Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pénzügyi konglomerátumok felügyelete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pénzügyi konglomerátumok felügyelete

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/87/EK irányelv a pénzügyi konglomerátumok felügyeletéről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

  • Arra törekszik, hogy javítsa az olyan pénzügyi konglomerátumok – nagy pénzügyi csoportok (bankcsoportok, biztosítási csoportok, befektetési vállalkozási csoportok) – hatékony felügyeletét, amelyek különböző pénzügyi ágazatokban, gyakran határokon átívelően végzik tevékenységüket.
  • Átfogó célja, hogy hozzájáruljon a nagyobb pénzügyi stabilitáshoz és fogyasztóvédelemhez.

FŐBB PONTOK

Az irányelv egyedi követelményeket határoz meg a következőkkel kapcsolatban:

  • fizetőképesség, különösen a szavatoló tőke terhére történő többszörös kötelezettségvállalás kiküszöbölése az ugyanazon konglomerátumhoz tartozó különböző vállalkozásokban („többszörös kapcsolódás”), valamint az anyavállalatok által alkalmazott „downstreaming” megelőzése, amelynek során az anyavállalatok értékpapírokat bocsátanak ki, a bevételt pedig saját tőkeként használják fel a szabályozott leányvállalataikban („túlzott tőkeáttétel”);
  • a konglomerátum vezetéséhez szükséges alkalmasság és szakmai felkészültség;
  • megfelelő kockázatkezelési eljárások és belső ellenőrzési rendszerek a konglomerátumon belül;
  • egyetlen felügyeleti hatóság kijelölése, amely koordinálja a konglomerátum átfogó felügyeletét – ez több, a konglomerátum tevékenységeinek különböző részeivel foglalkozó különböző hatóságok munkájának összehangolásával járhat;
  • információmegosztás és együttműködés a felügyeleti hatóságok között (ideértve az EU-n kívüli országokat is) egy pénzügyi konglomerátum szabályozott vállalkozásaival kapcsolatban.

A 2011/89/EU irányelv által bevezetett módosítások új hatásköröket biztosítanak a nemzeti pénzügyi felügyeleti hatóságoknak a konglomerátumok anyavállalatai, például a holdingtársaságok jobb felügyelete érdekében. Ily módon a felügyeleti hatóság pontosabb információkhoz juthat hozzá már egy korábbi szakaszban, ha egy pénzügyi konglomerátum bajba kerül, illetve jobb esélyekkel tud beavatkozni.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. február 11-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2004. augusztus 10 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre: Pénzügyi konglomerátumok az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1–27. o.)

A 2002/87/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 11.04.2016

Top