és nyújtására vonatkozó kizárólagos vagy különleges jogokat.

Engedélyezés

Annak biztosítása érdekében, hogy a postai szolgáltatások megfeleljenek az alapvető követelményeknek (ilyen például a levéltitok és a hálózat biztonsága veszélyes áruk szállítása esetén), illetve az egyetemes szolgáltatásnyújtás biztosításához az uniós országok engedélyezési eljárásokat állíthatnak fel – beleértve az egyedi engedélyeket is.

Árképzés

Az egyetemes szolgáltatás részét képező egyes szolgáltatások árainak meg kell felelniük a következőknek:

 • megfizethetőnek kell lenniük, és olyanoknak, hogy – a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül, valamint a sajátos nemzeti feltételekre figyelemmel – valamennyi felhasználó hozzáférjen a szolgáltatáshoz,
 • a költségeken kell alapulniuk, és ösztönözniük kell az egyetemes szolgáltatások hatékony nyújtását.

Szolgáltatás minősége

A postai szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében meg kell határozni és közzé kell tenni az egyetemes szolgáltatás minőségi előírásait. Az előírások a kézbesítési időre, valamint a szolgáltatások rendszerességére és megbízhatóságára vonatkoznak.

A határon átnyúló szolgáltatások tekintetében az irányelv a következőket írja elő:

 • A leggyorsabb szabvány kategóriába tartozó postai küldemények 85%-a a feladást követő három napon belül,
 • 97%-uk pedig a feladást követő 5 napon belül kézbesítendő.

Az irányelv számos lépés megtételére hívja fel az uniós országokat, amelyek többek között a következők:

 • állapítsanak meg minőségi szabványokat a belföldi postai küldeményekre vonatkozóan, és gondoskodjanak arról, hogy azok megfeleljenek az uniós határokon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó szabványoknak;
 • a belföldi szolgáltatásokra vonatkozó minőségi szabványaikról tájékoztassák az Európai Bizottságot, amely azokat az uniós határokon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó előírásokkal azonos módon teszi közzé;
 • gondoskodjanak arról, hogy a panaszok kezelésére valamennyi postai szolgáltató átlátható, egyszerű és költségkímélő eljárásokat dolgozzon ki.

Nemzeti szabályozó hatóságok

 • Valamennyi uniós országnak ki kell jelölnie egy vagy több, a postai szolgáltatóktól jogilag elkülönített és működési szempontból független nemzeti szabályozó hatóságot.
 • Azokban az országokban, amelyek megőrzik a postai szolgáltatók feletti állami ellenőrzést vagy tulajdonjogot, a szabályozási funkciókat szervezetileg is el kell különíteni a tulajdonlással vagy az ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységektől.

2010-ben létrehozták a postai szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozó hatóságok európai csoportját. A postai szolgáltatások területén működő nemzeti szabályozó hatóságokból álló csoport tanácsot ad és segítséget nyújt a Bizottság számára.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2008. február 27-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2010. december 31-ig, illetve bizonyos esetekben 2012. december 31 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Postai szolgáltatások

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK irányelve (2008. február 20.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról (HL L 52., 2008.2.27., 3–20. o.)

A 2008/6/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság határozata (2010. augusztus 10.) a postai szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozó hatóságok európai csoportjának létrehozásáról (HL C 217., 2010.8.11., 7–9. o.)

utolsó frissítés 20.01.2016

Top