Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A hajók és a kikötőlétesítmények védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A hajók és a kikötőlétesítmények védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

725/2004/EK rendelet a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

 • 2004. július 1-jére valamennyi uniós országnak maradéktalanul alkalmaznia kell a módosított SOLAS-egyezményt és a Hajók és kikötőlétesítmények nemzetközi biztonsági szabályzatát a nemzetközi hajózás tekintetében. A fő belföldi utasszállító hajók tekintetében 2005. július 1. a határidő.
 • 2007. július 1 -jére egy kötelező biztonsági kockázatértékelés elvégzése után valamennyi uniós országnak meg kell határoznia, hogy milyen mértékben alkalmazza az intézkedéseket a belföldi hajózás más kategóriáira vonatkozóan.
 • Minden uniós ország tájékoztatja az IMO-t, az Európai Bizottságot és a többi uniós országot az általa tett intézkedésekről. Idetartoznak az uniós országok által kijelölt tengeri védelmi kapcsolattartási pontokra vonatkozó adatok is.
 • A különleges intézkedések hatálya alá tartozó hajóknak, amelyek valamely uniós kikötőbe kívánnak belépni, biztonsági információkat kell megadniuk a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoknak:
  • legalább 24 órával a kikötőbe lépés előtt; vagy
  • legkésőbb az előző kikötő elhagyása időpontjában, amennyiben az út időtartama kevesebb mint 24 óra; vagy
  • amint a következő felkeresni kívánt kikötő ismert lesz, ha az az elinduláskor még nem volt az.
 • A saját területükön vagy két uniós ország közötti beütemezett hajózási szolgáltatások mentességet élvezhetnek az utazás előtti adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha ezt a hatóságok kérésére teszik.
 • A nemzeti hatóságok listát vezetnek a mentességet élvező társaságokról és hajókról, és ezt rendszeresen frissítik is.
 • 2004. július 1 -jére az uniós országoknak ki kellett jelölniük egy tengeri védelmi kapcsolattartó pontot.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2004. július 1 -jétől alkalmazandó.

* KULCSFOGALMAK

Tengeri védelem: olyan megelőző intézkedések összessége, amelyek célja a hajózás és a kikötőlétesítmények védelme a szándékos jogellenes cselekmények veszélyeivel szemben.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 725/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról (HL L 129., 2004.4.29., 6–91. o.)

A 725/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 01.08.2016

Top