Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piaci visszaélés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Piaci visszaélés

Ennek az irányelvnek a célja, hogy biztosítsa az európai pénzügyi piacok integritását és megerősítse a piacok iránti befektetői bizalmat. Ezzel – a piaci visszaélések elleni küzdelem keretében – arra törekszik, hogy a tagállamok valamennyi gazdasági szereplője számára egyenlő versenyfeltételeket teremtsen.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/6/EK irányelve (2003. január 28.) a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) [Hivatalos Lap L 96., 2003.4.12.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek az irányelvnek a célja, hogy az Európai Unió pénzügyi piacai megfelelő működésének fenntartása érdekében megakadályozza a piaci visszaélések minden formáját.

Az irányelv az alábbiakhoz kapcsolódó ügyletekre nem alkalmazható:

  • valamely tagállam monetáris, árfolyam- vagy államadósság-kezelési politikája;
  • a Központi Bankok Európai Rendszere;
  • valamely nemzeti központi bank.

A piaci visszaélés tilalmának feltételei

Piaci visszaélésről beszélhetünk, ha befektetők közvetlen vagy közvetett sérelmet szenvedtek el más olyan szereplők részéről, akik:

  • bizalmas információkat használtak fel (bennfentes kereskedelem);
  • beavatkoztak a pénzügyi eszközök árát rögzítő mechanizmus működésébe;
  • hamis vagy félrevezető információkat terjesztettek.

Az ilyen magatartásformák alááshatják azt az általános elvet, amelynek értelmében minden befektető számára egyenlő feltételeket kell biztosítani.

A tagállamok ezért megtiltják minden információ birtokában lévő személynek, hogy:

  • a szokásos munkavégzés keretén kívül bennfentes információkat szolgáltasson másik személynek;
  • bennfentes információ alapján másik személy részére azt javasolja, hogy olyan pénzügyi eszközöket vegyen vagy adjon el, amelyekre az ilyen információ vonatkozik;
  • manipulálja a piacot.

Ezek a tilalmak nem alkalmazhatók a részvény-visszavásárlási programok keretében bonyolított, saját részvényekre vonatkozó ügyletekre, sem a pénzügyi eszközök stabilizálását célzó intézkedésekre.

Az információknak a pénzügyi eszközök kibocsátói általi kezelése

A pénzügyi eszközök kibocsátói kötelesek a lehető hamarabb nyilvánosságra hozni a velük kapcsolatos információkat, és azokat webhelyükön közzétenni. Amikor egy kibocsátó feladatai szokásos végzése során harmadik félnek bennfentes információt szolgáltat ki, ennek az információnak nyilvánosnak kell lennie.

A kibocsátónak továbbá el kell készítenie az általa foglalkoztatott és bennfentes információkhoz hozzáférő személyek listáját.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) végrehajtástechnikai előírásokat dolgozhat ki azzal a céllal, hogy biztosítsa a Bizottság által elfogadott jogi aktusok egységes alkalmazását.

Együttműködés

Minden tagállam kijelöl egyetlen szabályozó és felügyelőhatóságot, amelyek egyes minimális feladatai közösek. Ezek a hatóságok összehangolt módszerek alkalmazásával küzdenek a piaci visszaélések ellen, és – elsősorban határokon átnyúló tevékenységek keretében – kölcsönösen segítik egymást a jogsértések kivizsgálásában. Az igazgatási együttműködés során követett eljárás hozzájárulhat többek között a terroristacselekmények elleni küzdelemhez. Az illetékes hatóságok együttműködnek az EÉPH-val.

Szankciók

A hasonló jellegű, visszaélésnek minősülő magatartásformák esetében valamennyi tagállamban egységes szankciókat kell alkalmazni.

Amikor egy illetékes hatóság igazgatási intézkedést vagy büntetőjogi szankciót fogad el, erről tájékoztatja az EÉPH-t. Ha az adott szankció a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv értelmében engedélyezett befektetési vállalkozást érint, akkor az EÉPH a szankcióra utaló hivatkozást illeszt be a befektetési vállalkozások jegyzékébe.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2003.4.12.

2004.10.12.

HL L 96., 2003.4.12.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2008/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2008.3.21.

HL L 81., 2008.3.20.

2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331., 2010.12.15.

A 2003/6/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/26/EK irányelve (2008. március 11.) a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló 2003/6/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 81., 2008.3.20.].

A Bizottság 2004/72/EK irányelve (2004. április 29.) a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elfogadott piaci gyakorlatok, az árualapú származtatott ügyletekre vonatkozó bennfentes információ fogalommeghatározása, a bennfentesek jegyzékének összeállítása, a vezető tisztségviselők ügyleteinek bejelentése és a gyanús ügyletek bejelentése tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 162., 2004.4.30.]. Ez az irányelv meghatározza azokat a kritériumokat, amelyeket a piaci gyakorlatoknak a 2003/6/EK irányelv 6. cikk (10) bekezdése alkalmazásában történő értékelésekor figyelembe kell venni. A piaci szereplőknek tisztességesen és hatékonyan kell eljárniuk, hogy ne sértsék a piac integritását. Piaci gyakorlatuk más kapcsolódó európai uniós piacokat sem veszélyeztethet.

A Bizottság 2003/124/EK irányelve (2003. december 22.) a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bennfentes információ meghatározása és közzététele, valamint a piaci manipuláció meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 339., 2003.12.24.]. Ez az irányelv megállapítja az olyan információk meghatározásának részletes kritériumait, amelyek pontosnak tekinthetők, és jelentősen befolyásolhatják az árakat. Ezenfelül egy sor olyan szempontot nevez meg, amelyeket az esetlegesen manipulatív magatartás vizsgálata során figyelembe kell venni. A kibocsátókra vonatkozóan az irányelv előírja a bennfentes információ közzétételének eszközeit és határidőit, valamint azokat a konkrét eseteket, amikor a kibocsátók jogszerű érdekeik védelme érdekében késleltethetik az ilyen közzétételt.

A Bizottság 2003/125/EK irányelve (2003. december 22.) a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési ajánlások tisztességes ismertetése és az összeférhetetlenség közzététele tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 339., 2003.12.24.]. Ez az irányelv megállapítja a befektetési ajánlások tisztességes bemutatására és az összeférhetetlenség közzétételére vonatkozó normákat. Különbséget tesz a befektetési ajánlásokat készítő, illetve a harmadik felek által készített ajánlásokat terjesztő személyek között (előbbieknek szigorúbb előírásoknak kell megfelelniük). A piaci visszaélésekről szóló irányelv 6. cikkével összhangban ez a második végrehajtási irányelv figyelembe veszi az első irányelvben foglalt szabályozást, ideértve az újságírókra vonatkozó önszabályozás elvét is. Ez azt jelenti, hogy a befektetési ajánlásokat készítő vagy terjesztő pénzügyi újságírók alkotta rendkívül szűk alkategória tagjainak tiszteletben kell tartaniuk bizonyos általános elveket. A szöveg ugyanakkor védintézkedésekről is rendelkezik, és az említett alapelvek alkalmazási módjának meghatározásakor engedélyezi önszabályozási mechanizmusok igénybevételét. E megoldás célja a sajtószabadság megőrzése, ezzel egyidejűleg biztosítva a befektetők és a kibocsátók védelmét az újságírók piaci manipulációival szemben.

Utolsó frissítés: 01.04.2011

Top