Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kreatív online tartalmak egységes piacának megteremtése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A kreatív online tartalmak egységes piacának megteremtése

Az online tartalom nem ismer határokat, és folyamatosan növekszik. A közel 500 millió fogyasztót érintő tartalomszolgáltatások 2010-ig jelentős mértékben hozzájárulhatnak az európai zene-, film- és játékipar versenyképességéhez. Éppen ezért a Bizottság ösztönzi a kreatív online tartalom belső piacának további erősítését és felhasználóbarátabbá tételét.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. január 3.) a kreatív online tartalom belső piaci helyzetéről [COM(2007) 836 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény a kreatív online tartalmakkal * kapcsolatos számos kérdéssel foglalkozik. Ezzel indul a Bizottság „online tartalom” kezdeményezése, amelynek célja a kreatív online tartalmak rendelkezésre állásának javítása új és innovatív gazdasági modellek fejlesztésével, valamint kiegészítő bevétel biztosítása az értéklánc valamennyi szereplője számára.

A kezdeményezés további célja egy egységes európai online zenei, film- és játékpiac megteremtése.

A széles sávú internethez való hozzáférés folyamatos terjedése (a fejlett mobilhálózatok kiépítése) és a tartalommegosztás lehetőségei (a digitális eszközök széles körben való elérhetősége) új perspektívákat nyitnak mind az online tartalom európai piaca, mind az európai fogyasztók számára.

A 25 tagállamban végzett egyes felmérések adatai szerint az online tartalmakból származó 2005-ös 1,8 milliárd EUR összegű bevétel 2010-re eléri a 8,3 milliárd EUR-t.

Az európai online tartalommal foglalkozó ágazatra vonatkozó jelenlegi szabályozás túlzottan töredezett és nem átlátható. A 2005-ben kibocsátott i2010 stratégia egyik legfontosabb célja az információs társadalmi szolgáltatások nyílt és versenyképes piacának megteremtése az Európai Unióban (EU).

Ez a helyzet azonban új kihívásokat teremt a szerzői jogok területétől kezdve a fogyasztók biztonságán át egészen a technikai kérdéseket (rádiófrekvencia és szélessáv) érintő területeken. Ez a közlemény főként az onlinetartalom-megosztást érinti.

A kreatív online tartalmak egységes piacának fejlesztéséhez kapcsolódó kérdések

A kreatív tartalomszolgáltatások online környezetben történő közvetítéséhez három célt kell elérni. Ezek a célok a következők:

  • támogatni az európai versenyképességet növelő európai tartalmakat, valamint a létrehozott tartalmak és az európai kulturális és nyelvi örökség sokszínűségét;
  • korszerűbbé tenni a kreatív tartalmak megosztásához kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket, elismerve az alkotó munka szerzői jogi védelmének fontosságát;
  • elősegíteni, hogy a felhasználók aktív szerepet vállaljanak a tartalom kiválasztásában, terjesztésében és létrehozásában.

A 2006-ban ezekről a kérdésekről tartott nyilvános konzultáció (DE) (EN) (FR) alapján a Bizottság meghatározza azokat a fő területeket, amelyeken közös intézkedések szükségesek:

  • kreatív tartalmak rendelkezésre állása;
  • több területre vonatkozó felhasználási engedélyek fejlesztése;
  • a digitálisjog-kezelő rendszerek átláthatósága és műszaki átjárhatósága;
  • a kalózkodás és a szerzői jog által védett tartalmak jogszerűtlen letöltése elleni küzdelem.

Az online értékesítésre szánt kreatív tartalmak elérhetőségének hiánya és az új platformokra érvényes kiadott működési engedélyek kis száma továbbra is az online tartalmakat kínáló szolgáltatások fejlődésének a fő akadálya. A terjesztés új lehetőségeinek fejlesztése nem serkenti eléggé a kreatív tartalmak rendelkezésre állását. A jogosultak attól tartanak, hogy elvesztik az irányítást, mivel a kalózkodás terjedése a digitális környezetben rendkívül károsnak bizonyult, és a terjesztők nem jutnak egyezségre a tartalom tulajdonosaival a tartalmak kereskedelmi forgalmazásának feltételeivel kapcsolatban. Ez a helyzet megakadályozza az online tartalmakkal kapcsolatos, új platformokra érvényes felhasználási engedélyek kiadását. További aggályt jelentenek a jogok kiadásához kapcsolódó magas tranzakciós költségek. A Bizottság az online tartalmakról szóló eszmecsere új platformjának keretein belül betöltött közvetítői szerepének erősítésével építő jellegű párbeszédet szeretne indítani az érdekelt felek között.

A kreatív tartalmakkal kapcsolatos több területre vonatkozó felhasználási engedélyek hiánya lassítja az európai kulturális művek felhasználását a saját nemzeti területükön kívül, holott a tartalomszolgáltatások a teljes belső piacon rendelkezésre állnak. A Bizottság már javasolta kimondottan a zenei művekre vonatkozó online területre érvényes, több területre vonatkozó felhasználásiengedély-kiadási rendszer létrehozását.

A Bizottság ösztönzi egy, a digitálisjog-kezelő rendszerek átjárhatóságát * és átláthatóságát szolgáló keret felállítását, amely lehetővé teszi a jogtulajdonosok jogainak tiszteletben tartását a digitális környezetben, valamint garantálja a felhasználók megfelelő tájékoztatását a letöltött tartalmak felhasználási feltételeiről és a megfelelő online szolgáltatások átjárhatóságáról.

A Bizottság egy magatartási kódexen alapuló, szoros együttműködésre ösztönzi az internetszolgáltatókat, a jogok tulajdonosait és a fogyasztókat az online kalózkodás elleni küzdelemben és annak érdekében, hogy növekedjen a legálisan elérhető online tartalom.

Kétirányú megközelítés: kommunikáció és konzultáció

A Bizottság két irányból közelíti meg a kérdést. Egyrészt új keretet teremt az érdekelt felek közötti vitának egy, az online kreatív tartalmakra vonatkozó jelentős kérdésekkel (tartalmak rendelkezésre állása, a jogok kiadási mechanizmusának javítása, a több területre vonatkozó felhasználási engedélyek fejlesztése, az online szerzői jogok kezelése, a szerzői jogok online környezetben való tiszteletben tartásának javítására irányuló együttműködési mechanizmusok stb.) foglalkozó vitafórum létrehozásával, másrészt 2008 közepére felkészül egy kreatív online tartalmakra vonatkozó ajánlásra irányuló javaslat elfogadására.

Ennek a közleménynek a mellékleteire hivatkozva a Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy február 29-ig fejtsék ki álláspontjukat a kreatív online tartalmak egységes piacának fejlesztéséhez kapcsolódó fő kérdésekről.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Kreatív online tartalom: olyan tartalmak és szolgáltatások, mint az online audiovizuális szolgáltatások (film, televízió), online zene, rádió és játékok, az online publikáció, az oktatási célú online tartalmak, valamint a felhasználók által létrehozott tartalmak.
  • Átjárhatóság: az átjárhatóság azt jelenti, hogy több egymáshoz hasonló vagy egymástól teljesen eltérő rendszer képes problémamentesen kommunikálni és együttműködni. Az átjárhatóság rendkívül fontos a világ telefonos és internetes hálózatának szempontjából, mivel lényegében olyan heterogén hálózatokról van szó, amelyekben különböző berendezések keresztezik egymást. Éppen ezért ezeknek a kommunikációs eszközöknek világos és egységes normáknak kell megfelelniük.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács következtetései (2008. november 20.) a kulturális és kreatív online tartalomhoz való legális hozzáférés fejlesztéséről, valamint a digitális környezetben való kalózkodás megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről [Hivatalos Lap C 319., 2008.12.13.]. Az Európai Tanács ezekben a következtetésekben megállapítja, hogy a kulturális és kreatív javak online terjesztése elősegíti a kultúrához való hozzáférést, a gazdasági fejlődést, a foglalkoztatást és a kulturális sokszínűséget. Európa jelentős fejlődési lehetőséggel rendelkezik, de fennáll a veszélye, hogy ezt a fejlődést az online kalózkodás - amely hatással van a szerzői és szomszédos jogok tulajdonosainak díjazására - megakadályozza.

A Tanács felkéri a tagállamokat, hogy mutassanak fel az online kalózkodás elleni küzdelemre irányuló olyan megoldásokat, amelyek egyben elősegítik a legális kínálat létrehozását is. A Bizottság a tagállamokat emellett felkéri arra is, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv átültetése keretében támogassák az audiovizuális és filmalkotásokat. Ennek érdekében az Európai Bizottságnak szorosan együtt kell működnie a tagállamokkal.

Utolsó frissítés: 04.08.2009

Top