Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A szolgáltatásnyújtás szabadsága az EU-n belül (óceáni kereskedelem)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A szolgáltatásnyújtás szabadsága az EU-n belül (óceáni kereskedelem)

E rendelet célja az Európai Unión (EU-n) belüli tengeri fuvarozással kapcsolatos szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások felszámolása.

JOGI AKTUS

A Tanács 3577/92/EGK rendelete (1992. december 7.) a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Hatály

E jogszabály biztosítja - valamely adott uniós országon belül - egy másik uniós országban bejegyzett hajózási társaságok vagy állampolgárok részére a (tengeri kabotázsként ismert) tengeri fuvarozással kapcsolatos szolgáltatások nyújtására való jogot, feltéve ha azok a kabotázsszogáltatások nyújtására vonatkozóan előírt valamennyi feltételnek megfelelnek az adott országban. Az EU-n kívül bejegyzett, de uniós polgárok által ellenőrzött hajózási társaságok is nyújthatnak efféle szolgáltatásokat.

A rendelet a következő fogalmakat határozza meg: „a tengeri fuvarozással kapcsolatos szolgáltatások valamely uniós országon belül (tengeri kabotázs)”, „közösségi hajótulajdonos”, „közszolgáltatási szerződés”, „közszolgáltatási kötelezettségek”, és „a belső fuvarozási piac súlyos zavara”.

Személyzet

A fuvarozási szolgáltatás jellegétől függően a személyzettel kapcsolatos minden ügy annak az uniós országnak a joghatósága alá tartozik, amelyben a hajót lajstromozták (amely lobogója alatt hajóznak) vagy amely területén a hajó a tengeri fuvarozási szolgáltatást végzi (fogadó ország).

Közszolgáltatás

Az uniós országok közszolgáltatási kötelezettségek alá vethetik a fuvarozási szolgáltatási jogot, vagy közszolgáltatási szerződéseket köthetnek a partvonal és a szigeteik, valamint a szigetek közötti megfelelő kabotázsszolgáltatás fenntartása érdekében.

Biztonsági intézkedések

Amennyiben a piac kabotázsszolgáltatások előtti megnyitása olyan problémákat (például súlyos túlkínálatot) okoz, amelyek a hajózási társaságok pénzügyi túlélését veszélyeztetik, a Bizottság biztonsági intézkedéseket vezethet be. Ezek között az intézkedések között szerepelhet az érintett terület ideiglenes kivétele e rendelet hatálya alól.

Megkülönböztetésmentesség

Ugyanez vonatkozik a tengeri fuvarozási szolgáltatást a saját uniós országától eltérő uniós országban nyújtó személyre, mégpedig azonos feltételek mellett, mint amiket az adott ország a saját állampolgáraira nézve előír.

Ütemterv

A tengeri kabotázs liberalizációjára 1993. január 1-jén került sor. Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban a kontinentális kabotázst fokozatosan liberalizálták a fuvarozási szolgáltatások valamennyi típusa tekintetében kidolgozott egyedi ütemtervnek megfelelően. A kontinentális és szigetközi kabotázst az említett országok tekintetében 1999-ben liberalizálták. A mentesség Görögország tekintetében 2004-ig meghosszabbítható a menetrend szerint közlekedő utasok és a könnyebb fuvarozás, valamint a 650 bruttó űrtartalomnál kisebb hajók esetében. Horvátország tekintetében 2016. december 31-ig biztosított a mentesség a hatályos közszolgáltatási szerződések és a 650 bruttó űrtartalomnál kisebb hajók igénybevételével horvát kikötők között végzett tengeri utaztatásra, mely kikötőket 2014. december 31-ig csak horvát hajók használhatnak.

Háttér

További információk ezen a honlapon találhatók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

3577/92/EGK rendelet

1993.1.1.

-

HL L 364., 1992.12.12.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Horvátország csatlakozására vonatkozó feltételekről szóló jogi aktus

2013.7.1.

-

HL L 112., 2012.4.24.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló 3577/92/EGK tanácsi rendelet értelmezéséről ( COM(2003) 595 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)

93/125/EGK határozat a 3577/92/EGK tanácsi rendelet 5. cikke szerinti biztonsági intézkedések Bizottság általi elfogadása iránti Spanyolország által benyújtott kérelemről a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazása ellen - (Hivatalos Lap L 49., 1993.2.27.)

A határozat felhatalmazza Spanyolországot a spanyol partvonalak a határozatról küldött értesítést követő hat hónapra történő kivételére a 3577/92/EGK rendelet hatálya alól. E kivétel nem vonatkozik az áruelosztó szolgáltatásokra. Amennyiben egyetlen spanyol vízi jármű sem áll rendelkezésre a kabotázsszolgáltatások iránti kereslet kielégítésére, egyéb uniós országok vízi járművei nyújthatják eme szolgáltatásokat.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak: Ötödik jelentés a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tengeri kabotázsra történő alkalmazásáról szóló 3577/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról (2001-2010) (COM(2014) 231 final, 2014.4.22 - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Ez a jelentés a következő 4 fejezetre tagolódik:

1.

A Bíróság legutóbbi ítélkezési gyakorlata, valamint az uniós és az EFTA-országok jogalkotási fejleményei.

2.

Az uniós és EFTA-országokban jellemző piaci tendenciák.

3.

A tengeri kabotázzsal kapcsolatos, rendelkezésre álló foglalkoztatási adatok (a megbízható és egyértelmű adatok hiánya miatt ez a rész már nem tartalmazza a személyzeti költségekre vonatkozó statisztikákat).

4.

Következtetések: a rendelet céljának megfelel, további módosításokra nincs szükség. A konzultációk során felvetődött kérdések arra utalnak, hogy a rendelet értelmezése és a végrehajtása tekintetében problémák merülnek fel. E problémákkal atengeri kabotázsról szóló közlemény foglalkozik (lásd a következő bejegyzést).

A Bizottság közleménye a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló 3577/92/EGK tanácsi rendelet értelmezéséről [ COM(2014) 232 final , 2014.4.22 - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság a 3577/92/EGK rendelet 20 éves gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai alapján az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében úgy határozott, hogy naprakésszé teszi és módosítja a rendelet rendelkezéseinek értelmezését.

E közlemény módosítja és felváltja a Bizottság korábbi 2003. és 2006. évi értelmező közleményeit. A közlemény kizárólag tájékoztatásra, a rendelet értelmezésének megkönnyítésére szolgál, valamint ismerteti, hogy a Bizottság hogyan szándékozik a rendeletet alkalmazni. Nem célja a rendelet módosítása vagy a Bíróság értelmezési hatáskörének megsértése.

Először meghatározza a tengeri kabotázs ágazatában való szolgáltatásnyújtás szabadságának hatályát. Ismerteti, hogy ki veszi igénybe ezt a szabadságot, és emlékeztet arra, hogy a rendelet mely szolgáltatásokra terjed ki.

A rendeletben foglaltak szerint ezután meghatározza a szolgáltatásnyújtás szabadságától való három eltérést:

Az uniós országok jogosultak a 650 bruttó regisztertonna űrtartalomnál kisebb hajók, valamint a területükön két kikötő között szigetközi kabotázsszolgáltatásokat nyújtó hajók tekintetében személyzettel kapcsolatos szabályokat kivetni.

Az uniós országok közszolgáltatási kötelezettségeket írhatnak elő, valamint közszolgáltatási szerződéseket köthetnek annak érdekében, hogy biztosítsák a szigetekről induló, a szigetekre irányuló, valamint a szigetek közötti, megfelelő és rendszeres árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatást.

Az uniós országok a belső piac súlyos zavarának elhárítása érdekében biztonsági intézkedések elfogadására kérhetik a Bizottságot.

Végül pedig iránymutatást ad a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK rendeletnek a tengeri kabotázsszolgáltatásokra történő alkalmazásáról.

Utolsó frissítés: 11.08.2014

Top