Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Belvízi árufuvarozás és személyszállítás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Belvízi árufuvarozás és személyszállítás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1356/96/EK rendelet az uniós országok közötti belvízi árufuvarozásra vagy személyszállításra alkalmazandó szabályokról

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja az uniós országok közötti belvízi árufuvarozással vagy személyszállítással foglalkozó fuvarozók által az ilyen típusú szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabadság biztosítása.

FŐBB PONTOK

 • A rendelet az uniós országok közötti, valamint az uniós országokon átmenő, belvízi utakon történő árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozik.
 • Bármely belvízi áru- vagy személyfuvarozó nyújthat ilyen fuvarozási szolgáltatásokat az uniós országok között, amennyiben megfelel bizonyos feltételeknek:
  • valamely uniós országban annak jogszabályaival összhangban letelepedett;
  • az adott országban belvízi utakon nemzetközi árufuvarozásra vagy személyszállításra jogosult;
  • a fuvarozáshoz valamely uniós országban lajstromozott hajót vesz igénybe, vagy ilyen lajstromozás hiányában igazolása van arról, hogy hajója valamely uniós ország flottájához tartozik;
  • eleget tesz a nem honos fuvarozók által valamely uniós ország belvízi útjain történő árufuvarozás vagy személyszállítás feltételeinek megállapításáról szóló, 3921/91/EGK rendeletben meghatározott feltételeknek („kabotázs”).
 • A nem uniós országokban levő fuvarozók jogaira a felülvizsgált rajnai hajózási egyezményben (mannheimi egyezmény), a Dunán való hajózás rendjének szabályozásáról szóló egyezményben (belgrádi egyezmény), illetve egyéb, az EU-ra is vonatkozó nemzetközi megállapodásokban vagy szerződésekben előírt különleges szabályok vonatkoznak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 1996. augusztus 2 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság weboldalának a belvízi utakról szóló oldalát.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1356/96/EK rendelete (1996. július 8.) a közlekedési szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabadság megvalósításának érdekében bevezetett, a tagállamok közötti belvízi árufuvarozásra vagy személyszállításra alkalmazandó közös szabályokról (HL L 175., 1996.7.13., 7–8. o.).

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 3921/91/EGK rendelete (1991. december 16.) a nem honos fuvarozók által valamely tagállam belvízi útjain történő árufuvarozás vagy személyszállítás feltételeinek megállapításáról (HL L 373., 1991.12.31., 1–3. o.).

utolsó frissítés 22.09.2016

Top