Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A mobiltelevíziók belső piacának megerősítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A mobiltelevíziók belső piacának megerősítése

2008 rendkívül fontos szerepet fog játszani a mobiltelevíziózás Európai Unión belüli terjeszkedésében. A Bizottság ösztönzi ezen új platform széles körű bevezetését. Ismerteti azokat a nélkülözhetetlen elemeket, amelyekre a mobiltelevízióknak a fogyasztók és a szolgáltatók körében történő elfogadtatásához szükség lesz.

JOGI AKTUS

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2007. július 18.) – A mobiltelevíziók belső piacának megerősítése [COM(2007) 409 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A mobiltelevízió az audiovizuális tartalom mobil eszközre, leggyakrabban mobiltelefonra történő továbbítását jelenti. Segítségével bármikor, bármilyen tartalom megtekinthető. Ez a platform a távközlés dinamikus jellegét az audiovizuális tartalmak sokféleségével ötvözi.

A mobiltelevízió megkerülhetetlen innovatív szolgáltatást kínál. 2015-ig közel 20 milliárd eurós piaccá bővülhet, világszerte 200–500 millió fogyasztóhoz eljutva.

A Bizottság arra kéri a tagállamokat és az ágazati szereplőket, hogy erőfeszítéseiket összehangolva Európa egész területén gyorsítsák fel a mobiltelevíziók bevezetését, megelőzve ezáltal, hogy Európa elveszítse a mobilszolgáltatások terén szerzett versenyelőnyét.

A mobiltelevízió sikerének zálogai

Ezen új platform sikere elsősorban a következő három tényezőtől függ:

  • technikai szempontok. Jelenleg a DVB-H szabvány * a leginkább megfelelő technológia. A Bizottság közös műszaki szabvány alkalmazását javasolja, felvéve a DVB-H-t az európai uniós szabványok jegyzékébe. A Hivatalos Lapban történő közzétételt követően a tagállamoknak jogszabályi kötelességük lenne, hogy – más szabványok alkalmazásának tilalma nélkül – népszerűsítsék és ösztönözzék a DVB-H szabvány alkalmazását. A vállalkozásokat felkérik, hogy a DVB-H közös alkalmazására vonatkozó konszenzus támogatása révén garantálják a hatékony interoperabilitást *;
  • átfogó szabályozási keret kidolgozása. A mobiltelevíziós szolgáltatások engedélyezése tekintetében az egyes tagállamok eltérő szabályokat alkalmaznak. A Bizottság fel kívánja számolni e szabályozási akadályokat a valamennyi uniós szabályozási rendszerre egyaránt alkalmazandó egységes szabályozási keret kidolgozásával;
  • a rádiófrekvenciához való hozzáférés. A mobiltelevízió kiaknázhatja a digitális hozadék előnyeit. Éppen ezért a rádiófrekvenciák összehangolt kiutalásával minőségi frekvenciát kell biztosítani.

A mobiltelevízió bevezetésének sikere attól is függ, milyen tartalmak állnak rendelkezésre. A mobiltelevízió nem csupán a mobileszközökön való televíziózást teszi lehetővé, de egyúttal hozzáférést biztosít az egyedileg lehívható audiovizuális szolgáltatásokhoz is. Ezek az új lehetőségek a szerzői jogokhoz kapcsolódó új megközelítést tesznek szükségessé, amint azt a Bizottság online tartalomról szóló közleménye is hangsúlyozza.

Háttér

Ez az új platform az i2010 kezdeményezés által támogatott digitális konvergencia egyik gyakorlati példája. A mobiltelevíziók piacának fejlődése a növekedést és foglalkoztatást célzó megújult lisszaboni stratégia célkitűzéseivel összhangban javítja az EU versenyképességét és hozzájárul az európai polgárok jólétéhez.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • DVB-H (Digitális Videó Műsorszórás közvetítése kézi termináloknak): a földfelszíni digitális televízió (DTT) szabványán alapuló, hordozható terminálokra optimalizált digitális videó-műsorszórási rendszer. A DVB a digitális video-műsorszórási szabványokat kidolgozó Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) által elismert ipari konzorcium. E különböző műsorszórási szabványok a DVB-C (kábeles), DVB-S (műholdas) és a DVB-T vagy DTT (földfelszíni) műsorszórásnak felelnek meg. Az említett szabványokat Európában széles körben alkalmazzák.
  • Interoperabilitás: két rendszer azon képessége, hogy egymást kölcsönösen értelmezzék és szinergiában együttműködjenek.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2007/176/EK határozata (2006. szeptember 11.) az elektronikus hírközlő hálózatokra, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra és a kapcsolódó eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó szabványoknak és/vagy előírásoknak minden korábbi változat helyébe lépő jegyzékéről [Hivatalos Lap L 86., 2007.3.27.].

Ezt a jegyzéket a tagállamokkal együttműködésben meghatározott bizonyos kritériumok szerint állították össze. Tartalmának célja, hogy ösztönözze az elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési szolgáltatások, valamint a kapcsolódó eszközök és szolgáltatások összehangolt nyújtását.

Utolsó frissítés: 17.05.2011

Top