Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tengeri hajózás biztonsága: tengerészeti felszerelések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A tengeri hajózás biztonsága: tengerészeti felszerelések

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

96/98/EK irányelv - Tengerészeti felszerelések

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Lefekteti az uniós országok zászlói alatt közlekedő hajók fedélzetén elhelyezett felszerelések biztonságos voltát és minőségét biztosító szabályokat.

Ezek a szabályok javítják a biztonságot a fedélzeten, hozzájárulnak a tengerek szennyezésének megakadályozásához és biztosítják a tengeri felszereléseknek az EU-n belüli szabad mozgását.

FŐBB PONTOK

Az irányelv az alábbi hajók fedélzetén használatos felszerelések vonatkozásában alkalmazandó:

valamely uniós ország lobogója alatt közlekedő, már meglévő hajók;

valamely uniós ország lobogója alatt közlekedő új hajók, akkor is, ha az EU-n kívül építették.

Megfelelőségi vizsgálat

A tengerészeti felszerelések megfelelőségének ellenőrzéséért felelős testületeket az uniós országok nevezik ki. Az értékelés célja, hogy biztosítsa a felszerelések minőségét azok piacra bocsátása és a hajók fedélzetén való elhelyezése előtt.

Az európai szabványnak megfelelő felszereléseket jelöléssel kell ellátni.

Amennyiben egy uniós ország lajstromába átvezetendő hajó nem került korábban lajstromozásra az EU-ban, az adott uniós országnak meg kell vizsgálnia a hajó felszereléseit annak vonatkozásában, hogy azok megfelelnek-e az uniós szabványoknak.

Nem megfelelő felszerelések

Amennyiben a felszerelések valamelyike veszélyeztetheti a személyzet vagy az utasok egészségét és/vagy biztonságát, vagy károsan befolyásolhatja a tengeri környezetet, a felelős uniós országnak ki kell vonnia a kérdéses felszerelést a piacról vagy meg kell tiltania annak használatát.

Tesztelési követelmények

A tengerészeti felszerelésekre vonatkozóan nemzetközi tesztelési követelményeket kell elfogadni. Amennyiben a nemzetközi szervezetek nem fogadják el a követelményeket indokolt határidőn belül, az uniós követelmények alkalmazhatók.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1997. február 17-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1998. június 30 -ig kellett átültetniük azt nemzeti jogukba.

A 2014/90/EU irányelv 2016. szeptember 18 -tól hatályon kívül helyezi a 96/98/EK irányelvet.

HÁTTÉR

Tengeri közlekedés: A korszerű tengerészeti felszerelésekre vonatkozó szabályok a biztonságosabb uniós hajók érdekében

JOGI AKTUS

A Tanács 96/98/EK irányelve (1996. december 20.) tengerészeti felszerelésekről (HL L 46., 1997.2.17., 25–56. o.)

A 96/98/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/90/EUirányelve (2014. július 23.) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 146–185. o.)

utolsó frissítés 12.11.2015

Top