Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A transzeurópai távközlő hálózatokra vonatkozó iránymutatások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A transzeurópai távközlő hálózatokra vonatkozó iránymutatások

Ez a határozat a távközlési hálózatok összekapcsolhatóságának támogatását, az interoperábilis szolgáltatások és alkalmazások, valamint a szükséges infrastruktúra felállítását és felfejlesztését; az információs társadalomba való átmenet megkönnyítését; a közösségi vállalkozások versenyképességének javítását; a belső piac megerősítését; a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését; a tevékenységeknek az új növekedési ágazatokban való fejlesztésének felgyorsítását szorgalmazza.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1336/97/EK határozata a transzeurópai távközlő hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról (1997. június 17.) [Hivatalos Lap L 183., 1997.7.11.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ebben a határozatban a Parlament és a Tanács a transzeurópai hálózatok terén javasolt tervezett intézkedések célkitűzéseit, prioritásait és a főbb körvonalait tartalmazó iránymutatásokat fektetnek le. Ezek az iránymutatások azokat a területeket határozzák meg, amelyeken belül közös érdekű projekteket lehet megvalósítani, valamint felállítják az egyes konkrét közös érdekű projektek azonosítására vonatkozó eljárásrendet.

Az 1. pontban említett célkitűzések megvalósítására vonatkozóan a következő prioritásokat határozták meg:

 • a műszaki és kereskedelmi megvalósíthatóság tanulmányozása és érvényesítése, amit az európai információs társadalom kialakítását támogató alkalmazások, különösen az együttes érdekű alkalmazások kifejlesztése követ;
 • a megvalósíthatóság tanulmányozása és érvényesítése, amit a gazdasági és társadalmi kohézióhoz hozzájáruló alkalmazások kifejlesztése követ, a kulturális sokszínűségen alapuló információhoz való hozzáférés javításával az Unió egész területén;
 • a határokon átívelő interregionális kezdeményezések és a régiókat, különösen a kedvezőtlen helyzetűeket bevonó kezdeményezések ösztönzése transzeurópai távközlési szolgáltatások és alkalmazások beindítása érdekében;
 • a belső piac és a munkahelyteremtés megerősítéséhez hozzájáruló, különösen a kis- és középvállalkozások számára a Közösségen belüli és a nemzetközi versenyképességük javításához eszközöket nyújtó alkalmazások és szolgáltatások megvalósíthatóságának tanulmányozása és érvényesítése, amit ezen eszközök kifejlesztése követ;
 • a műszaki és kereskedelmi megvalósíthatóság meghatározása, tanulmányozása és érvényesítése, amelyeket olyan transzeurópai általános szolgáltatásoknak a kifejlesztése követ, amelyek akadálymentes hozzáférést biztosítanak mindenfajta információhoz, beleértve a vidéki és peremterületeken való hozzáférést, és amelyek világméretekben képesek együttműködni egyenértékű szolgáltatásokkal;
 • az új széles sávú távközlési (IBC) hálózatok megvalósíthatóságának a tanulmányozása és érvényesítése, annyiban, amennyiben azok szükségesek az ilyen alkalmazások és szolgáltatások számára, és az ilyen hálózatok népszerűsítése;
 • a gyenge pontok, valamint a közösségi és nemzetközi távközlési hálózatok hatékony kölcsönös összekapcsolásához és együttműködési képességéhez hiányzó kommunikációs kapcsolatok meghatározása és megszüntetése, különös figyelemmel a széles sávú integrált távközlési hálózatokra.

Az 1. pontban meghatározott célkitűzések eléréséhez megvalósítandó intézkedések főbb irányvonalai a következőket tartalmazzák:

 • közös érdekű projektek azonosítása munkaprogram felállítása céljából;
 • az egyének, a gazdasági szereplők és az igazgatási szervek olyan előnyök iránti tudatosságának a növelését célzó cselekvések, amelyeket az új transzeurópai távközlési szolgáltatások és alkalmazások nyújthatnak;
 • azok a cselekvések, amelyek a felhasználók és szolgáltatók közös kezdeményezéseinek az ösztönzését célozzák annak érdekében, hogy a transzeurópai távközlő hálózatok, különösen az IBC-hálózatok terén indítsanak be projekteket;
 • a Szerződésben előírt módszerek keretében olyan cselekvések támogatása, amelyek a megvalósíthatóság tanulmányozására és érvényesítésére vonatkoznak, és amelyeket az alkalmazások, különösen az együttes érdekű alkalmazások kifejlesztése követ, valamint a köz- és/vagy a magánszektorban egy együttműködés létrehozásának az ösztönzése, különösen a partnerség révén;
 • a kkv-knak és a szakmai felhasználóknak szánt szolgáltatások és alkalmazások kínálatának és használatának az ösztönzése;
 • a hálózatok összekapcsolásának, a széles sávú szolgáltatások és alkalmazások együttműködési képességének, és különösen a multimédia-alkalmazásokhoz megkövetelt infrastruktúra, valamint a meglévő és a széles sávú szolgáltatások és alkalmazások közötti együttműködési képesség elősegítése.

A kijelölt projektek a transzeurópai hálózatok területén nyújtott közösségi pénzügyi támogatások odaítélésének általános szabályairól szóló tanácsi rendelet előírásaival összhangban jogosultak közösségi támogatásra.

A tagállamoknak a közösségi szabályokkal összhangban minden szükséges intézkedést meg kell tenniük nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt, hogy elősegítsék és felgyorsítsák a közös érdekű projektek megvalósítását.

A Bizottság háromévente beszámol a Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, és a Régiók Bizottságának e határozat gyakorlatba való átültetéséről.

A határozat 1. melléklete határozza meg azt a háromszintű modellt, amelynek segítségével a legmegfelelőbben lehet leírni a transzeurópai távközlési hálózatokat:

 • az „alkalmazások” szintje a felhasználók igényeit a kulturális és nyelvi különbségekre, továbbá a hozzáférhetőségre vonatkozó speciális igényekre figyelemmel szolgálja ki, ez utóbbira példa a fogyatékkal élők speciális igényei. Ezek az alkalmazások a kevésbé fejlett vagy ritkábban lakott régiók igényeit is igyekszenek kielégíteni.Az érintett területek a következők: a) online hatóságok és elektronikus közigazgatás (pl.: elektronikus közbeszerzés, személyi biztonság, környezet és turizmus, a kkv-k számára nyújtott kereskedelmi támogatások, részvétel a demokratikus döntéshozatali eljárásban); b) az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés és az ellátások minőségének javítása (pl.: az egészségügyi szolgáltató intézmények hálózatba való összekapcsolása, megelőzési kampányok, valamint egészségvédelem előmozdítása); c) az oktatás és kultúra (pl.: a pedagógiai és kulturális információ újfajta bemutatása, élethosszig tartó tanulás, az idősek és fogyatékkal élők részvétele az információs társadalomban).
 • az „általános szolgáltatások” szintje az együttműködési képességre vonatkozó szabványokon alapuló új alkalmazások fejlesztéséhez és megvalósításához szükséges közös eszközöket biztosítja.Az érintett területek a következők: a) a mobil szolgáltatások (pl. a „2,5–3G” mobilhálózatok számára: útvonal-tervezés és navigáció, biztonság, számlázás, sürgősségi szolgáltatások, egészség, telemunka, tanulás és kultúra); b) a biztonság minden aspektusát figyelembe vevő közérdekű szolgáltatások (pl. a nemzeti CERT-rendszerek hálózatba kapcsolása).
 • a „hálózatok összekapcsolásának és a együttműködési képességének” a szintje az olyan hálózatok összekapcsolását, interoperábilis működését és a hálózati biztonságot serkenti, amelyek alátámasztják a konkrét közérdekű alkalmazások és szolgáltatások megvalósítását.

A Közösség további támogató és koordinációs intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy megfelelő környezetet teremtsen ezeknek a projekteknek a megvalósításához. Ezek a lépések hozzájárulnak a program ismeretéhez, az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű, az új szolgáltatások és alkalmazások elősegítését és népszerűsítését szolgáló tevékenységekre koncentráló konszenzus kialakításához. A cselekvések, amelyekhez szükséges az európai szabványügyi és tervező szervekkel konzultálni, különösen az alábbiakat foglalják magukba:

 • stratégiai tanulmányok készítése a célkitűzések, illetve az azok alkalmazásáig tartó átmenet részletes leírásával annak érdekében, hogy az ágazati szereplők megfelelő gazdaságos befektetési döntéseket hozhassanak meg;
 • a széles sávú hálózatokhoz való hozzáférés eszközeinek meghatározása;
 • az európai és világviszonylatban érvényes szabványokon alapuló közös leírások kidolgozása;
 • a köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP) erősítése;
 • ezeknek a cselekvéseknek az összehangolása a vonatkozó közösségi és nemzeti programokkal.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1336/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

1997.7.31.

HL L 183., 1997.7.11.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1376/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

2002.8.19.

HL L 200., 2002.7.30.

Utolsó frissítés: 23.05.2007

Top