Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közúti közlekedésbiztonság: vezetői engedélyek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Közúti közlekedésbiztonság: vezetői engedélyek

Az uniós vezetői engedélyekre vonatkozó egyértelműbb szabályok nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak az uniós járművezetők számára, növelik a közúti közlekedés biztonságát, valamint hozzájárulnak a csalások visszaszorításához.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről (átdolgozott szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az uniós vezetői engedélyekre vonatkozó egyértelműbb szabályok nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak az uniós járművezetők számára, növelik a közúti közlekedés biztonságát, valamint hozzájárulnak a csalások visszaszorításához.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv új európai vezetői engedélyt vezet be. Átdolgozza az általa hatályon kívül helyezett 91/439/EGK irányelvet.

FŐBB PONTOK

Az irányelv:

 • visszaszorítja a csalásokat: az új engedélyt mikrocsippel látták el, amely tartalmazza a kártyára nyomtatott információkat. A személyautóra és motorkerékpárra kiadott vezetői engedélyek 10-15 évre szóló érvényességének bevezetésével lehetővé teszi a biztonsági tulajdonságokkal és a tulajdonossal kapcsolatos információk rendszeres frissítését. Az irányelv új elektronikus hálózatot vezet be, amelynek célja a vezetői engedélyek ellenőrzésével foglalkozó nemzeti hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése.
 • hozzájárul a közúti közlekedés javításához: új engedélykategóriát vezet be a könnyű motorkerékpárokra (robogókra), és kötelező előzetes elméleti vizsgát ír elő, a nagyobb súlyú motorkerékpárok tekintetében pedig fokozatos hozzáférést határoz meg. Az irányelv további részleteket ad meg a vizsgakövetelményekre vonatkozóan. A hivatásos sofőrök számára ötévente kötelező orvosi vizsgálatot ír elő. Emellett követelményeket vezet be a vizsgabiztosok képesítésére és képzésére vonatkozóan.

Az uniós országok által kiállított engedélyeket kölcsönösen el kell ismerni. Az irányelv a vezetői engedély alábbi kategóriáit határozza meg:

 • AM kategória - két- vagy háromkerekű járművek, amelyek legnagyobb tervezési sebessége nem több mint 45 km/h, továbbá a könnyű négykerekű motorkerékpárok;
 • A1 kategória - könnyű motorkerékpárok, amelyek hengerűrtartalma nem haladja meg a 125 köbcentimétert, teljesítménye pedig a 11 kW-ot;
 • A2 kategória - 35 kW-nál nem nagyobb teljesítményű motorkerékpárok;
 • A kategória - nehéz motorkerékpárok teljesítménykorlátozás nélkül;
 • B kategória - 3500 kg-ot meg nem haladó össztömegű, legfeljebb 8 utas szállítására alkalmas gépjárművek;
 • BE kategória - B kategóriájú gépkocsiból és 3500 kg-ot meg nem haladó nehézpótkocsiból álló gépjárművek;
 • B1 kategória (opcionális) - négykerekű motorkerékpárok;
 • C1 kategória - 3500-7500 kg közötti, legfeljebb 8 utas szállítására alkalmas tehergépjárművek;
 • C1E kategória - C1 vagy B kategóriájú, legfeljebb 12 000 kg össztömegű nehézpótkocsis gépjárművek;
 • C kategória - 3500 kg össztömeget meghaladó, legfeljebb 8 személy szállítására alkalmas tehergépjárművek;
 • CE kategória - nehézpótkocsis C kategóriájú gépjárművek;
 • D1 kategória - 16-nál kevesebb utas szállítására alkalmas, 8 m-nél nem hosszabb személyszállító gépjárművek;
 • D1E kategória - nehézpótkocsis D1 kategóriájú gépjárművek;
 • D kategória - több mint 8 utas szállítására alkalmas személyszállító gépjárművek;
 • DE kategória - nehézpótkocsis D kategóriájú gépjárművek;
 • a 750 kg tömeget meg nem haladó könnyű pótkocsikat B, C1, C, D1 és D kategóriájú gépjárművek vontathatják.

A fenti kategóriák és az irányelv hatálybalépése előtt az uniós országok által kibocsátott vezetői engedélyekben szereplő kategóriák közötti egyenértékűséget a 2014/209/EU határozat ismerteti táblázatos formában.

A vezetői engedélyeken fel kell tüntetni azokat a feltételeket, amelyek alapján a vezető járművezetésre jogosult. Amennyiben a vezető csak meghatározott gépjárműtípusokat vagy átalakított gépjárműveket vezethet, akkor ezt a vezetői engedélyben szereplő kódnak jeleznie kell.

Ezenkívül a vezetői engedélyek kiállítását is feltételekhez kell kötni:

 • C1, C, D1 és D kategóriájú vezetői engedélyt kizárólag olyan járművezetők számára lehet kiállítani, akik már jogosultak B kategóriájú járművek vezetésére;
 • BE, C1E CE, D1E és DE kategóriájú vezetői engedélyt pedig kizárólag olyan járművezetők számára lehet kiállítani, akik már jogosultak B, C1, C, D1, illetve D kategóriájú járművek vezetésére.

A vezetői engedélyek kiállítására megállapított alsó korhatárok a következők:

 • 16 év az AM, A1 (könnyű motorkerékpárok) és B1 (motoros triciklik és négykerekű motorkerékpárok) kategóriák,
 • 18 év az A2, B, BE és C1 kategóriák,
 • 21 év a C, CE, D1 és D1E kategóriák,
 • 24 év pedig a D és DE kategóriák tekintetében.

Az uniós országok bizonyos kategóriák esetében meghatározott keretek között megemelhetik vagy csökkenthetik ezt az alsó korhatárt.

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a vezetői engedélyt kérelmezők rendelkezzenek a gépjárművek vezetéséhez szükséges ismeretekkel és jártassággal, valamint ennek megfelelő magatartást tanúsítsanak. Ennek értelmében a vizsgának általában az alábbiakból kell állnia:

 • elméleti vizsgából;
 • jártassági és magatartási vizsgából.

A jártassági és magatartási tárgyakból vizsgáztatóknak minimumkompetenciákkal kell rendelkezniük. Minőségbiztosítási rendszer vonatkozik rájuk, és rendszeres időközönként továbbképzésen kell részt venniük.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2007. január 19.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak az uniós vezetői engedéllyel foglalkozó honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/126/EK irányelv

2007.1.19.

2011.1.19.

HL L 403., 2006.12.30., 18-60. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/113/EK irányelv

2009.9.15.

-

HL L 223., 2009.8.26., 31-35. o.

2011/94/EU irányelv

2011.12.19.

2012.6.30.

HL L 314., 2011.11.29., 31-34. o.

2012/36/EU irányelv

2012.11.21.

2013.12.31.

HL L 321., 2012.11.20., 54-58. o.

2013/22/EU irányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10., 356-361. o.

2013/47/EU irányelv

2013.10.23.

2013.12.31.

HL L 261., 2013.10.3., 29-. o.

A 2006/126/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 383/2012/EU rendelete (2012. május 4.) az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról (Hivatalos Lap L 120., 2012.5.5., 1-11. o.).

A Bizottság 2014/209/EU határozata (2014. március 20.) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (Hivatalos Lap L 120., 2014.4.23., 1-89. o.).

A Bizottság 575/2014/EU rendelete (2014. május 27.) az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 383/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 47-49. o.).

utolsó frissítés 24.04.2015

Top