Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az elszámolások véglegessége a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az elszámolások véglegessége a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben

A tranzakciók során felmerülő főbb kockázatok, különösen a fizetésképtelenséggel összefüggő kockázatok elkerülése érdekében a pénzügyi termékek átutalását és fizetését szabályozni kell. Ezen uniós jogszabály az ilyen kockázatok lehető legkisebbre való csökkentését célzó szabályokat határoz meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/26/EK irányelve (1998. május 19.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A tranzakciók során felmerülő főbb kockázatok, különösen a fizetésképtelenséggel összefüggő kockázatok elkerülése érdekében a pénzügyi termékek átutalását és fizetését szabályozni kell. Ezen uniós jogszabály az ilyen kockázatok lehető legkisebbre való csökkentését célzó szabályokat határoz meg.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a pénzügyi termékek átutalási és fizetési megbízásainak a véglegesítését biztosítja, mégpedig elsősorban a részt vevő felek fizetésképtelenségéből eredő problémáknak az enyhítése révén. E részt vevő felek a következők lehetnek:

  • pénzügyi intézetek, például bankok,
  • a központi értéktárakhoz hasonló rendszerüzemeltetők.

FŐBB PONTOK

Az átutalási megbízások nem visszavonhatóak

A pénzügyi termékek átutalási megbízásai szerződés útján kikényszeríthetőek. Ez a fizetések nettósítására is vonatkozik, azaz az olyan helyzetekre, amikor a résztvevők között a tartozások és követelések kiegyenlítésre kerülnek.

A szabályok még olyankor is alkalmazandóak, amikor valamely részt vevő fél ellen fizetésképtelenségi eljárás folyik, amennyiben az átutalási megbízás már az eljárás megkezdése előtt elindult. A szabályok további - legfeljebb - 24 órán át is alkalmazandóak lehetnek az olyan helyzetek lefedésére, amikor a tranzakció megkezdésére olyan időben kerül sor, amikor nem hozzáférhetőek a vonatkozó adatnyilvántartások, így például az éjszaka során.

Egységes szabályok

Az irányelv célja annak biztosítása, hogy az egymással összeegyeztethetetlen szabályozásokból eredő nehézségek elkerülése érdekében egységes szabályokat alkalmazzanak ott, ahol több elszámolási és fizetési rendszert működtetnek, a tranzakció megkezdésének pillanatától kezdve.

Garanciák fizetésképtelenség esetén

A valamely részt vevő fél ellen indított fizetésképtelenségi eljárás nem érinti visszamenőleges hatállyal a többi részt vevő fél jogait és kötelezettségeit, sem a tranzakcióval járó rendes pénzügyi garanciákhoz való hozzáférésüket.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv eredetileg 1998-ban lépett hatályba, azóta azonban számos alkalommal módosították.

További információkért lásd az Európai Bizottság pénzügyi szolgáltatásokról és tőkepiacokról szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

98/26/EK irányelv

1998.6.11.

1999.12.11.

HL L 166., 1998.6.11., 45-50. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/44/EK irányelv

2009.6.30.

2010.12.30.

HL L 146., 2009.6.10., 37-43. o.

2010/78/EU irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331., 2010.12.15., 120-161. o.

648/2012/EU rendelet

2012.8.16.

-

HL L 201., 2012.7.27., 1-59. o.

909/2014/EU rendelet

2014.9.17.

-

HL L 257., 2014.8.28., 1-72. o.

A 98/26/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 03.12.2014

Top