Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobiltelefonok légi járműveken való biztonságos használata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mobiltelefonok légi járműveken való biztonságos használata

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/294/EK határozat – a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételei

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

  • A határozat annak lehetővé tétele érdekében, hogy a légi utasok európai utazásaik során telefonálhassanak, illetve üzenetet küldhessenek vagy fogadhassanak (GSM-mód), közös szabályokat állapít meg a mobiltelefonok (MCA-szolgáltatások) légi járműveken történő biztonságos használatára vonatkozóan.
  • E határozatot a 2013/654/EU határozat módosította, amely módosítás lehetővé teszi a légi utasok számára, hogy mobilkészülékeikkel a 3G illetve 4G mobil távközlési technológia segítségével a légi jármű adó-vevőjéhez csatlakozzanak. Ez az MCA-val felszerelt légi járműveken a széles sávú szolgáltatások – például az internet-hozzáférés – használatát teszi lehetővé.

FŐBB PONTOK

A mobiltelefonok légi járműveken történő használatának általános kerete két tényezőtől függ:

Valamely ország által az MCA-berendezés megfelelőségére vonatkozóan kiadott engedélyvalamennyi uniós országban érvényes . Ily módon lehetővé válik az MCA-szolgáltatások megszakítás nélküli biztosítása a légi utasok számára az EU egész területén.

A határozat hatálya

  • E határozat kizárólag az utasok saját mobilkészülékei és az utastéren belül felszerelt adó-vevő közötti kapcsolathoz szükséges műszaki követelményekre vonatkozik.
  • Nem rendelkezik a jeleknek a légi jármű és a földi állomás közötti sugárzásának módjáról, sem engedélyezési, kereskedelmi vagy légi közlekedési kérdésekről.
  • Az MCA-rendszer telepítésére kizárólag akkor van szükség, ha a légitársaság MCA-szolgáltatásokat kíván nyújtani utasai számára. Ez esetben a légitársaság – utasai kényelme és magánéletének védelme tekintetében – eldöntheti, hogy csak adatszolgáltatásokat vagy hanghívásokat is engedélyez.

Működése

  • Az utasok mobilkészülékei egy fedélzeti mobilhálózathoz (az úgynevezett fedélzeti adó-vevő bázisállomáshoz) kapcsolódnak, amely műhold útján kommunikál a Földdel.
  • A rendszer csak 3000 m/10 000 láb tengerszint feletti magasságon aktiválódik annak érdekében, hogy a légi utasok telefonjai ne okozhassanak interferenciát a földi rádiós hírközlési hálózatokkal.
  • A talajszint és 3000 m között a mobil végfelhasználói állomásokat repülő üzemmódra kell kapcsolni.
  • 3000 m felett a személyzet az MCA-szolgáltatásokkal ellátott fedélzeten tájékoztatja az utasokat arról, hogy készülékeiket normál módra kapcsolhatják, és a földi hálózati használathoz hasonlóan – többek között – telefonhívásokat kezdeményezhetnek és fogadhatnak.
  • A roaming szolgáltatások díjszabását a légitársaság és/vagy a távközlési szolgáltató határozza meg, továbbá nem tartozik e határozat hatálya alá.

Biztonság

A légi jármű fedélzetén történő telepítést megelőzően valamennyi alkatrésznek rendelkeznie kell az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által kibocsátott légialkalmassági bizonyítvánnyal. Az MCA-rendszer ekként légi közlekedési szempontból biztonságos.

Az uniós országok műszaki korlátozásokat szabhatnak ki a légi utasok mobilkészülékei irányába, illetve az általuk kibocsátott jelek okán keletkező interferencia és a földi távközlési rendszerek egyéb zavarainak megelőzése érdekében.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2008. április 7 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

JOGI AKTUS

A Bizottság 2008/294/EK határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről (HL L 98., 2008.4.10., 19–23. o.).

A 2008/294/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság ajánlása (2008. április 7.) a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 1257. számú dokumentummal történt) (HL L 98., 2008.4.10., 24–27. o.).

utolsó frissítés 28.06.2016

Top